Etikett: Vårdcoach

Vårdstöd för de svårt sjuka

Av , , Bli först att kommentera 2

I tisdags förra veckan hanterade landstingsfullmäktige en motion som var inlämnad från Moderaterna där jag ville att landstinget skulle införa vårdcoacher. Efter cirka 10 månaders beredning och att S-ledningen därigenom hunnit införa det som efterfrågas i motionen fick jag ett rätt märkligt svar och diskussionen i fullmäktige kom som aldrig igång. Kan dock glädja mig i att man nu vill införa denna typ av stödfunktion för de svårt sjuka som söker vård väldigt återkommande. Det har varit efterfrågat i verksamheten under en längre tid och utvärderingarna från andra landsting som infört det är väldigt positiva.
 
Här nedan är mitt inledningsanförande som jag höll:
 
Ordförande, ledamöter och åhörare
 
Kärt barn har många namn: vårdcoach, vårdlots, mångbesökarmodell, aktiv hälsostyrning eller hälsosamordnare. I det här fallet så finns det lite olika benämningar för det som vi vill ska åstadkommas, nämligen hjälpa multisjuka att hitta rätt i vården. Frågan är inte på något sätt ny utan något som vårdförbundet har drivit sedan 2002. Förslaget har även funnits med i Alliansens budgetförslag.
 
Tanken är att specialutbildad vårdpersonal ska hjälpa till och lots identifierade patienter som behöver särskilt mycket stöd eller vård. Det kan till exempel vara så att patienten ringer till denna vårdlots och frågar om något istället för att komma in genom akuten och bli inlagd. Det tas helt enkelt ett helhetsgrepp om patienten dels sjukdomen men även kontakt med kommunerna.
 
Det går snabbt att komma fram till att ett telefonsamtal med en särskilt tilldelad person är betydligt billigare än att en patient ska ligga inlagd under några dygn. Inte minst är det en ökad livskvalitet hos patient som snabbare kommer tillrätta i vården. När försöket prövades i Stockholm kunde man se att på bara 6 veckor ökade den skattade livskvalitet med 30 procent. Andra erfarenheter från försöket i Stockholm var att kostnaderna för denna vårdgrupp sjönk med 57 procent. Kostnaderna för akutvård sjönk med 40 procent.
 
Då får man komma ihåg att ungefär en procent av befolkningen står för 30 procent av sjukvårdskostnaderna. Att då identifiera denna målgrupp och ta ett helhetsansvar är något som framförallt ökar livskvalitet hos den enskilde men kan på så sätt även spara mycket resurser inom vården.
 
 
Bara i Västerbotten är det här en grupp som handlar om 300-400 individer. Redan idag är behovet stort av att få det här stödet på plats för att klara av alla neddragningar av vårdplatser på sjukhuset.
 
Om jag ser till det svar jag fått av majoriteten så är det ju så nära ett bifall som det går att komma i och med att man redan nu har infört precis det som efterfrågats. Så det hade ju varit betydligt mer ärligt om fullmäktige valt att faktiskt bifall motionen istället för att tramsa på som man gör nu.
 
 
Vill avsluta med att yrka bifall på motionen.

Personliga vårdcoacher för de svårt sjuka äldre

Av , , 2 kommentarer 4

I dag skriver jag i Västerbottens folkblads insändarsida om Personliga vårdcoacher för de svårt sjuka äldre.

Här nedan finns hela artikeln:

Idag finns det många patienter som känner sig maktlösa och vilse i vården. För att komma åt det har det prövats att införa så kallade vårdcoacher för de svårt sjuka äldre i andra landsting. De har till uppgift att hjälpa patienter att få stöd i vardagen och en helhetssyn kring medicinering samt andra åtgärder för att höja livskvalitén. Erfarenheterna från de landsting som prövat vårdcoacher har gett mycket goda resultat.

En vårdcoach är en specialutbildad sjuksköterska som hela tiden håller kontakt med den svårt sjuka äldre och hjälper henne att få rätt vård och stöd i behandlingen vid rätt tidpunkt.  Varje patient som kan undvika akuten genom att istället ha en förbokad besökstid genom vårdcoachern skapar mer utrymme för andra på akuten samtidigt som det höjer livskvalitet hos den svårt sjuka.  

Det är en investering som kommer att återbetalas till samhället många gånger om. Befolkningen i Västerbotten blir allt äldre och i och med det blir även fler sjuka. Nya idéer och satsningar krävs för att säkra och trygga vården. Vårdcoacher är en bra modell som hjälper patienter att komma rätt i vården. Moderaterna i Västerbottens läns landsting vill  införa en modell med vårdcoacher för att skapa en tryggare miljö för den som är svårt sjuk.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

 

Vårdcoach för de svårt sjuka äldre

Av , , 2 kommentarer 7

Pressmeddelande 110905: Moderaterna i Västerbottens landsting: Vårdcoach för de svårt sjuka äldre

Moderaterna i Västerbotten föreslår att landstinget ska införa en modell med vårdcoach för de svårt sjuka äldre. Stockholms läns landsting är det första landstinget i Sverige som infört en modell med vårdcoacher för de svårt sjuka. Försöket med modellen har resulterat i bättre överlevnad, färre vårddygn och akutbesök. En vårdcoach är en specialutbildad sjuksköterska som ständigt håller kontakt med den multisjuke patienten och hjälper denne att få rätt vård och stöd i behandlingen vid rätt tidpunkt.
 
Varje besök som undviks på akuten genom att istället ha en förbokat besökstid genom vårdcoachern skapar utrymme för andra på akuten samtidigt som det höjer livskvalitet hos den multisjuke. Landstingsrådet Nicklas Sandström (M) har i en motion till landstingsfullmäktige yrkat på att landstinget i Västerbotten öppnar upp ett sådant system med vårdcoacher.

–    När allt fler blir äldre och sjukare i Västerbotten är det på sin plats att tänkta nytt och skapa en trygg och säker vård. Därmed är vårdcoacher ett utmärkt system som hjälper patienter på ett personligare plan i rätt tid, säger Sandström (M) i en kommentar.

För mer information kontakta,
Nicklas Sandström
070 254 45 15
 

Motionen i sin helhet:

Vårdcoach för de svårt sjuka äldre

Stockholms läns landsting är det första landstinget i Sverige som infört en modell med vårdcoacher för de svårt sjuka äldre. Försöket med modellen har resulterat i bättre överlevnad, färre vårddygn och akuta besök. En vårdcoach är en specialistutbildad sjuksköterska som ständigt håller kontakt med den multisjuke patienten och hjälper denne att få rätt vård och stöd i behandlingen vid rätt tidpunkt.

Det finns många patienter som idag känner sig vanmäktiga och vilse inför vårdens inrättningar. En vårdcoach kan tillsammans med patienten se till att personen får rätt vård. En sådan coach underlättar vardagen för patienten.

Genom vårdcoachen kan patienten få en förbokad tid och därmed avlasta akutmottagningarna, samtidigt som det höjer livskvalitet hos den äldre.

Med en ökad äldre befolkning ökar antalet svårt sjuka, därför finns det ett behov av att tänka nytt!

Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknade

att     Västerbottens läns landsting inför en modell med vårdcoacher för de svårt sjuka äldre

Nicklas Sandström, (M)
Landstingsråd