Etikett: verksamhetsbesök

Prao på ambulansen

Av , , Bli först att kommentera 4

Förra veckan gjorde jag ett återbesök på ambulansstation för att praoa. Under tidig förmiddagen fram till lunch var jag med på station under förberedelser inför dagens pass och även med på utryckning. Just den dagen jag besökte stationen var det rätt lugnt så det fanns rätt mycket tid över att samtal med personalen. Aktuella samtal var bland annat akutbilen i Åsele och synen på den, ambulansstationen i Robertsfors helgtid då det inte finns någon ambulans på orten samt hur en lämplig personalbemanning med kompetensnivån på en ambulans bör vara. Att komma ut och få diskutera aktuella frågor såhär gav mig oerhört mycket att ta med i det fortsatta politiska arbetet samt alltid lika kul att komma ut och träffa trevlig och kompetent personal. Stort tack till er!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Verksamhetsbesök på Kåge/Moröbacke hälsocentral

Av , , Bli först att kommentera 5

 
I går besökte jag Skellefteå och på Kåge/Moröbacke hälsocentral för ett verksamhetsbesök där jag även passade på att praoa med olika personalgrupper. Hälsocentralen är en av Skellefteås största med runt 16 000 listade patienter.
 
Hälsocentralen har sedan början av maj infört ett nytt arbetssätt med teamarbete med vad som lättast kan liknas med en gemensam rond för alla inblandade personalgrupper. Patienten som söker vård får först träffa en distriktssköterska som sedan avgör vilka insatser som behövs. Inkommande ärenden som inte bedöms behöva åtgärd samma dag kommer att handläggas i dagliga teammöten där personal med olika kompetens ingår. Efter ronden efterföljande dag återkopplas vilken åtgärd som bedöms vara aktuell.
 
Arbestssättet låter inte särskilt unikt men är faktiskt relativt nytt och har inte tillämpas (vad jag känner till) på någon annan hälsocentral i länet. Inspiration och riktlinjer finns rätt nyligen framtagna av läkarförbundet och vårdförbundet vilket stärker processerna. Kritiken som varit innan och som jag även fick lyssna på var att arbetsbelastningen ökade på distriktssköterska. Samtidigt var det mycket positivt som framkom, särskilt att det skapade större delaktighet i arbetsgruppen och även ökade möjligheterna till fortbildning för de olika personalgrupperna.
 
Det ska bli intressant att följa arbetsmodellen och se vad framtida utvärdering visar. Annars var mitt studiebesök väldigt givande och intressant. Ett stort tack till verksamhetschefen Gunnar med all övrig personal!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Besök på operationscentrum

Av , , Bli först att kommentera 2

 
I veckan har jag varit på besök på nya operationscentrum. I höstas beslutades det att dela tidigare operationscentrum i två delar, ena med operationsverksamheterna och den andra med uppvakningsvård samt intensivvård. Det är ingen hemlighet att det varit rätt turbulent och en medial diskussion kring hur verksamheten har fungerat. Min känsla efter mitt besök är att det har börjat vända till det bättre nu vilket förstås är mycket glädjande. Operation med uppvakning är ett viktigt nav för hela sjukhuset.
 
Senaste tiden har operationscentrum tillsammans med den ortopediska vården jobbat med Lean i sitt ständiga förbättringsarbete. Ett arbete som resulterat i att effektivitet i hur mycket som hinns med ökat med 12 procent i en av de operationssalarna jag besökte och personal känner trots det att de fått en bättre arbetsmiljö. Det kan vara så enkla saker som att bestämma att en dag så görs endast vänsteraxlar vilket gör att förberedelserna minskar dramatiskt mellan de olika ingreppen och därmed stressen.
 
Vill avsluta med att rikta ett stort tack till personalen på 14-salen!

Verksamhetsbesök på Ögonkliniken

Av , , Bli först att kommentera 5

Produktionsflöde på Ögonkliniken
 
I veckan besökte jag för andra gången den här mandatperioden Ögonkliniken vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) för att ytterligare lära mig mer om verksamheten där men framför allt studera hur de det senaste året jobbat med att utveckla verksamheten. Ögonklinken vid NUS har trots att de är i sammanhanget är en liten klink har de runt 30 000 patienter och utför 3 300 operationer varje år. Hälften av remisserna kommer från primärvården den andra hälften från optiker. Ögonklinken är en verksamhet som de senaste 10-15 åren har mångdubblat sin effektivitet och produktivitet samtidigt som den medicinska kvaliteten ökat.
 
Att jag gjorde ett återbesök på Ögonkliniken var främst för att studera och lära mig mer om hur de jobbat med sin verksamhetsförbättring genom Lean. Lean som i grunden handlar om ständig verksamhetsförbättring genom flödesförbättringar är lika aktuell för industrin som den är för sjukvården. Alla företag och organisationer har processer de jobbar med och genom att studera dem och se hur de går att förbättra är något som leder till högre kvalité och ökad produktivitet. Mitt perspektiv som politiker handlar lika mycket om patienten hamnar i centrum i den processen som att genom en verksamhet som jobbar systematiskt med ständig verksamhetsförbättring blir bättre.
 
Ögonklinikens Lean-arbete ingång i arbetet med Lean var att få bättre flyt med operationerna. Det var något som uppnåddes med bättre flödesanalys före, under och efter operationerna i kombination med daglig styrning. Effekterna blev så positiv så att med samma flödestänk genomförde de även Lean-konceptet för mottagningsverksamheten som även det blivit väldigt positivt. En viktig framgångsfaktor har varit att visualisera och få översikt över planering och över operationerna som ska utföras. Riktigt kul att se allt det positiva!
 
Jag kände mig väldigt nöjd med mitt besök och det var väldigt kul att få ett mycket bra och positivt exempel på hur framgångsrikt Lean varit. Ett stort tack till verksamhetschef Mikael Andersson som berättade mer om Ögonklinkens framgångsrika arbete. 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Landstingets uråldriga journalsystem

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag var jag på verksamhetsbesök på informatiken. Avdelningens huvuduppdrag är att medverka och stödja sjukvårdens verksamheter inom området informatik (IT-lösningar). Totalt jobbar ett 80-tal personer med det länsövergripande uppdraget. Det kan handla om bland annat systemförvaltning och drift, systemutveckling och integrationer, informationssäkerhet support och användarstöd, implementation av IT-system med mera.

 
En av de stora frågorna som informatiken äger är landstinget journalsystem. Dagens system är enligt mitt tycke uråldrig och tämligen värdelös för sitt ändamål. I synnerhet då vi har 2011 som år och det system som vi har bygger på stora delar på lösningar före millenniumskiftet. Nu arbetats det som tur är med en uppdatering av nuvarande system med tyvärr verkar implementeringen av det var något år bort.
 
I övrigt under ett mycket bra besök fick jag möjlighet att se en av de dataserverhallar som finns på sjukhuset. En miljö som är tämligen fascinerade.  

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,