Etikett: Rehabgarantin

Rehabgarantin minskar utanförskapet i Västerbottens län

Av , , 2 kommentarer 3

Alliansen införde rehabiliteringsgarantin år 2008 och det rör sig om en historiskt stor satsning i syfte att minska den samlade sjukfrånvaron. Nyligen kunde Karolinska Institutet (KI) som utvärderat reformen i en genomarbetad rapport peka på att effekterna varit de som avsågs. Det mänskliga lidandet minskar och våra gemensamma resurser sparas.

Rehabiliteringsgarantin riktar sig både till patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna. Den medicinska behandlingen ska ha vetenskapligt stöd och är inriktad på de stora diagnosgrupperna bland långtidssjukskrivna, vilka är sjukdomar i rörelseorganen och lindrig/medelsvår psykisk ohälsa. De behandlingar som erbjuds är så kallad multimodal rehabilitering och kognitiv beteendeterapi. För patienten själv kostar inte dessa behandlingar mer än ett vanligt läkarbesök.

Rapporten från KI visar att risken för att hamna i sjukersättning, eller förtidspension som det heter i folkmun, mer än halveras för dem som tagit del av rehabiliteringsgarantin. Det går också att påvisa en signifikant förbättring av den självskattade hälsan och arbetsförmågan. Människor mår helt enkelt bättre.

De pengar som regeringen årligen avsätter för rehabiliteringsgarantin fördelas mellan landstingen utefter hur många patienter som ges behandlingar. I Västerbottens län genomfördes 685 behandlingar inom ramen för rehabiliteringsgarantin under 2010. De totalt närmare 52 000 behandlingar som genomförts under fjolåret i hela landet innebär en total samhällsvinst på ca 7 miljarder kronor, varav 93 miljoner kan härledas till Västerbottens län.

Rehabiliteringsgarantin ska förstås ses som en naturlig del av arbetslinjen, vilket också kan förklara varför något motsvarande inte infördes av socialdemokraterna när de hade makten. Effekterna för den enskilde av ett liv i utanförskap kan vara förödande, att inte hamna där är för de flesta människor naturligtvis därmed ovärderligt. För samhället i stort går det dock att mäta vad man kunnat spara genom att många fler människor kan vara en del av arbetsgemenskapen. Och det handlar om stora summor.

Svensk sjukfrånvaro närmar sig numera en nivå jämförbar med andra europeiska länder. Men trots det är det oklart om socialdemokraterna idag accepterar rehabiliteringsgarantin eller ej. För oss är det däremot självklart att fortsätta bedriva en politik som tar ansvar för Sverige. I det ingår att hjälpa den som är eller riskerar att bli sjuka. Alla är vinnare på en sådan politik.

Gunnar Axén (M)
Ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd Västerbottens läns landsting
 

2 kommentarer
Etiketter: