Etikett: vårdplatser

Ytterligare vårdplatsneddragningar

Av , , 2 kommentarer 5

I gårdagens lokala nyhetssändning i TV4 kommenterar jag det faktum att många vårdplatser fortfarande är stängda sedan i somras på grund av personalbrist. Hela klippet finns här. Det är oerhört bekymmersamt att det fortfarande finns vårdplatser som inte kunnat öppna upp sedan i somras. Landstinget måste jobba mer intensivt på att bli en mer attraktiv arbetsgivare, skapa rimligare arbetssituation och arbetsbelastning för personalen, skapa fler karriärvägar för personalen och bli bättre på att lyssna på personalen. Det är ingen lätt uppgift men det går att få det bättre än vad det är idag.

2 kommentarer
Etiketter: ,

”nya” vårdplatser i Dorotea är inte desamma som akutvårdsplatserna

Av , , Bli först att kommentera 8

I dag är det premiär för de nya vårdplatserna på Bergvattengården i Dorotea som ska ersätta de fyra akutvårdsplatserna som var på sjukstugan. Jag är helt övertygad om att de som kommer att vårdas på dem kommer att få bra och kvalitativ vård. Med det sagt så vill jag mena att de två vårdplatserna inte är desamma som de som fanns på sjukstugan.

Till stöd för detta har det tagits fram en sammanställning över hur det var förut på sjukstugan och hur det är planerat att bli. Jämförelsen är gjord av medicinsk personal med insyn i hur det är idag och bekräftas från läkarhåll. Samma bild lyfts även fram då jag gjorde ett besök på plats med mina allianskollegor.

Sammanställningen visar att störst skillnad är det på akutvården som nu försvinner från sjukstugan. Första medicinska hjälpen vid akuta behov, inledning av behandling vid stroke, omhändertagande vid akuta förlossningar, medicinsk vård i livets slutskede, blodförgiftning med mera kommer endast hanteras med stöd av jourhavande läkare eller skickas med ambulans till närmaste sjukhus, inte som förr till en plats på sjukstugan.

Sammantaget blir det en kraftig försämring av akutsjukvården på orten, tillgänglighet samt möjlighet att som inskriven patient dagligen få en medicinsk bedömning. Skillnaderna är mycket påtagliga och det är inte alls som felaktigt hävdas att det skulle vara precis samma vårdnivå.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 6

I veckan presenterade Allians för Västerbotten ett brett åtgärdsprogram för en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet. I det åtgärdsprogrammet presenterades tre paket för att nå dit. Det första handlar om trygg akutvård med ambulans i hela länet som jag skrev om igår. Det andra paketet presenterar vi hur vi vill Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele. Det paketet innehåller följande:

 

Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele

Efter en tioprocentig vårdplatsneddragning på länets sjukhus har medfört att arbetssituationen förvärrats på många avdelningar. En situation som beskrivs som ohållbar på många avdelningar. Situationen har försämrats för de mest sjuka äldre som många gånger är den mest utsatta gruppen och mot vilken sparförslaget slår som hårdast. Vården för de med psykisk ohälsa och sjukdom är något som måste förbättras och särskilt inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

NUS har en speciell roll som regionsjukhus och universitetssjukhus och är mycket viktigt för hela regionens utveckling. Om utvecklingen avstannar på NUS för att framtidstron försvinner är det på sikt något som hotar statusen som universitetssjukhus. NUS måste ständigt utvecklas och vara spjutspetsen i vården i hela norrland.

Länsdelslasaretten är navet i sjukvården i sitt område och en förutsättning för att invånarna ska känna sig trygga i länets alla delar. Vi vägrar acceptera att lasaretten i Skellefteå och Lycksele långsamt nedmonteras.

  • Utveckla NUS och fortsatt satsningar på att utveckla och trygga vården
  • Fler vårdplatser till länets sjukhus. Vart platserna skall fördelas är något som verksamheten måste sköta själva.
  • Inför ett vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin för att förbättra tillgängligheten så att barn med psykisk ohälsa kan få vård i tid.
  • Inrätta en platschef på Skellefteå och Lycksele lasarett.
  • Garantera akutsjukvård och förlossningsverksamhet vid både Skellefteå och Lycksele lasarett.
  • Sprid den geriatriska kompetensen bättre över länet, så att det finns fler geriatriker på lasaretten i Skellefteå och Lycksele.
  • Säkerställ att det finns geriatriska platser och geriatriskt utbildad personal på hälsocentralerna och sjukstugorna.
  • Stärk läkarsituationen genom fler ST- och AT-tjänster.

 

Tuff och bra TV-debatt

Av , , 1 kommentar 10

Igår var det den stora tv-debatten inför folkomröstningen som Västerbottensnytt arrangerade igår på Medborgarhuset i Lycksele. Jag har svårt att recensera min egen insats men jag tyckte ändå att debatten klargjorde skiljelinjerna mellan ja och nej i folkomröstningen på ett bra sätt. På nej-sidan fortsatte Socialdemokraterna och Miljöpartiet att försvara nedmonteringen av vården i länet. En politik som innebär minskat akutvård, fler akutbilar istället för ambulanser och fortsatta försämringar.

 

På Ja-sidan ville jag och min meddebattant från Folkinitiativet Sören Granberg att beskriva vad dessa försämringar av sjukvården och den minskade tryggheten på berörda orter har betytt för befolkningen. Vi har fört fram att den besparing som åstadkommits betyder oerhört små pengar sett till hela landstingets budget. Att rösta ja är att rösta för en trygg, jämlik och rättvis sjukvård i hela länet.

 

Du har möjlighet att se debatten igen genom Västerbottensnytts hemsida och bilda dig en egen uppfattning.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Rösta JA för en trygg, jämlik och rättvis sjukvård i hela länet!

Av , , 4 kommentarer 10

Här nedan är det inledningsanförande som jag höll tidigare ikväll i folkomröstningsdebatten

 

Anförande folkomröstningsdebatt

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till Västerbottensnytt som arrangerar denna debatt. Det är bra och viktigt att folkomröstningen om sjukvården i hela länet får uppmärksammas och debatteras. Jag vill även ta tillfället i akt och tacka folkinitiativet för deras hårda och tuffa arbete att få tillstånd denna folkomröstning.

För Moderaterna och Alliansen handlar denna folkomröstning om att hela länet ska ha en rättvis och jämlik sjukvård. För oss har det varit självklart att hela länet ska kunna känna en trygghet och veta att du kan få akutvård när du behöver det. Att skära ned på ambulanser och akutvårdsplatser är fel väg att gå. Därför är det självklart för oss att förespråka att hela länet ska rösta JA i folkomröstningen.

De akutvårdsplatser som funnits på sjukstugan i Dorotea har fungerat väl och gett trygghet till befolkningen. Att ta bort en ambulans för att först ersätta den med först en liten golf kombi för att sedan uppfinna ambulansen nästintill på nytt i form av en akutbil är rent utsagt vansinne. Att detta beslut med flera togs utan risk- eller konsekvensbeskrivningar förvånar nog ingen.

Om akutbilar är så bra varför ersätter inte Socialdemokraterna ambulanser med akutbilar på fler orter? Här har länets medborgare makten att säga ifrån och markera att ”vi vill ha en riktig ambulans med ambulansutbildad personal som kan hjälpa om dig om du blir akut sjuk”.

Folkomröstningen väcker även frågan om synen på trygghet och framtidstro i Västerbottens inland.  Vad skickar det för signaler från den politiska ledningen till befolkningen när de väljer att plocka bort akutvården från orten?

Handlar detta om pengar? Svaret är nej. Det är ytterst lite pengar vi pratar om, ungefär 3 miljoner vilket motsvarar 3 promille av landstingets budget. Troligtvis har det med hela processen blivit dyrare. Sen måste det understrykas att med bara en missad behandling av en stroke-patient i tid så är hela besparingen borta.

Trots massiv kritik och förundran från professionen, Vårdsverige, Uppdrag granskning, Socialstyrelsen och framför allt befolkningen i Västerbotten har Socialdemokraterna inte valt att backa. Att vi är där vi är idag är tackvare alla de 24801 länsbor som skrivit under för en folkomröstning för en rättvis sjukvård. Inte ens det har fått det styrande partiet att backa.  Det går det inte slås av tanken att detta måste handla om prestige. Jag är övertygad om att en viktig framgångsfaktor som politisk ledare är att visa ödmjukhet för felaktiga beslut som är tagna och faktiskt våga backa och göra om.

Nu när Socialdemokraterna inte vill backa från sitt beslut, hoppas jag att länets medborgare ser till att så blir fallet. Genom att rösta JA säger du som västerbottning stopp för nedmonteringen som sker av trygghet och akutvård i länet. Rösta JA för en trygg, jämlik och rättvis sjukvård i hela länet!

4 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Sjuk av världens bästa sjukvård?

Av , , 2 kommentarer 3

Ett av de mer intressanta seminarier jag besökte var det som Dagens medicin arrangerade under rubriken Sjuk av världens bästa sjukvård. Vilket pris får vi betala för vårdrelaterade infektioner?  Bakgrunden är att var tionde patient som vårdas på svenska sjukhus drabbas av en vårdrelaterad infektion och över 1 500 patienter dör varje år i sviterna. Det gör det till vår fjärde vanligaste dödsorsak.

Vårdrelaterade infektioner kostar sjukvården miljarder kronor varje år i ökade vårdtider, brist på vårdplatser och behandling med dyra och potenta antibiotika. För att inte tala om det pris som patienterna får betala i form av mänskligt lidande.

Debatten handlade om varför svensk sjukvård inte får bukt med problemet med vårdrelaterade infektioner, trots stora satsningar på ökad patientsäkerhet med infektionskontroll och vårdhygien som prioriterade områden. Det framkom inte några direkta superlösningar men att debatten lyfts upp är ett viktigt första steg att komma med lösningar till ett väldigt svårt område inom svensk sjukvård.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Prao på en medicinvårdavdelning

Av , , 7 kommentarer 4

 
Förra veckan var besökte och paroade jag på en vårdavdelning på Medicincentrum. På medicinvårdavdelningen följde jag med läkargruppen under en hel dag för att ta del och lära mig mer om hur vardagen ser ut.
 
Jag fick känslan av att det blev en rätt bra dag som återspeglade hur det kan vara. Då jag kom på morgonen var samtliga vårdplatser fullbelagda och utskrivningsklara patienter skulle påbörja att ta sig tillbaka hem eller till ett särskilt boende. Under dagen fick jag möjlighet att följa med på en arbetsplatsträff för läkargruppen vilket till stora delar kom att handla om oron inför den stundande sommaren. Det såg minst sagt besvärligt ut då det har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor vilket kommer om inget händer leda till än större vårdplatsneddragningar än vad som var planerat från början. En minst sagt bekymmersam situation vilket jag hoppas att det går att hitta bra lösningar på.

7 kommentarer
Etiketter: , ,

Folkomröstning om en rättvis sjukvård för hela länet

Av , , 10 kommentarer 4

I dagens Folkbladet utvecklar jag tillsammans med mina Allianskollegor vårt ställningstagande kring den kommande folkomröstningen. Vill särskilt lyfta fram det som finns i artikeln kring resonemanget hur Sossarna vill ställa olika länsdelar mot varandra något som vi från Alliansen anser är sorgligt och beklagligt. 

 
Folkomröstning om en rättvis sjukvård för hela länet
 
Söndag den 8 september ska västerbottningarna rösta om en rättvis sjukvård för hela länet. Ansvaret för detta ligger på den socialdemokratiska ledningen med Peter Olofsson i spetsen som genomförde sparförslagen i Projekt balans utan analys eller konsekvensbeskrivning. Försämringar som genomförs i sjukvården drabbar hela länet. 
 
Dessa försämringar av sjukvården motiverar dessutom majoriteten med att det skulle vara regeringens fel. Som medborgare är det viktigt att komma ihåg att det är ett lokalt ansvar att organisera och finansiera hälso- och sjukvården genom landstingsskatten. Ett ansvar som Socialdemokraterna har skjutit framför sig de senaste 20 åren, vilket förvärrat situationen. 
 
Allianspartierna i landstinget hade andra förslag med andra prioriteringar. Fokus på Alliansens kostnadsreduceringar var att värna den direkta vården och spara på det som inte är sjukvård. Vårdplatsneddragningarna var inte lika omfattande. Därtill föreslogs neddragningar på administration, centrala anslag, projekt och Region Västerbotten. I Alliansens alternativ till projekt balans samt i den senaste budgeten prioriterades bland annat akutvårdsplatser i inlandet och ambulans i Åsele vilket gör det märkligt att inte stödja de krav som väckts från folkinitiativet.
 
Det är mycket sorgligt att se hur Socialdemokraterna väljer att agera och argumentera i denna fråga. Möjligheten till att föreslå och driva fram en folkomröstning är en demokratisk rättighet inskriven i grundlagen. För oss i Alliansen är det en rättighet vi värnar. Än värre är det när de ledande S-politikerna väljer att ställa länet och dess kommuner mot varandra. Maken till intellektuell härdsmälta och cynisk politik är svår att föreställa sig. Genom det sätt som sossarna väljer att agera uppviglas länets kommuner att bekämpa varandra istället för att samarbeta och samverka. 
 
Länet sjukvård är en sammanhållen vårdkedja där hälsocentraler, sjukhus och kommuner hjälper patienten igenom. Till exempel sker länets fetma- och höftledskirurgi på Lycksele lasarett och gall- och knäoperationer på Skellefteå lasarett. På Norrlands universitetssjukhus sker avancerade operationer för hela länet men även för hela Norrland. Akutvårdsplatserna på länets sjukstugor avlastar sjukhusen. Dessa akutvårdplatser har Socialdemokraterna avvecklat i Dorotea. Att bygga fungerande vårdkedjor för sjukvården i länet är framgångskonceptet. 
 
En stor utmaning är att stärka primärvården så att patienten får tillgång till nära sjukvård på rätt vårdnivå. Mycket av dagens sjukvård skulle kunna ske på en lägre omhändertagandenivå och till en lägre kostnad. I jämförelse med andra landsting konsumerar länets invånare sjukvård för cirka 235 mkr mer än riksgenomsnittet och 630 mkr mer än Östergötland som är ett jämförbart landsting.    
 
Att som Socialdemokraterna och Miljöpartiet ta politisk strid för ett sparförslag på 1 mkr för ambulans i Åsele och 2 mkr för akutvårdsplatser i Dorotea är för oss en mycket märklig politik. Dessa kostnader utgör endast 0,0003 procent av sjukvårdens totala omkostnader. 
 
Det handlar alltså inte om någon större besparing. Det som är avgörande för befolkningens trygghet och bygdens utveckling är tillgång till basservice i form av tillgänglig ambulans och akutsjukvård nära patienter och anhöriga.
 
Oavsett valresultat och valdeltagande i den kommande folkomröstningen kommer Allianen att fortsätta att driva att hela länet skall ha en trygg och rättvis sjukvård. Rätten till en likvärdig vård får aldrig sättas i fara av politisk godtycklighet, geografiska eller sociala gränsdragningar. Det går att få mer sjukvård för skattepengarna genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandat att vid nästa val ta över styret för Västerbottens läns landsting.  
 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd      
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare 
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare 
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare 
 
 
 
 

 

Alldeles för många överbeläggningar i sjukvården i länet

Av , , Bli först att kommentera 2

 
Ny statistik från SKL visar att sjukvården i Västerbotten är tredje värst i landet på antalet överbeläggningar av patienter sett till det antalet vårdplatser som finns. På hundra vårdplatser så är det i genomsnitt 104 inskrivna patienter. Att det förhåller sig på det här sättet kommer inte direkt som någon överraskning då det inom ramen för Projekt balans reducerades 10 procent av länets vårdplatser. Att vårdplatserna inte räcker till efter en sådan kraftigt och snabb reduktion är inte oväntat.
 
Från Alliansen föreslogs inte en lika kraftig vårdplatsreduktion och i senaste budget avsattes 20 miljoner till ytterligare vårdplatser vilket skulle ha minskat antalet överbeläggningar kraftigt. Patienter försvinner inte bara för att vårdplatserna tas bort. Jag vill samtidigt framhålla att antalet vårdplatser detsamma ett mått bra på sjukvård.

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet

Av , , 2 kommentarer 4

Förra veckan skrev jag tillsammans med mina Allianskollegor i Umeå tidning en insändare om att det krävs ett nytt styre för vården i länet. 

 

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet 

Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet drivit igenom försämringar i hela länet men i synnerhet av inlandssjukvården. Allianspartierna i landstinget hade andra förslag med andra prioriteringar där Åsele hade fått behålla sin stationerade ambulans och vårdplatserna på sjukstugan i Dorotea och Sorsele hade varit oförändrade. De patienter som förr vårdades försvinner inte bara för att akutvårdsplatserna tas bort utan måste nu ske på andra ställen. Fokus för Alliansens kostnadsreduceringar var att värna den direkta vården och spara på det som inte är sjukvård. 

Nu har effekterna av den förda Socialdemokratiska politiken resulterat i att länet står inför en folkomröstning om inlandssjukvården som kommer att hållas söndagen den 8 september 2013. Kostnaden för folkomröstningen beräknas till 10-15 miljoner. Sett till de försämringar som skett av vården i inlandet har besparingarna varit blygsamma. Akutbilslösningen i Åsele beräknas ge en miljon i spareffekt årligen och vårdplatserna i Dorotea och Sorsele två miljoner vardera.
 
Sammantaget skulle det gå att ha kvar all denna vård oförändrad i cirka tre år bara för kostnaden av folkomröstningen. För att inte tala om den otrygghet och den minskade framtidstron som dessa försämringar av sjukvården har skapat för människorna på dessa orter. Detta är ett tydligt bevis på hur fel det kan bli då de styrande Socialdemokraterna med Peter Olofsson i spetsen försöker ta ansvar för sjukvården och gör fel prioriteringar.  
 
Vid nästa landstingsval 2014 söker vi i Alliansen gemensamt mandat att leda landstinget för att skapa en trygg och rättvis sjukvård i hela länet. 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd      
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare 
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare 
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare