Etikett: samarbete

Glädjande om samarbete med Vasa

Av , , Bli först att kommentera 4

På gårdagens sammanträde i landstingsstyrelsen beslutade en enig styrelse om att gå vidare med ett samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt. Samarbetet handlar om att erbjuda högspecialiserad sjukvård inom strålbehandling av tumörer, neurokirurgi, thoraxkirurgi eller vården av för tidigt födda barn. Samarbetet har vuxit fram under en lång tid och det känns oerhört kul att vi nu nått så långt. Förra veckan tog en enig styrelse i Vasa sjukvårdsdistrikt samma beslut så nu kvarstår bara arbetet med att förverkliga samarbetet i praktiken.

 

Här är den avsiktsförklaring som VLL och Vasa sjukvårdsdistrikt tecknat

 

Avsiktsförklaring om fördjupat samarbete över Kvarken

 

Västerbottens läns landsting och Vasa sjukvårdsdistrikt vill med denna avsiktsförklaring tydliggöra en gemensam vilja om ett samarbete kring högspecialiserad sjukhusvård mellan Vasa centralsjukhus och Norrlands universitetssjukhus (Nus).

 

Avsikten är att inom kort starta ett pilotprojekt med ett antal patienter från Vasa som erbjuds vård vid Nus. Vilka specialistområden som kommer att beröras beror bland annat på vilka behov som finns. Det kan handla om strålbehandling av tumörer, neurokirurgi, thoraxkirurgi eller vården av för tidigt födda barn.

 

Syftet med pilotprojektet är att ur ett patientperspektiv beskriva och utvärdera patientens väg genom hela vårdkedjan från remiss till eftervård, patienttransport, behandling och administrativa frågeställningar.

 

Västerbottens läns landsting erbjuder samma pris för utförd vård som gäller för övriga landsting i norra regionen. Landstinget utlovar en prissättning som ligger under genomsnittet för övriga universitetssjukhus i Sverige med en produktivitetsutveckling och kvalitet som ligger över genomsnittet. Under projekttiden ansvarar landstinget också för patienttransporterna mellan Vasa och Umeå.

 

Båda parterna ger stöd för pågående färjeprojekt mellan Umeå och Vasa. Färjan är en viktig del i att knyta ihop öst och väst där ett framtida samarbete i sjukvården blir en väl fungerande färjeförbindelse en viktig pusselbit.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Besök på Vasa Centralsjukhus

Av , , Bli först att kommentera 4

I fredags var jag på besök i Vasa och på Centralsjukhuset för att prata samarbetsfrågor. Det var en väldigt bra träff som jag hoppas kommer att leda till konkreta resultat i framtiden. Under min vistelse fick jag även möjlighet att ta del av en av Vasa sjukhus nya byggnationer där de förlagt en ny akut samt nya operationsutrymmen för planerad sjukvård samt en hel del annat. Det var väldigt intressant att se hur de löst en rad olika frågor kring vårdflöden och patientlogistik i den nya byggnaden.

 

Även om det till största delen var mest likheter mellan svensk och finsk sjukvård så fanns det en del skillnader. Det som personalen lyfte fram själva utifrån att jobbat i Sverige och i Finland var att i Sverige var man bättre på att jobba i team mellan de olika yrkesrollerna. Däremot så tyckte de IT-systemen fungerade bättre hos dem samt att det var mindre byråkrati och en högre grad av självbestämmande på enheterna än i Sverige. Vi har mycket att lära av varandra så därför känns det lite trist att vi är generellt är så dålig på det men det går alltid att bli bättre.

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Alliansen ökar trycket på frågan om mellanvård för äldre

Av , , 3 kommentarer 3

Som jag tidigare har bloggat om vill vi från Alliansen i landstinget inrätta en ny mellanvårdsform för patienter som är kvarliggande på sjukhusen i Umeå och Skellefteå. Detta underlättar för såväl landstinget som kommunen. I mitten av juni förslog våra alliansvänner i kommunerna Umeå och Skellefteå i sina kommunfullmäktige att jobba de ska jobba med förslaget. Det är kul att politiken hänger ihop och vikten av samarbete och samverkan lyfts fram. Det är trots allt socialdemokraterna som styr såväl landstinget som i stort sett alla kommuner i länet utan att lyckas. Västerbotten är det län som är sämst i landet på att ordna tillvaron för de kvarliggande patienterna på sjukhusen.

 

Här nedan är det pressmeddelande som gick ut:

 

Pressmeddelande 2013-06-13

Alliansen ökar trycket på frågan om mellanvård för äldre

Idag har företrädare för Alliansen i Umeå och Skellefteå lämnat i en motion i respektive kommun för att sätta högre tryck på frågan om mellanvårdsform för medicinskt färdigbehandlade äldre. De möter med detta initiativ upp den motion som Alliansen i landstinget har lagt i samma ärende.

Under de senaste åren har det i Västerbotten förekommit situation där äldre patienter varit tvungna att ligga kvar på sjukhus trots att de ansets färdigbehandlade i vården. Ofta har det berott på att kommunerna inte hunnit göra anpassningar, i hemmet eller på det särskilda boendet, som möjliggör att de äldre kan lämna sjukhuset. För lite tillgång till rehabilitering har angetts som en annan faktor.

Alliansen menar att motionerna om en mellanvårdsfrom adresserar problemet med medicinskt färdigbehandlade äldre som tvingas ligga kvar på sjukhus.

– Vi anser att en mellanvårdsform skulle ge en nödvändig avlastning och minska risken att äldre patienter kommer i kläm mellan kommun och landsting. Dessutom skulle de äldre patienterna få bättre vård och rehabilitering, med läkarresurser på plats, än vad kommunen kan erbjuda.

– Vi skulle med detta förslag spara mycket mänskligt lidande, men även ekonomiska resurser. Under 2012 tvingades våra kommuner betala drygt 20 miljoner kronor (Umeå: 9,6 mkr och Skellefteå: 10,5 mkr) i straffavgifter till landstinget. Pengar som kan användas på ett bättre sätt, till exempel genom en mellanvårdsform med ett tydligt rehabiliteringsuppdrag.

I motionerna föreslår Alliansen att Umeå respektive Skellefteå kommun ska sätta igång förhandlingar med landstinget med målet att en mellanvårdsavdelning för utskrivningsklara äldre ska etableras i samverkan mellan kommun och landsting.

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Mycket bra träff med Regionledningen i Skåne

Av , , Bli först att kommentera 2

I torsdag och i fredags förra veckan besökte jag tillsammans med en delegation från landstinget i Västerbotten Skåne för en träff med deras sjukvårdsledning. Under träffen fick vi till bra diskussioner bland annat om kring kritiska framgångsfaktorer för regionen, hur en annorlunda resursfördelning för primärvården fungerar i Skåne samt bra exempel på Lean-arbetet på SUS.

 
Besöket var ett återbesök då Skåne var på besök i Västerbotten i början av året. Att ha ett fungerande samarbete och dialog mellan de olika sjukvårdsregionerna är viktigt för att lära och byta erfarenheter mellan varandra. Utmaningarna som sjukvården står inför är trots allt rätt lika även om storleken skiljer dem åt.
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,