Etikett: patienter

Stärkt patientmakt

Av , , Bli först att kommentera 3

För en tid sedan presenterade regeringens ensamutredare Johan Assarsson patientmaktsutredningen där han föreslår en rad olika förslag för att stärka patientens ställning. Bland annat förslag om stärkt patientinflytande, samlad lagstiftning på vårdområdet, delaktighet och medverkan, rätten till förnyad medicinsk bedömning samt en nationell vårdgaranti.  Utredningen föreslår bland annat att patienter ska kunna välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i hela landet. Många av förslagen är viktiga och bra som sätter i patienten i första rum framför alla de system som politik och myndigheter byggt upp.
 
I går svarade landstinget remissen på den utredningen. I det förslag som är presenterat så finns det en del oklarheter kring finansiering och en del praktiska konsekvenser av de förslag som är presenterade. Från Alliansen ville vi ha med följande kompletteringar skrivningar i yttrandetexten ”Landstinget anser det är bra att patienternas relation till vårdgivarna klargörs, liksom att det blir tydligt vilket inflytande patienter kan förvänta sig när det gäller den egna vården och möjlighet att söka vård över hela landet. Att patienten sätts i centrum är något som är välkommet.”. Skrivningar som även Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tyckte var okej.
 
Det finns mycket kvar att göra för att stärka patienternas inflyttande och valfrihet på vårdområdet vilket patientmaktsutredningen belyser. Det ska bli spännande att följa vilka förslag som regeringen sedan går vidare med för att förverkliga i nationell lagstiftning. Sen har varje enskilt landsting mycket kvar att göra för att sätta patienten i centrum.  

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Alldeles för många överbeläggningar i sjukvården i länet

Av , , Bli först att kommentera 2

 
Ny statistik från SKL visar att sjukvården i Västerbotten är tredje värst i landet på antalet överbeläggningar av patienter sett till det antalet vårdplatser som finns. På hundra vårdplatser så är det i genomsnitt 104 inskrivna patienter. Att det förhåller sig på det här sättet kommer inte direkt som någon överraskning då det inom ramen för Projekt balans reducerades 10 procent av länets vårdplatser. Att vårdplatserna inte räcker till efter en sådan kraftigt och snabb reduktion är inte oväntat.
 
Från Alliansen föreslogs inte en lika kraftig vårdplatsreduktion och i senaste budget avsattes 20 miljoner till ytterligare vårdplatser vilket skulle ha minskat antalet överbeläggningar kraftigt. Patienter försvinner inte bara för att vårdplatserna tas bort. Jag vill samtidigt framhålla att antalet vårdplatser detsamma ett mått bra på sjukvård.

Patienternas ställning stärks med ny EU-lagstiftning

Av , , 2 kommentarer 3

I slutet av förra året röstade Europaparlamentet igenom en ny lagstiftning som reglerar vilken information om receptbelagda mediciner som läkemedelsbolag får ge till patienter. I Sverige är informationen mycket lätt att nå via FASS. Med den lagstiftning som i dag röstats igenom kan FASS bli modell för hela EU.

 
Rapporten som låg för underlag till beslutet var på den Moderata Europaparlamentarikern Christofer Fjellner som fick parlamentets stöd.
 
Sverige har en för Europa unik öppenhet för information från läkemedelsbolag till patienter. Modern teknik har gjort information om läkemedel enkelt tillgänglig över hela världen men det är nästan bara i Sverige som vi har organiserad och auktoritativ, förhandsgranskad information direkt från producenterna.
 
Nu återstår att medlemsstaternas regeringar ska komma överens om samma linje och eftersom det är en omsorgsfull kompromiss där olika nationella traditioner har respekterats. När väl den nya lagstiftningen kommit på plats innebär det att patienternas ställning stärks i hela EU med Sverige som förebild.
2 kommentarer
Etiketter: , , ,