Etikett: tillväxt

Kulturdriven tillväxt

Av , , 1 kommentar 4

I dag är jag nere i Stockholm för att delta på 24 upplagan av Västerbotten grand. Årets tema är kulturdriven tillväxt som låter minst sagt intressant. Invigningstalare är kulturminister Lena Adelsohn Lilljeroth. En hälsovinkel på detta tema står landstingsdirektören Anders Sylvan och verksamhetschefen på Rehabcentrum som ska prata om hur hälsoarbete och kultur hänger ihop. Det är genom tillväxt som mer resurser tillskapas. Resurser som kan användas till vår gemensamma välfärd såsom skola, vård och omsorg. Att sjukvården är en viktig del av detta råder det inga tvivel om. Det ska bli en intressant dag idag.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Peter Norman, finansmarknadsminister, presenterade höstbudgeten

Av , , Bli först att kommentera 3

 
Idag är Peter Norman på Umeåbesök för att presentera regeringens höstbudget. En budget som går under namnet Tid för ansvar. En budget som tar utgångspunkt i ansvarstagandet för Sveriges ekonomi och möta de tuffa utmaningarna med långsiktiga förutsättningar för jobb och tillväxt. Totalt satsas 15 respektive 17,3 miljarder för 2012 och 2013.
 
 
Några av de åtgärder som finns med i budgeten:
* Satsning på infrastrukturen 2012 och 2013 för att både skapa sysselsättning och möta det uppdämda behov som finns av underhåll av vägar och järnvägar.
* Arbetsmarknadspaket för att förhindra långtidsarbetslöshet och öka stödet till grupper med svag förankring på arbetsmarknaden, bland annat ungdomar.
* Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster för att skapa jobb för unga och stimulera till företagande.
* Förbättrade villkor för företagande och sparande
* Reformpaket för utbildningsområdet med huvudfokus att stärka läraryrkets status och lärarnas kompetens.
* Reformer för minskat beroende av ekonomiskt bistånd
* Åtgärder för hållbar tillväxt i alla delar av Sverige
* Åtgärder för att förbättra innovationsgraden i ekonomin
* Åtgärder för att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och valfriheten i sjukvården och omsorgen
* Justeringar i sjukförsäkringsreformen i linje med vad som presenterades i 2011 års ekonomiska vårproposition
* Höjt bostadsbidrag för unga och barnfamiljer
* Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer
* Åtgärder för en human och rättssäker migrationspolitik
* Kraftigt ökade resurser till Finansinspektionen
* Ambition att höja kapitaltäckningskraven för bankerna för att dels minska riskerna för fallissemang, dels minska skattebetalarnas kostnader
 
En ytterligare åtgärd som jag tycker är rätt väg att gå är den föreslagna utökningen av antalet platser på läkarlinjen. Där kommer Umeå att få fler platser. Här krävs också ett stort ansvar för oss i landstingen att erbjuda kvalitativ utbildningsmiljö med möjlighet att fortsätta på AT- och ST-utbildning.