Etikett: stafettläkare

Dålig tillgänglighet till sjukvård samt fortsatta ekonomiska bekymmer

Av , , 2 kommentarer 5

 

Under dagens landstingsstyrelse behandlade vi årets första delårsrapport. En rapport som visar framför allt att landstinget inte når målsättningen om god ekonomisk hushållning, ökade kostnader för staffetläkare samt tillgängligheten till sjukvård i länet är fortfarande långt ifrån bra. Här nedan är de gemensamma yttrande från Alliansen som vi valde att lägga i samband med rapporten:
 
 

 

Allians för Västerbotten                               SÄRSKILT YTTRANDE
                                                                                       2013-06-04
 
 
Västerbottens läns landsting
                                                                                       Landstingsstyrelsen
 
 
Delårsrapport nr 1 2013
 
Delårsrapporten speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under perioden januari- april i förhållande till fastställd budget. Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag. Det var en budget präglad av ansvarstagande och framåtanda. Allians för Västerbotten var och är övertygade om att resurser kan överföras från bland annat administration, projekt och centrala anslag till den direkta sjukvården.
 
Enligt delårsrapporten fortsätter landstinget i Västerbotten att gå med kraftigt underskott i sjukvårdens budget. Verksamhetens nettokostnader redovisar ett underskott på -33 miljoner kronor. Det är mycket oroande att majoriteten inte lyckas ha kontroll på sin egen budget och att detta fortsätter år efter år.
 
Prognosen för i år är trots allt ett överskott på 100 miljoner. Detta sker då den så kallade rips-räntan räknas bort från balanskravsresultatet när detta är en kostnad av engångskaraktär. Trots detta kommer inte landstinget att klara av att uppnå målsättningen om god ekonomisk hushållning i år heller.
 
Kostnader för bemanningstjänster ökar med 10 miljoner kronor, en ökning på 50 procent jämfört med samma period 2012 något som är mycket oroväckande.
 
Tillgängligheten är fortsatt inte tillfredsställande även om situationen blivit en aning bättre. När det gäller målsättningen att nå stimulansmedlen för kömiljarden uppnås inte detta för åtgärd en enda månad. Situationen och tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att vara mycket problematisk – situationen har till och med försämrats under perioden vad gäller besök och när det gäller åtgärder är tillgängligheten endast 28,3 procent. I dag väntar många barn på att få ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin.
 
Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. Den första delårsrapporten för januari – april visar att för en trygg och skattefinansierad vård, behövs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal.
 
 
Allians för Västerbotten
 
 
 

 

 

 

Alla onödiga kostnader för stafettläkare

Av , , 2 kommentarer 5

I dag uppmärksammar ordförande i läkarförbundet i Västerbotten problemet med att få läkarbemaningen att fungera i sjukvården i Västerbotten. Problemet finns främst i primärvården men även inom många avdelningar på sjukhusen.
 
Då inte länets hälsocentraler lyckas med att hitta läkare blir de tvungna att rekrytera dyra staffet/hyr-läkare. Varje år kostnader alla hyrläkare landstinget 55 miljoner. Väldigt mycket pengar som skulle kunna användas till ordinarie läkarlöner.
 
Nu är problemet mångbottnat. Något jag kan konstatera är att Peter Olofsson (S) som ansvarig politiker verkar återigen skylla ifrån sig angående vem ansvar det är. En av de viktigaste åtgärderna som landstinget själv kan göra, vilket Olofsson glömmer, är att se till att ordna fram fler AT- och ST-platser. AT/ST-platser är vidareutbildningsplatser för läkarstudenter så att de blir specialister inom sitt valda område. Landstinget har knappt 45 AT-platser per år men varje år går det ut cirka 100 studenter från läkarprogrammet. Så i och med den politiken byggs det in en enorm flaskhals i systemet.
 
Från Alliansens sida har vi sett, uppmärksammat och föreslagit att vi gör något åt detta. I Alliansens budgetförslag finns det 30 miljoner kronor mer avsatt till den framtida kompetensförsörjning än vad majoriteten föreslagit.