Etikett: Vasa

Glädjande om samarbete med Vasa

Av , , Bli först att kommentera 4

På gårdagens sammanträde i landstingsstyrelsen beslutade en enig styrelse om att gå vidare med ett samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt. Samarbetet handlar om att erbjuda högspecialiserad sjukvård inom strålbehandling av tumörer, neurokirurgi, thoraxkirurgi eller vården av för tidigt födda barn. Samarbetet har vuxit fram under en lång tid och det känns oerhört kul att vi nu nått så långt. Förra veckan tog en enig styrelse i Vasa sjukvårdsdistrikt samma beslut så nu kvarstår bara arbetet med att förverkliga samarbetet i praktiken.

 

Här är den avsiktsförklaring som VLL och Vasa sjukvårdsdistrikt tecknat

 

Avsiktsförklaring om fördjupat samarbete över Kvarken

 

Västerbottens läns landsting och Vasa sjukvårdsdistrikt vill med denna avsiktsförklaring tydliggöra en gemensam vilja om ett samarbete kring högspecialiserad sjukhusvård mellan Vasa centralsjukhus och Norrlands universitetssjukhus (Nus).

 

Avsikten är att inom kort starta ett pilotprojekt med ett antal patienter från Vasa som erbjuds vård vid Nus. Vilka specialistområden som kommer att beröras beror bland annat på vilka behov som finns. Det kan handla om strålbehandling av tumörer, neurokirurgi, thoraxkirurgi eller vården av för tidigt födda barn.

 

Syftet med pilotprojektet är att ur ett patientperspektiv beskriva och utvärdera patientens väg genom hela vårdkedjan från remiss till eftervård, patienttransport, behandling och administrativa frågeställningar.

 

Västerbottens läns landsting erbjuder samma pris för utförd vård som gäller för övriga landsting i norra regionen. Landstinget utlovar en prissättning som ligger under genomsnittet för övriga universitetssjukhus i Sverige med en produktivitetsutveckling och kvalitet som ligger över genomsnittet. Under projekttiden ansvarar landstinget också för patienttransporterna mellan Vasa och Umeå.

 

Båda parterna ger stöd för pågående färjeprojekt mellan Umeå och Vasa. Färjan är en viktig del i att knyta ihop öst och väst där ett framtida samarbete i sjukvården blir en väl fungerande färjeförbindelse en viktig pusselbit.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Besök på Vasa Centralsjukhus

Av , , Bli först att kommentera 4

I fredags var jag på besök i Vasa och på Centralsjukhuset för att prata samarbetsfrågor. Det var en väldigt bra träff som jag hoppas kommer att leda till konkreta resultat i framtiden. Under min vistelse fick jag även möjlighet att ta del av en av Vasa sjukhus nya byggnationer där de förlagt en ny akut samt nya operationsutrymmen för planerad sjukvård samt en hel del annat. Det var väldigt intressant att se hur de löst en rad olika frågor kring vårdflöden och patientlogistik i den nya byggnaden.

 

Även om det till största delen var mest likheter mellan svensk och finsk sjukvård så fanns det en del skillnader. Det som personalen lyfte fram själva utifrån att jobbat i Sverige och i Finland var att i Sverige var man bättre på att jobba i team mellan de olika yrkesrollerna. Däremot så tyckte de IT-systemen fungerade bättre hos dem samt att det var mindre byråkrati och en högre grad av självbestämmande på enheterna än i Sverige. Vi har mycket att lära av varandra så därför känns det lite trist att vi är generellt är så dålig på det men det går alltid att bli bättre.

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,