Etikett: Vårdförbundet

Norge lockar med jättebonus

Av , , 2 kommentarer 3

VK uppmärksammar i en artikel en rekryteringsannons från en norsk kommun som vill rekrytera sjuksköterskor. Det som sticker ut och är lite av ett trendbrott är den bonus och relativt höga grundlön utifrån ett norskt perspektiv. Enligt rapporter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) är det färre svenska sjuksköterskor som söker sig till Norge när hemmavillkoren blivit mycket bättre de senaste åren. Jag uppfattar även i debatten att färre svenska sjuksköterskor åker över till Norge nu än bara för några år sedan. Det kan vara ett trendbrott och en effekt av att de svenska sjuksköterskelönerna och villkoren blivit mycket bättre. Nu är ingångslönen för en nyutbildad sjuksköterska i Västerbotten 27 000 kr och till det tillägg för obekväm arbetstid. Även det senaste löneavtalet med Vårdförbundet gav bra utdelning.

 

Jag hoppas att vi nu ser ett trendbrott och att fler sjuksköterskor väljer att jobba inom sjukvården. Nu hoppas jag även att det går att komma längre med frågor kring arbetsmiljö, karriärvägar och att sjuksköterskor verkligen får jobba med arbetsuppgifter som de är utbildade för.

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Vårdförbundare föredrar Moderaterna

Av , , Bli först att kommentera 3

vårdförbundet

I en undersökning inför landstingsvalet som fackförbundet Vårdförbundet gjort visar på att flest av deras medlemmar valt att kandidaterna för Moderaterna. Detta tätt följt av kristdemokraterna och socialdemokraterna på en tredjeplats. Känns kul att vårdförbundare föredrar moderaterna och på så sätt väljer att kandidera för partiet. På våra landstingsvalsedelar återfinns några av dessa kandidater.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Dialog fack – politik

Av , , Bli först att kommentera 6

 
I morse var jag på en frukostträff med representanter för Vårdförbundet i Västerbotten. Vi hade en mycket bra diskussion kring reflektioner som jag gjort under mina auskultationer (Prao) inom vården den senaste tiden. Dels sådant som jag tyckte var viktigt att föra fram kring mina intryck, framförallt den stora frustrationen att inte på lyssnad på.
 
 
En av de mest allvarligaste problemen som jag erfarit är att det upplevs som om det är ”någon annan som bestämmer”. Beskrivningen kan låta såhär hos den vårdpersonal som jag har träffat: ”visst är chefen helt okej”, lite som en kompis, men det inte hon som bestämmer, inte hon som har det egentliga ansvaret, det är inte hon som har inflyttande den som bestämmer jobbar inte här". "Den som bestämmer och har inflyttande jobbar någon annan stans." Detta är tydliga signaler som vi som ansvariga politiker måste välja att lyssna på och ta på allvar.
 
All duktig och kompetent personal som finns inom landstinget måste få mer att säga till om på sin arbetsplats; genom tydliga uppdrag, mer ansvar och större befogenheter. Till det måste första linjens chefskap stärkas. Vi måste våga flytta ned makt och inflyttande från oss och landstingsledningen ned till dem som jobbar närmast vården.
 
Träffen gav även möjlighet att från Vårdförbundet lyfta upp aktuella frågeställningar inom dels lönefrågor på övergripande nivå men även dagsaktuell information kring konsekvenserna av de besparingarna inom projekt balans.
 
Var kort sagt ett mycket bra möte!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,