Etikett: vårdlots

Tillslut är även landstinget i Västerbotten på banan

Av , , Bli först att kommentera 8

Sedan 2002 har fackförbundet Vårdförbundet drivit frågan om att införa vårdchocaher som ett stöd till de patienter som behöver stöd utanför sjukvården för att undvika regelbundna inläggningar. Tanken är att specialutbildad vårdpersonal ska hjälpa till och lotsa och identifierade patienter som behöver särskilt mycket stöd eller vård. Det kan till exempel vara så att patienten ringer till denna vårdlots och frågar om något istället för att komma in genom akuten och bli inlagd. Det tas helt enkelt ett helhetsgrepp om patienten dels sjukdomen men även kontakt med kommunerna. Allt handlar om att undvika onödiga kontakter med sjukvården och icke nödvändiga inläggningar på sjukhuset.
 
Under förra året motionerade jag om att även landstinget i Västerbotten borde införa den här modellen.  Även sedan tidigare har det väckts förslag om att ta lärdom av den här modellen som funkat mycket bra.
 
När försöket prövades i Stockholm läns landsting kunde de se att på bara 6 veckor ökade den skattade livskvalitet med 30 procent. Andra erfarenheter från försöket i Stockholm var att kostnaderna för denna vårdgrupp sjönk med 57 procent. Kostnaderna för akutvård sjönk med 40 procent.
 
Nu 10 år senare kommer så landstinget i Västerbotten på banan och ska införa vårdsamordnare. Det är exakt samma sak som vårdcoacher. Självklart är det glädjande att den Socialdemokratiska majoriteten i landstinget valt att lyssna på andra som lyft fram det här exemplet som mycket bra.
 
För landstinget i Västerbotten handlar det om cirka 1 500 patienter per halvår som omfattas av de kriterier som ställs upp. Av dessa har 170 patienter erbjudits extra stöd av de hittills sex anställda vårdsamordnarna. En mycket bra början.
 
I de utvärderingar som måste ske om något år tror jag att det här kommer visa sig enormt positivt av såväl patienter som sjukvården.
 

Vårdstöd för de svårt sjuka

Av , , Bli först att kommentera 2

I tisdags förra veckan hanterade landstingsfullmäktige en motion som var inlämnad från Moderaterna där jag ville att landstinget skulle införa vårdcoacher. Efter cirka 10 månaders beredning och att S-ledningen därigenom hunnit införa det som efterfrågas i motionen fick jag ett rätt märkligt svar och diskussionen i fullmäktige kom som aldrig igång. Kan dock glädja mig i att man nu vill införa denna typ av stödfunktion för de svårt sjuka som söker vård väldigt återkommande. Det har varit efterfrågat i verksamheten under en längre tid och utvärderingarna från andra landsting som infört det är väldigt positiva.
 
Här nedan är mitt inledningsanförande som jag höll:
 
Ordförande, ledamöter och åhörare
 
Kärt barn har många namn: vårdcoach, vårdlots, mångbesökarmodell, aktiv hälsostyrning eller hälsosamordnare. I det här fallet så finns det lite olika benämningar för det som vi vill ska åstadkommas, nämligen hjälpa multisjuka att hitta rätt i vården. Frågan är inte på något sätt ny utan något som vårdförbundet har drivit sedan 2002. Förslaget har även funnits med i Alliansens budgetförslag.
 
Tanken är att specialutbildad vårdpersonal ska hjälpa till och lots identifierade patienter som behöver särskilt mycket stöd eller vård. Det kan till exempel vara så att patienten ringer till denna vårdlots och frågar om något istället för att komma in genom akuten och bli inlagd. Det tas helt enkelt ett helhetsgrepp om patienten dels sjukdomen men även kontakt med kommunerna.
 
Det går snabbt att komma fram till att ett telefonsamtal med en särskilt tilldelad person är betydligt billigare än att en patient ska ligga inlagd under några dygn. Inte minst är det en ökad livskvalitet hos patient som snabbare kommer tillrätta i vården. När försöket prövades i Stockholm kunde man se att på bara 6 veckor ökade den skattade livskvalitet med 30 procent. Andra erfarenheter från försöket i Stockholm var att kostnaderna för denna vårdgrupp sjönk med 57 procent. Kostnaderna för akutvård sjönk med 40 procent.
 
Då får man komma ihåg att ungefär en procent av befolkningen står för 30 procent av sjukvårdskostnaderna. Att då identifiera denna målgrupp och ta ett helhetsansvar är något som framförallt ökar livskvalitet hos den enskilde men kan på så sätt även spara mycket resurser inom vården.
 
 
Bara i Västerbotten är det här en grupp som handlar om 300-400 individer. Redan idag är behovet stort av att få det här stödet på plats för att klara av alla neddragningar av vårdplatser på sjukhuset.
 
Om jag ser till det svar jag fått av majoriteten så är det ju så nära ett bifall som det går att komma i och med att man redan nu har infört precis det som efterfrågats. Så det hade ju varit betydligt mer ärligt om fullmäktige valt att faktiskt bifall motionen istället för att tramsa på som man gör nu.
 
 
Vill avsluta med att yrka bifall på motionen.