Etikett: skatteutjämning

Socialdemokraterna misslyckas med att ta ansvar för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 7

 

I dag skriver jag på debattsidan i VK om hur Socialdemokraterna i länet inte lyckats att ta ansvar för ekonomin och sjukvården i länet. Här nedan finns artikeln.  

 

Socialdemokraterna misslyckas med att ta ansvar för sjukvården

Socialdemokraterna och Miljöpartiets stora prestigeåtgärdsprogram Projekt balans som skulle vända landstingets ekonomi från minus till plus blev inget annat än ett stort misslyckande. Trots löften från den högst ansvariga för sjukvården i länet Peter Olofsson (S) om att ekonomin skulle bli bättre har den istället blivit sämre. Trots alla smärtsamma åtgärder inom ramen för Projekt balans ser år 2012 att gå mot ett ännu större underskott i sjukvårdsverksamheten än tidigare. Trots landstingsmajoritetens smärtsamma medicinering av landstinget blev patienten inte friskare utan sjukare och med kraftiga biverkningar i form av försämrad sjukvård i hela länet samt ökad sjukskrivning för personalen.

 
Sedan i somras har ekonomin i landstingets sjukvårdsverksamhet kraftigt försämrats. Från att årsprognosen pekade på ett underskott på 80 miljoner har det nu växt till runt 140 miljoner. Landstinget har en ekonomi i fritt fall. Redan i augusti påpekade de auktoriserade revisorerna att ytterligare åtgärder skulle komma att behövas för att klara ekonomi i balans. Några sådana kom inte från landstingsmajoriteten. Nu går sjukvården in i 2013 med ännu tuffare ekonomiska utmaningar. 
 
Problematiken med stafettläkare i vården i Västerbotten har ökat ytterligare med stigande kostnader och fortsatt bristande kontinuitet som följd. Värst är problemen i primärvården där numera var tredje läkartjänst är vakant. Att problemen ökar är inte konstigt då mer och mer ansvar med nya besök vältras över till primärvården utan att rätt förutsättningar finns för att klara de nya besöken. På några år står hela sjukvården inför stora pensionsavgångar och behov av att klara av nyrekrytering av personal kommer att dramatiskt öka. En utmaning som kommer att bli riktigt tuff.
 
Bristen på läkare och en organisation som inte fungerar som den ska gör att tillgänglighet till sjukvård är idag långt ifrån tillfredsställande. I år är det mer regel än undantag att länsbo kan få sin åtgärd inom 60 dagar. En konsekvens av det är att Västerbotten inte klarar de krav som finns för att få ta del av regeringens extrapengar i kömiljarden. Västerbottningarna ska inte behöva vänta längre än andra för att få vård. 
 
För Moderaterna har behovet av en ny kursriktning varit tydlig det senaste årtiondet. Den tydligaste kursändring är att börja ta ansvar för ekonomin på kort och lång sikt. Med förslaget till ny skatteutjämning tappar landstinget i Västerbotten 360 miljoner. Förslaget som genomförs med politisk enighet nationellt blir en förändring från en modell där Västerbotten har gynnats till att inte längre ha de extra miljonerna. Moderaterna i Västerbotten försökte in i det sista att förändra och förhindra förslaget. Samtidigt visar detta på hur Socialdemokraterna i länet under lång tid byggt upp en verksamhet som i jämförelse med andra landsting kostar mycket mer. Det har inte varit ekonomiskt ansvarsfullt och nu kommer baksmällan i form av behov av stora förändringar i hur sjukvården måste fungera och där skattehöjningar inte kan uteslutas. 
 
Utan att ha kontroll över ekonomin går det inte att fortsätta att erbjuda god vård med hög kvalité med god tillgänglighet. Med en långsiktighet i ekonomiskt ansvarstagande undviks tvära kast och panikåtgärder. Problemet med Västerbotten är att Socialdemokratin, som styrt landstinget sen 1981, aldrig har haft framtiden som planeringshorisont. Då problemen inte åtgärdas tidigare har de samlats på hög och i kombination med att vården ständigt utvecklas kommer behoven av kostnadsreduceringar bli långt mycket mer och tuffare än vad som skulle behövas.
 
Sjukvården i länet står inför jätteutmaningar med att klara av att rekrytera personal men framför allt att få ekonomin i balans. Utmaningarna har inte blivit mindre av bristen på ledarskap från de styrande Socialdemokraterna som har förvärrat situationen. Det behövs en ett nytt ledarskap med en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Vid nästa val år 2014 har länet möjlighet att göra den förändringen. 
 
 
Nicklas Sandström (M)                
Oppositionslandstingsråd           
 
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

360 miljoner mindre till sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 4
 
I går kom så förslaget från regeringen kring den nya skatteutjämningen. Grunden till förslaget var den politiskt eniga utredning som föreslog de förändringar som nu ska genomföras. Den största förändringen för landstingen är att ersättning för vårdtunga grupper i kostnadsutjämningen försvinner vilket i det stora förklarar att landstinget i Västerbotten tappar 360 miljoner kronor. Pengar som idag inte finns att spara i vården.
 
Sett till Öppna jämförelser (SKL 2010-2011) är vården i Västerbotten 340 miljoner dyrare än riksgenomsnitt. Där sjukhusvården står för den största andelen av det. Så i jämförelser med andra landsting är vården i Västerbotten dyrare och det är svårt att hävda att allt handlar om att det skulle vara bättre kvalité i Västerbotten. För så är det inte. Att vården är så pass mycket dyrare än andra landsting är något som den Socialdemokratiska majoriteten får bära ansvar för då de inte tagit tag i ekonomin utan bara skjutit problemen framför sig. En av de förändringar som måste till nu i landstinget i Västerbotten med det nya förslaget till skatteutjämning är en omställning i kostnadsnivå som ligger i nivå med andra landsting. 

Debatt med (S) om förslaget till ev ny skatteutjämning

Av , , 2 kommentarer 5

Igår så debatterade jag och landstingsstyrelsen ordförande Peter Olofsson (S) i P4 Västerbotten kring vad konsekvenserna skulle bli om förslaget till ny skatteutjämning skulle bli verklighet. Förslaget innebär att landstinget tappar 320 miljoner kronor. En enorm utmaning att klara av i en redan idag mycket tuff situation. I det läget har jag sagt sen tidigare att en skattehöjning inte går att utesluta, detta i kombination med fortsatt översyn hur det går att göra sjukvården mer kostnadseffektiv. Förhoppningsvis blir konsekvenserna av förslaget inte 320 miljoner men det finns all anledning att ha beredskap för det. En dialog som jag gärna har över blockgränserna. 

2 kommentarer
Etiketter: ,

Bekymmersamt för Västerbotten då Sossarna driver på om förändrad skatteutjämning

Av , , 5 kommentarer 4

I går blev det klart att oppositionen i svensk riksdag, S, V, MP och SD driver på om att de vill få igenom det tidigare presenterade förslaget om förändrad skatteutjämning. Ett förslag som för Västerbottens läns landsting skulle innebära ett intäktsbortfall på 320 miljoner! Från Moderaterna som hanterar frågan i berört departement har kritiken mot förslaget varit påtaglig då förslaget t.ex. inte har utretts om vilka effekter det har på tillväxten för de kommuner som växer kraftigt. Från Västerbotten har vi från Moderaterna lyft fram att förslaget får orimliga konsekvenser för sjukvården som tappar 320 miljoner. Den nya skatteutjämningen gör gällande att landstinget i Västerbotten skulle ha bättre förutsättningar att bedriva sjukvård än vad landstinget i Östergötland har, något som känns mycket märkligt. 

Än finns det hopp om att det nya förslaget till skatteutjämning inte blir av men möjligheten till det minskar kraftigt då S och SD med oppositionen i riksdagen driver på om att förslaget ska genomdrivas. 

5 kommentarer
Etiketter: ,