Etikett: val

Pressmeddelande: (M) Alla jobb behövs i bygget av en bättre sjukvård

Av , , 1 kommentar 2

Pressmeddelande 140822: Moderaterna: Alla jobb behövs i bygget av en bättre sjukvård

I dag presenterades Nya Moderaterna i Västerbotten sitt valmanifest för sjukvården i länet. Titeln är Alla jobb behövs i bygget av en bättre sjukvård. I valmanifestet presenteras 12 punkter för en mer rättvis, jämlik och trygg sjukvård i hela länet. Moderaterna väljer att lyfta fram jobben som den viktigaste frågan för sjukvården.

Sjukvården behöver mer pengar vilket den får när fler människor har ett jobb att gå till. Då får vi fler skattekronor till mer personal i vården, nya läkemedel och fler ambulanser. I manifestet presenteras bland annat att länets tre sjukhus, i Umeå, Skellefteå och Lycksele, ska utvecklas och Norrlands universitetssjukhus ska fortsätta vara Sveriges bästa. Säkra specialist- och akutvård genom att utveckla Skellefteå och Lycksele lasarett. Moderaterna vill ha minst en väl fungerande hälsocentral eller sjukstuga i alla länets kommuner samt att återinföra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulans i Åsele.

– Det är oacceptabelt att västerbottningar ska behöva vänta längst i landet och att vårdköerna har blivit längre under de senaste åren säger Nicklas Sandström som vill ta över posten som landstingsstyrelsens ordförande. Vi måste få en ny politik som lyckas med att få bort de långa vårdköerna, som medborgare behöver man vård och inte en kölapp avslutar moderaternas Nicklas Sandström.

  • Ett starkt Skellefteå lasarett och väl fungerande hälsocentraler behövs för ett växande Skellefteå. Vi vill säkra specialist- och akutvården vid lasarettet i Skellefteå genom en tydlig utvecklingsplan och ge hälsocentralerna ett rimligare uppdrag för att kunna klara tillgängligheten, säger Andreas Löwenhöök (M) som är toppkandidat i Skellefteå.

 

  • Katarina Viktorsson (M), toppnamn i Västra valkretsen, framhåller att Nya Moderaterna vill säkra specialist- och akutvård genom att utveckla Lycksele lasarett med bland annat nybyggnation av en operationssal för ögonpatienter i länet.

 

Moderaternas 12 punkter för en mer rättvis, jämlik och rättvis sjukvård i hela länet:

• Sjukvården behöver mer pengar vilket den får när fler människor har ett jobb att gå till. Då får vi fler skattekronor till mer personal i vården, nya läkemedel och fler ambulanser.

• föra en politik som strävar efter att stärka kvaliteten och tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Vi vill ge ett större inflytande till både patienter och medarbetare.

• ha en skattefinansierad sjukvård av hög kvalitet som är tillgänglig för alla. Patienten ska alltid stå i fokus och vi vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens.

• Länets tre sjukhus, i Umeå, Skellefteå och Lycksele, ska utvecklas och Norrlands universitetssjukhus ska fortsätta vara Sveriges bästa. Säkra specialist- och akutvård genom att utveckla Skellefteå och Lycksele lasarett.

• att vårdköer och överbeläggningar på länets sjukhus ska försvinna

• fortsätta utvecklingen av glesbygdsmedicin i Västerbottens inland och på alla sjukstugor. Ambulansen ska täcka hela Västerbotten. Ambulanser ska inte ersättas med akutbilar

• Att alla länets kommuner ska ha minst en väl fungerande hälsocentral eller sjukstuga.

• Vården om våra mest sjuka äldre måste bli bättre. Multisjuka och andra med stora vårdbehov ska kunna få en speciell vårdlots som samordnar vården till en helhet, istället för många små delar.

• Bättre löneutveckling för specialistutbildad vårdpersonal.

• Satsa på ökad valfrihet, tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

• Stärk hela den psykiatriska vården

• Återinföra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulans i Åsele

1 kommentar
Etiketter: , ,

Fler jobb ger mer resurser till sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 4

För oss är jobben viktigast. Ju fler som jobbar, desto fler är vi som betalar skatt. Det ger mer resurser till skolan, äldreomsorgen och allt annat som är vårt gemensamma. Sedan år 2006 har jobben blivit över 250 000 fler, och det är bara början. Vi vill fortsätta sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, så att jobben kommer ännu fler till del. Moderaternas mål är 350 000 nya jobb till år 2020. Det betyder att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till då.

 

Sanningen är att de årliga skatteintäkterna och statsbidragen för Västerbottens läns landsting är 1136 miljoner högre än 2006 då Alliansregeringen tillträdde och införde arbetslinjen och jobbskatteavdraget. Detta trots en djup lågkonjunktur. Det har möjliggjort ökade resurser till skola, vård och omsorg. Idag arbetar över 5000 fler sjuksköterskor och över 3000 fler läkare i svensk sjukvård. Över 190 nya vårdcentraler har tillkommit sedan 2006, och allt fler känner ett stort förtroende för sjukvården.

 

Detta till trots finns det mycket mer att göra för att sjukvården i Västerbotten ska få en bättre sjukvård. Allt börjar med jobben och ju fler som jobbar desto fler är vi som betalar skatt och det ger ökade resurser för sjukvården skolan och äldreomsorgen.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

M-valfilm för riksdagsvalet

Av , , Bli först att kommentera 2

I måndags lanserades nya Moderaternas valfilm inför riksdagsvalet. Filmen visar tydligt att valet kommer att handla om jobben. När fler jobbar och betalar skatt växer också resurserna till skolan, sjukvården och all annan välfärd. Det är därför fler jobb är valets mest viktiga fråga.

Kolla in filmen här: https://www.youtube.com/watch?v=TmQJNggLi1M

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Moderaterna i Umeås reklamfilm

Av , , Bli först att kommentera 1

Se Nya Moderaternas reklamfilm i Umeå inför höstens val. Den ligger uppe på Youtube, och längre fram i augusti kommer den även att sändas på TV4 som reklam. Kolla in den här:

 

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Datum klart för folkomröstningen om sjukvården i länet

Av , , Bli först att kommentera 5
I går presenterades datumet för folkomröstningen om sjukvården i länet vilket föreslås bli söndag den 8 september. Alltså ett datum att skriva in i kalendern. Då kommer länets innevånare att få ta ställning till följande frågeställning:
 
 
”Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade Västerbottens läns landsting 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil. Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser och läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans?”
 
Ett rätt självklart val att rösta ”ja” till.
 
Det framkom viss kritik igår om att den 8 september krockar med start av älgjakt. Likt andra val så kommer det att gå att förtidsrösta om man inte har möjlighet att söka sig till valurnan den 8 september. September är av tradition en valmånad och brukar historiskt sätt fungera bra och många har kommit tillbaka från semestrar och därmed kommit igång igen med de vardagliga sysslorna. 

Idag börjar valet

Av , , Bli först att kommentera 3

Från och med idag kan man brevrösta från utlandet. Även om en valrörelse utomlands är svår att bedriva så följer trots allt många svenskar med i den lokala debatten och deras röster kan komma att avgöra då det verkar bli ett mycket jämt val.  Idag är det bara 45 dagar kvar till vallokalerna stänger så dagen med stort D börjar närma sig med stormsteg.

Du som bor utomlands kan beställa moderata valsedlar genom att klicka här.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,