Etikett: vårdköer

Vårdköerna har fördubblats med (S)-tyret

Av , , 4 kommentarer 4

Vårdköerna har fördubblats med (S)-tyret

 

Sverige är det land i Europa som tillsammans med Irland har Europas längsta vårdköer. Sedan valet i september 2014 har vårdköerna fördubblats och sämst till ligger Västerbotten. Västerbottens läns landsting har i den senaste statistiken från vantetider.se längst vårdköer i Sverige. Socialdemokraternas högtidliga vallöfte om att ingen ska behöva vänta längre än fyra veckor på en cancerbehandling är lika bortblåst som regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet.

 

De senaste månaderna har Socialdemokraterna vaknat upp och påstår att de aldrig kan försvara en vårdkö (Folkbladet 14/2). Från Moderaternas sida är det glädjande att Socialdemokraterna själva inser det egna stora misslyckandet för sjukvården i Västerbotten, nämligen vårdköerna. Verkligheten är att människor dör i väntan på vård. Det misslyckandet får Socialdemokraterna stå till svars för vare sig de vill eller inte.

Moderaterna har tillsammans med alliansen kortat vårdköer förut och vi tänker göra det igen. Därför föreslår Moderaterna en tredubblad kömiljard som ska halvera vårdköerna på samma sätt som vi gjorde under Alliansregeringen.

 

Men det räcker inte med enbart införa en kömiljard. Moderaterna är det parti som satsar mest för att göra omställningen från en dyr sjukhustung vård till en mer kostnadseffektiv primärvård. Med en kraftigt utbyggd primärvård som finns tillgänglig under dygnets alla timmar skapas betydligt bättre förutsättningar för att ta ett helhetsansvar för patienten. En vård med fast kontakt till en läkare med tillhörande vårdlag. Detta leder till en tryggare och bättre sjukvård med kortare köer.

 

Kömiljard och en omställning av sjukvården är något som är absolut nödvändigt. Men för att lyckas med det måste personalens situation kraftigt förbättras. För att komma tillrätta med situationen måste det till ett batteri av åtgärder som ökad delaktighet, fler karriärvägar, förändrad arbetsfördelning, fler vidareutbildningsplatser samt stimulera till att fler vill specialisera sig med en tillhörande löneutveckling.

 

En röst på moderaterna i september är en röst för kortare vårdköer. Vi har gjort det förr och kommer göra det igen.

 

Nicklas Sandström

Oppositionslandstingsråd (M)

Publicerad på dagens Folkbladet debatt.

4 kommentarer
Etiketter:

Varför längst väntan i Västerbotten för att få en cancerbehandling?

Av , , Bli först att kommentera 6

Pressmeddelande 140112: Varför längst väntan i Västerbotten för att få en cancerbehandling?

Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström kräver nu besked av den styrande rödgröna majoriteten för sjukvården i Västerbotten varför det är längst väntan i landet för att få en sjukvårdande behandling. Ett konkret exempel är att rekommendation för att få behandling för bröstcancer är tre veckor så är kötiden i Västerbotten fyra veckor.

Sandström vill nu ha svar på när kötiden för att få till exempel behandling för bröstcancer kommer att vara under tre veckor samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minska de långa vårdköerna i länet.

Sandström menar att det är tufft att rekrytera sjuksköterskor är inget isolerat fenomen för Västerbotten utan det som skiljer ut sig är att Västerbotten fortsätter att vara sämst i landet.

– Det är oacceptabelt att västerbottningar ska behöva vänta längst i landet och att vårdköerna har blivit längre under de senaste åren säger Nicklas Sandström. Det krävs krafttag och nya grep kring för att få bort de långa vårdköerna, som medborgare behöver man vård och inte en kölapp avslutar moderaternas Nicklas Sandström.

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Du ska få vård när du behöver det

Av , , Bli först att kommentera 2

Västerbotten har problem med långa väntetider, tyvärr är vårdköerna längst i Sverige i Västerbotten. Vi moderater vill att vården ska ses som en helhet, och inte som många separata delar.  Det innebär att ett litet moment, som till exempel en undersökning, kan försena en hel vårdprocess. Det kan vi moderater inte acceptera. Det måste vara enkelt att söka vård och det ska gå snabbt att få besked.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Alla ska ha rätt till sjukvård i tid

Av , , 1 kommentar 4

Hälso- och sjukvård är en central del av välfärdens kärna. Den sjukvård som finns i länet håller en mycket hög standard, även i internationella jämförelser. Landstingets medarbetare är välutbildade och kvalificerade. Som patient går det att känna sig mycket trygg i att då du väl får vård är den av högsta kvalité. Problemet i Västerbotten är att få vård inom en rimlig tid.
 
Bristen på läkare och en organisation som inte fungerar som den ska medför att tillgänglighet till sjukvård idag är långt ifrån tillfredsställande. Under 2012 var det en fjärdedel av länsborna som behövde komma i kontakt med vården som fick vänta längre än två månader. Nästan varannan som behövde få en åtgärd/behandling fick vänta längre än två månader. Den onödiga väntan är något som ytterst drabbar den enskilde. I andra landsting ser det betydligt bättre ut. Det är inte rimligt att Västerbottningarna ska behöva vänta längre än andra för att få vård.
 

1 kommentar
Etiketter: , ,

Visioner om en bättre vård i länet

Av , , Bli först att kommentera 5

 
I dag pågår den andra dagen av landstingsfullmäktige. Dagens stora beslutspunkt är landstingsplan 2011-2013 med budget. Alliansens har för 10 året i rad ett gemensamt förslag till budget som kommer att ställas mot den socialistiska majoritetens. I Allianens förslag finns det totalt 50 miljoner mer till vård redan nästa år. I Alliansens förslag till budget finns tydliga idéer och visioner om hur vården ska kunna utvecklas och bli bättre.
 
Mitt budgetanförande som jag höll:
 
Fru ordförande, ledamöter och åhörare.
 
Nu har en ny mandatperiod inletts. Nya ledamöter har tillkommit i fullmäktige några har slutat. Med en ny mandatperiod formas möjligheter att pröva nya idéer och visioner för hur vården i länet kan utvecklas.
 
Jag hade inte tänkt hålla ett traditionellt budgetanförande i den bemärkelsen att endast prata om budgetdokumentet och processen som sådan – jag skulle vilja lyfta blicken en aning och prata om de visioner och idéer som jag och Moderaterna har men som till mångt och mycket delas av vännerna i Alliansen.
 
Moderat politik tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att alla människor är unika och har samma människovärde; med olika drömmar och egna beslut att fatta. Frihet ger stora möjligheter men ställer också stora krav på den enskilde.
 
Alla måste ta ansvar för såväl hur man väljer att leva sitt eget liv likt hur andras sätt att leva ska respekteras. Tillsammans har alla människor ett grundläggande ansvar för att hjälpa och stödja dem vars krafter inte alltid räcker till.
 
 
Gemensamt har vi politiker tillsammans med all kompetent personal ett ansvar att säkerhetsställa en god vård med hög kvalité för länets innevånare. En vård som är gemensamt och solidariskt finansierad genom den skatt som vi alla betalar.
 
Alla människor i länet ska ha rätt till vård på lika villkor efter eget val. Den rätten får aldrig sättas i fara av politisk godtycklighet, geografiska eller sociala gränsdragningar eller begränsningar av valfriheten.
 
För mig handlar politik om att skapa möjligheter. Politik ska inte vara ett hinder som stoppar utveckling. Politik ska uppmuntra till att göra annorlunda och bättre.
 
Kvaliteten inom vården påverkas positivt av att människor själva får göra val. Det förstärker också kvalitén när personalen i verksamheterna får vara med och påverka.
 
Som ansvariga politiker för länets hälso- och sjukvård har vi ett mycket stort ansvar att få plats de verktyg som behövs för att förstärka kvalitén.
 
Som skattebetalare ska man veta att man får valuta för skattepengarna. Det är få verksamheter som likt sjukvården får människor att känna trygghet.
 
De TRE områden som jag anser behöver förbättras för att människor i länet ska kunna känna en ökad trygghet med vården är följande:
                    Kvalitén inom vården
                    Vårdköerna
                    Landstingets ekonomi och styrning
 
Om vi börjar med kvalitén:
Länets sjukvård är bra. I många avseenden mycket bra. Trots det finns det mycket kvar att göra för att göra det ännu bättre.
 
Ett exempel är det som vi från Alliansen efterlyser är ett fokuserat och målmedvetet MÅL på att få ner de vårdrelaterade infektionerna. Det är ett arbete som skulle reducera onödigt lidande för människor och som också skulle minska kostnaderna.
 
Vårdköerna:
Regeringens satsning på kömiljarden har varit effektiv och gjort att landstinget kunnat jobba bort många långa köer. Trots det finns det mer kvar att göra. Västerbottens läns landsting ligger botten när det gäller att korta väntetider till besök och operation.
 
För att ge några exempel:
 
För att få en hörapparat utprovad får man vänta 9-13 veckor
Besök på en ortopedmottagningen får man vänta 9-13 veckor
Eller att det är över 1000 personer i kö för att få en utredning för sömnapné.
 
Arbetet med att korta köer måste bli ett prioriterat arbete kommande år.
 
Landstinget ekonomi och styrning
 
Det kommer att krävas mycket arbete för att komma tillrätta med ekonomin i landstinget. Många svarta hål som ska täppas igen – i kombination av ökade krav på att ha råd att kunna erbjuda nya metoder för att bota sjukdomar. 
 
Med en snabb överblick av de senaste decenniernas bokslut går det snabbt att dra slutsatsen att de enda år man klarat ekonomin är de år som man höjt skatten.
 
Även de år som Sveriges kommun och landstingssektor gör rekordöverskott så klarar ändå inte landstinget sin ekonomi.
 
Det håller inte.
 
Som ansvariga politiker måste vi få på plats tydligare ekonomiska styrregler som gör att kontroll och uppföljning blir bättre. Ett budgetsystem som flyttar över ansvar från politik och tjänstemän till den personal som är närmast verksamheterna. Medskapande behöver på ett tydligare sätt prägla budgetprocessen.
 
Budgetarbetet från politikens sida måste på ett mycket tydligare sätt präglas av ett beställar- och utförarsystem. Prestationsbaserade ersättningar måste kunna bli verklighet. Vi måste våga se den nytta som alternativ och konkurrens inom vården medför.
 
Det prioriteringsarbete som har skett och kommer att fortsätta att ske är nödvändigt. Vi måste ständigt jobba för att se över verksamheten och kunna jobba annorlunda. En tydlig prioritering som vi i Alliansen gör är att landstingets pengar i första hand ska gå till hälso- och sjukvård. Totalt satsar alliansen 50 miljoner mer till vården redan nästa år.
 
Besparingar ska göras på det som inte är sjukvård, som lokaler, administration och projekt.
 
 
Kvalité, vårdköer samt ekonomi och styrning är något som landstinget måste komma tillrätta med för att kunna nå målsättningar om världens bästa hälsa och den bästa vården. För mig är inte det något vi ska nå till ett visst årtal utan något som landstinget måste nå nu – och ständigt fortsätta att jobba på.
 
Sjukvårdspersonalen i Västerbotten uträttar stordåd dygnet runt, året runt. Det finns många berättelser om hur bra sjukvården i Västerbotten är.
 
Vi förtroendevalda har all anledning att vara stolta över sjukvårdens medarbetare.
 
Med all duktig personal som finns kan jag känna mig trygg att säga att min målsättning är att vi ska bli bäst i landet på att erbjuda lättillgänglig hälso- och sjukvård med stor valfrihet och hög kvalitet.
 
Vägen dit går tyvärr inte med majoritetens förslag till budget och landstingsplan. De idéer som har bärkraft att bli bäst på vård finns i Alliansens förslag till budget.
 
Bifall till Alliansens förslag till budget och landstingsplan.
 
Tack!