Etikett: primärvården

Ökade kostnader för staffetläkare

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag skriver VK om att kostnaderna för staffetläkare har fördubblats på tio år i landstinget i Västerbotten. Förra året översteg kostnaderna 55 miljoner. Det som är mest oroväckande är den utveckling som skett i länet med ökade kostnader och inte minskade.
 
Det är bra med en nationell satsning för att komma tillrätta med de ökade kostnaderna som överstiger 2 miljarder. Inget enskilt landsting kan komma åt det här problemet ensamt därför är en gemensam samverkan mycket viktigt. Nu finns det tyvärr inga enkla lösningar på det här problemet utan det måste till en rad olika åtgärder. På kort sikt handlar det om använda befintlig kompetens bättre, nyttja pensionärer som vill fortsätta att jobba, gemensamma upphandlingar av bemanningsföretag med mera. Däremot på lång sikt handlar den viktigaste satsningarna om att utbilda fler läkare samt ta tillvara på de svenska studenter som studerar till läkare utomlands samt de som invandrat och har en tidigare läkarexamen.
 
Trots en gemensam strategi kommer hyrläkare inom svensk sjukvård att finnas kvar under lång tid framöver då det finns för få läkare. Det är något som främst påverkar patienterna som får sämre kontinuitet i sin vård.
 
Det som är mest oroväckande för landstinget i Västerbottens del är vart de ökade kostnaderna för hyrläkare sker. I stort sett alla ökade kostnader sker inom primärvården där det redan nu är stora problem. Problem som inte blivit mindre av att landstingsmajoriteten överför 15 000 nya besök utan att tillföra några resurser för det. Just primärvårdens problem är något som distriktsläkarföreningen i länet uttryckte mycket stor oro för under förra veckan i en debattartikel.(Skrev även en blogg om detta där jag belyste problematiken ytterligare). Så båda dessa problem bör ses ihop då det gäller Västerbotten.
 

Träff med distriktsläkare

Av , , 1 kommentar 3

Igår bjöd läkarförbundet in samtliga partiers gruppledare för en träff med distriktsläkare kring situationen i primärvården. Träffen blev många gånger en beskrivning av vilket enormt uppdrag som åligger primärvården idag men även den frustration som finns över bristande resurser och känsla av att inte räcka till. Några av de delar som lyftes fram var de farhågor som finns kring de 15 000 nya besöken som ska flyttas över från sjukhusvård till primärvården utan att några resurser följer med. Lyfter just den frågan i en interpellation som jag lämnade in i måndags. Andra frågor som lyftes upp var situationen med staffetläkare, brist på ST-platser inom allmänmedicin, situationen i inlandet och även den registreringshets som upplevs till olika register. Det fanns mycket som vi politiker bör ta till oss från gårdagens träff. Inte minst de bristande resurser som lägger grunden för primärvårdens arbete. Från Alliansen har vi de senaste tre mandatperioderna föreslagit mer resurser till primärvården för att de ska kunna utgöra första linjen sjukvård.