Etikett: valmanifest

M-valmanifest: En vård utan köer är möjlig

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har jag presenterat Moderaterna i Västerbotten valmanifest för landstings/regionvalet. Valet viktigaste fråga är tydligt för Moderaterna – vårdköerna ska bort!

Här nedan återfinns det pressmeddelande som gick ut till media tidigare idag:

Pressmeddelande 180528: M-valmanifest: En vård utan köer är möjlig

Moderaterna i Västerbotten presenterade idag sitt valmanifest för landstings/regionvalet. De presenterade de fem viktigaste områdena, men vilket huvudfokus M har i sjukvården är tydligt. För Moderaterna är att få bort vårdköerna som de anser är valets viktigaste fråga. De vill bland annat införa en ny och tredubblad kömiljard för att korta köerna.

– Vårdköerna har fördubblats under den här mandatperioden trots de höjda skatterna nationellt som lokalt. Det är ett stort politiskt misslyckande. Tyvärr är Västerbotten ett av de län som vårdköerna är som allra längst. Vi vill få bort det långa vårdköerna så att länets medborgare får vård i tid säger oppositionsrådet Nicklas Sandström (M).

Utöver vårdköerna presenterade M fyra andra huvudområden som man pekar på måste lösas i valmanifestet.

Genom Moderaternas nya strategi om att bli Sveriges bästa arbetsgivare inom sjukvården med en rad förslag som generell höjning av OB-tillägg, fler karriärvägar inom fler vårdyrken, se över arbetsscheman med mera ska man lösa vårdplatsbristen och minska byråkratin för sjukvårdens medarbetare. Då menar de att vi kommer åt vårdplatsbristen på länets sjukhus så att patienterna inte behöver få vänta på vård.

– Vi ska komma till rätta med personalflykten. Vi vill se mer patientarbete och mindre byråkrati. Vi måste ta ett omtag i personalpolitiken med ett batteri av nya åtgärder, säger Sandström (M).

En klassisk moderat fråga i sjukvården presenterades också och det var mer valfrihet. Man lyfte Barn- och ungdomspsykiatrin som en prioriterad del av sjukvården att introducera valfrihet, med hänvisning hur illa det är ställt det är säger Sandström.

Avslutningsvis vill Moderaterna också se en förstärkt primärvård med en patientansvarig läkare.

– Vi ser att gruppen mest sjuka äldre skickas runt i vården idag till stort lidande och höga kostnader. Mycket av det skulle kunna lösas med en ledning som prioriterade primärvården lokalt som nationellt avslutar Sandström (M)

– Vi vet att vården behöver mer resurser för att klara de framtida utmaningarna. Därför satsar Moderaterna 6,1 miljarder till sjukvården. För Västerbotten innebär det ett välkommet tillskott på 158 miljoner. Till det föreslår vi en ny uppdaterad kömiljard som omfattar 3 miljarder.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Pressmeddelande: (M) Alla jobb behövs i bygget av en bättre sjukvård

Av , , 1 kommentar 2

Pressmeddelande 140822: Moderaterna: Alla jobb behövs i bygget av en bättre sjukvård

I dag presenterades Nya Moderaterna i Västerbotten sitt valmanifest för sjukvården i länet. Titeln är Alla jobb behövs i bygget av en bättre sjukvård. I valmanifestet presenteras 12 punkter för en mer rättvis, jämlik och trygg sjukvård i hela länet. Moderaterna väljer att lyfta fram jobben som den viktigaste frågan för sjukvården.

Sjukvården behöver mer pengar vilket den får när fler människor har ett jobb att gå till. Då får vi fler skattekronor till mer personal i vården, nya läkemedel och fler ambulanser. I manifestet presenteras bland annat att länets tre sjukhus, i Umeå, Skellefteå och Lycksele, ska utvecklas och Norrlands universitetssjukhus ska fortsätta vara Sveriges bästa. Säkra specialist- och akutvård genom att utveckla Skellefteå och Lycksele lasarett. Moderaterna vill ha minst en väl fungerande hälsocentral eller sjukstuga i alla länets kommuner samt att återinföra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulans i Åsele.

– Det är oacceptabelt att västerbottningar ska behöva vänta längst i landet och att vårdköerna har blivit längre under de senaste åren säger Nicklas Sandström som vill ta över posten som landstingsstyrelsens ordförande. Vi måste få en ny politik som lyckas med att få bort de långa vårdköerna, som medborgare behöver man vård och inte en kölapp avslutar moderaternas Nicklas Sandström.

  • Ett starkt Skellefteå lasarett och väl fungerande hälsocentraler behövs för ett växande Skellefteå. Vi vill säkra specialist- och akutvården vid lasarettet i Skellefteå genom en tydlig utvecklingsplan och ge hälsocentralerna ett rimligare uppdrag för att kunna klara tillgängligheten, säger Andreas Löwenhöök (M) som är toppkandidat i Skellefteå.

 

  • Katarina Viktorsson (M), toppnamn i Västra valkretsen, framhåller att Nya Moderaterna vill säkra specialist- och akutvård genom att utveckla Lycksele lasarett med bland annat nybyggnation av en operationssal för ögonpatienter i länet.

 

Moderaternas 12 punkter för en mer rättvis, jämlik och rättvis sjukvård i hela länet:

• Sjukvården behöver mer pengar vilket den får när fler människor har ett jobb att gå till. Då får vi fler skattekronor till mer personal i vården, nya läkemedel och fler ambulanser.

• föra en politik som strävar efter att stärka kvaliteten och tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Vi vill ge ett större inflytande till både patienter och medarbetare.

• ha en skattefinansierad sjukvård av hög kvalitet som är tillgänglig för alla. Patienten ska alltid stå i fokus och vi vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens.

• Länets tre sjukhus, i Umeå, Skellefteå och Lycksele, ska utvecklas och Norrlands universitetssjukhus ska fortsätta vara Sveriges bästa. Säkra specialist- och akutvård genom att utveckla Skellefteå och Lycksele lasarett.

• att vårdköer och överbeläggningar på länets sjukhus ska försvinna

• fortsätta utvecklingen av glesbygdsmedicin i Västerbottens inland och på alla sjukstugor. Ambulansen ska täcka hela Västerbotten. Ambulanser ska inte ersättas med akutbilar

• Att alla länets kommuner ska ha minst en väl fungerande hälsocentral eller sjukstuga.

• Vården om våra mest sjuka äldre måste bli bättre. Multisjuka och andra med stora vårdbehov ska kunna få en speciell vårdlots som samordnar vården till en helhet, istället för många små delar.

• Bättre löneutveckling för specialistutbildad vårdpersonal.

• Satsa på ökad valfrihet, tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

• Stärk hela den psykiatriska vården

• Återinföra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulans i Åsele

1 kommentar
Etiketter: , ,