Etikett: regionfrågan

Inget Jämtland – inget Storrnorrland

Av , , Bli först att kommentera 2

Efter de första nationella förhandlingarna mellan regeringen och alliansen var färdiga kom besked att Jämtland inte kommer att ingå i någon ny regionbildning.

Om nu regeringen anser att det ska bildas en större region är den enda lösningen den med de fyra nordligaste länen. Detta för att åstadkomma ett tillräckligt stort patientunderlag för att kunna bedriva högspecialiserad sjukvård och utbildning. Idag finns välfungerande strukturer för att hantera våra grannläns köp av vård från Norrlands universitetssjukhus. Om Jämtland skulle lämnas utanför en ny struktur skulle det kunna innebära att de börjar skicka sina patienter söderut och därmed riskeras Norrlands universitetssjukhus framtid och läkarutbildning.

En halvmesyr med två eller tre län riskerar att mycket kraftigt skada den högspecialiserade sjukvården i Norrland och skapa år av omorganisering av ledningsstrukturer. Om inte regeringen avser att gå fram med alla fyra län samtidigt i en ny storregion är det således mycket bättre att avstå planerna i huvudtaget.

Att gå vidare med två eller tre län utan någon som helst analys för dess konsekvenser är ogenomtänkt och oseriöst. Moderaterna kräver nu att planerna på en regionbildning i Norrland stoppas.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Positivt M-besked i regionfrågan från Jämtland

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag meddelar moderaternas oppositionslandstingsråd Christer Siwertsson (M) att de numera säger nej till en regionbildning tillsammans med Västernorrland. Konsekvenserna av att Jämtlands skulle gå ihop anses dels dyrt men dåligt förberett av socialdemokratin i länet. För sjukvården i Norrland är det bästa nu att fokus flyttas över till en trygg och säker bas för regionsjukvården i Norrland, då krävs alla fyra län i Norrland.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Tågpendel och regionfrågan

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag sammanträder landstingsfullmäktige i Umeå för att behandla aktuella frågor. De stora frågorna som står på dagordningen är främst Umeå-Vännäs tågpendeln som nu majoriteten gått på Allianens linje om att tidigarelägga starten till redan 2012. Nästa större fråga är att landstinget ska begära utträde från Norrstyrelsen. Norrstyrelsen har jobbat med en regionlösning med Västerbotten, Norrbotten och halva Västernorrland. I och med att alla länets partier gemensamt kom överens om att länets hållning i regionfrågan ska vara: Om det ska bildas en region ska det vara alla fyra norrlandslänen. En lösning som om det ska bildas regioner skulle bidra till att hålla ihop sjukvården på bästa sätt.
 
I övrigt har vi 13 motioner som ska behandlas där vi moderater har lyft frågor om tomma ambulansstationer i länet, Spirometriundersökning på hälsocentralerna samt arbetet med det växande problemet med multiresistenta bakterier.
 
Du kan följa fullmäktige antingen via lokalradion eller webbradion på vll.se

Strålbehandling

Av , , Bli först att kommentera 1

Ägnar onsdagen åt möten i Stockholm. Ska bland annat ha min första möte med kommunalförbundet avancerad strålbehandling. Det är de Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötlands län, Stockholms läns landsting, Region Skåne, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting som tillsammans gått ihop för att bygga upp en ny anläggning för cancerbehandling med hjälp av joner. Namnet på den nya anläggningen är Skandionkliniken som är nordens första klinik för protonterapi. Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning.

 
Väl nere i Stockholm så har jag och Mats Sjöstrand stämt träff för att han ska intervjua mig kring regionfrågan. Han är Regeringens utredare i frågan och jobbar just nu för fullt i frågan. Dagen avslutas med träff med moderaterna i SKL-gruppen.