Etikett: prioriteringsprocess

Gasa och bromsa i sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 7

Under våren genomförde Västerbottens läns landsting som enda landsting i Sverige en andra omgång av en övergripande prioriteringsprocess. Processens ändamål var att överföra resurser från som inte längre behöver göras till nya metoder och läkemedel. Trots svårigheter att göra dessa ställningstaganden lyckades 52 miljoner kronor identifieras för att kunna omfördelas. Det rör sig knapp om 1 procent av landstingets i Västerbottens vårdbudget. Detta ska ställas mot de allt växande behov och ökade förväntningar som finns på sjukvården. Här finns en enorm utmaning att lyckas fortsätta att samtidigt gasa men även bromsa för att fortsätta att hushålla med skattebetalarnas pengar.
 
Några av alla dessa utmaningar är de allt ökade medicinska behoven då vi blir allt äldre och därmed hinner bli allt sjukare. Här finns även en stor utmaning att inte vårda eller försöka bota det som har med det naturliga åldrandet att göra.
 
En av de stora utmaningarna är de nya medicinerna som kommer. Nya mediciner kan vara 10 gånger bättre men 10 gånger dyrare men ibland kan de även vara nyhetens behag och traditionella läkemedel kan fungerar lika bra. Samtidigt finns all anledning att se över hur vi nyttjar våra läkemedel, varje år slängs läkemedel för 1 miljard kronor.
 
Ibland glöms tyvärr enkla metoder bort. Alla gånger är det inte med läkemedel som ger störst effekt utan enkla råd och tips som har till ändamål att förändra livsstilen som är det bästa. En nyligen publicerad vetenskaplig rapport ger evidens till att friskvård på recept ger en långvarig effekt.
 
Nya medicinteknisk utrusning utvecklas och behöver bytas ut. En annan utveckling som ständig sker är vidgade indikationsgränser för behandlingar. Till exempel så kan riskfaktorer och förstadier till riskfaktorer lanseras som behandlingskrävande sjukdomar, exempel på det kan vara pre-osteoporos och pre-hypertoni. Det andra är indikationsglidning där tillstånd som liknar varandra behandlas lika trots att evidens saknas vilket leder till överbehandling.
 
Sammantaget har sjukvården en enorm utmaning att samtidigt som det ska satsas på nya behandlingar och läkemedel ha en förmåga att ständigt omprioritera och utrangera gammalt.

Landstingets prioriteringsprocess

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag börjar den politiska delen av andra omgången av prioriteringsprocessen som skett inom landstingets verksamhet. Verksamheterna har identifierat sådant i sin verksamhet som gör minst nytta och som skulle kunna tas bort till förmån för sådant som skulle kunna göra större nytta. Prioriteringarna är en omfördelning, ett nollsummespel. Samma pengar ska användas på bättre sätt.
 
Tanken är mycket god i teorin, tyvärr har upplevelsen från verksamheten varit att processen har varit mycket jobbig då man upplever att man redan har gjort detta arbete flera gånger om och inte längre kan skala bort mer verksamhet. Verksamheten behöver mer av större grep och politiska prioriteringar om vad de röda vill med landstinget. Det hade gjort större nytta.
 
 

Bli först att kommentera
Etiketter: