Etikett: Personalförsörjning

Dyra lösningar med (S) och (MP) vid rodret

Av , , Bli först att kommentera 3

I fredags skrev jag tillsammans med mina allianskollegor en insändare om att det blir dyra lösningar med S och MP vid rodret. Läs hela insändaren här:

 

Dyra lösningar med (S) och (MP) vid rodret

 

Personalförsörjningen är landstingets största strategiska fråga för att säkra vård för västerbottningen och norra regionens invånare. Den höga medelåldern hos många av landstingets medarbetare i kombination med en allt äldre befolkning och den enorma utveckling som sker i sjukvården vilket innebär att man hjälper allt fler ökar trycket på sjukvården. Bristen på specialistläkare är ett stort problem i många verksamheter och har varit så under en längre tid. Det handlar givetvis inte bara om rekrytering utan även om att behålla den kompetenta personalen genom att vara en god arbetsgivare. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget hade en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Det skulle dessutom underlätta för personalförsörjningen. Vi har länge drivit frågan att de som är över 65 år ska stimuleras att jobba längre genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning.

 

Den lösning på problemet med personalförsörjningen som den socialdemokratiska majoriteten (S) och (MP) istället använt sig av år efter år är dyr stafettpersonal. Förra året kostade denna dyra lösning Västerbottens läns landsting drygt 90 miljoner kronor. Dessutom har inte antalet allmän- och specialisttjänstgöringsplatser för läkare ökat i samma takt som läkarutbildningsplatserna gjort under de senaste åren. Majoritetens lösning är varken kostnadseffektiv eller långsiktigt hållbar. Den innebär dessutom en bristande kontinuitet och tillgänglighet för länets patienter och ohållbara arbetsförhållanden för landstingets personal.

Nu är dags för (S) och (MP) att agera. Allians för Västerbotten har i flera år påpekat vikten av en långsiktig lösning på personalförsörjningen och att detta är en ödesfråga för att kunna driva sjukvård nu och i framtiden.

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

 

Marianne Normark (FP)

Gruppledare

 

Olle Edblom (C)

Gruppledare

 

Birgitta Nordvall (KD)

Gruppledare