Är våra arvoden för höga?

Jag läste Lars Böhlins artikel om regionpolitikernas arvoden för ett tag sedan. Än en gång kom höga politikerarvoden att uppmärksammas och diskuteras – precis som de gjorde för oss kommunpolitikers arvoden i somras. Med all rätt ska våra politikerarvoden granskas.

Jag är själv nu en arvoderad politiker och det blev ett ganska rejält lyft i december när jag blev tjänstledig från mitt tidigare jobb. Är det motiverbart? I min mening endast om jag under mandatperioden lyckas åstadkomma en märkbar skillnad i det område som jag nu har ett ansvar i – omställningen till ett hållbart Umeå. Men med det sagt måste jag ärligt erkänna att jag själv är förvånad över de höga arvodena för oss med ett större politiskt uppdrag.

Nu är jag fullt medveten om att mina partikollegor som suttit innan mig – både i regionen och kommunen – ställt sig bakom höjda arvoden. Jag förstår därför fullt ut om det kan tyckas märkligt att jag då nu går ut och ger en annan åsikt. Samtidigt var jag tydlig med min åsikt redan när jag intervjuades av VK i juni inför deras presentationer av kommunens olika gruppledare. Jag står personligen fast vid den åsikt som jag alltid haft – politikers arvoden bör vara rimliga och med i övrigt samma villkor som gäller i samhället. Om vi inte längre har kvar våra politiska uppdrag så borde samma gälla som när någon inte längre har kvar sitt jobb, dvs A-kassa på 80 % av ens lön eller arvode – upp till ersättningstaket.

Nåväl, det finns uppenbarligen väldigt olika modeller i kommunpolitiken respektive regionpolitiken. Som gruppledare i kommunen får man ett arvode på c.a. 6 471 kr per månad om man har en plats i kommunstyrelsen. Det i sig är absolut inte för högt med tanke på det arbete som vilar på en gruppledares axlar. Detsamma gäller det timarvode som alla våra politiker med enstaka uppdrag i nämnder eller styrelser, det är klart försvarbart.

Men årsarvodet i kommunen på 70 501 kr per månad för heltids arvodering? Nu är det få politiker som är uppe på 100 %, mitt uppdrag som ordförande i Hållbarhetsutskottet är t.ex. på 60 %. Men det är enligt mig för högt.

Jag är medveten om att alla politiska arvoden sammantaget är 1-2 % av Umeå kommuns totala budget. Jag kan även anta att personer högt uppsatta i exempelvis ett bolag med en omsättning som Umeå kommun på c.a. 7 miljarder nog tjänar en rejäl hacka.

Men för det första: Vi lever på skattemedel som betalas in av hårt arbetande invånare. Vi har förvisso ett stort ansvar och jag är fullt medveten om att det politiska arbetet kan ha rejäla utmaningar. Men jag kan bara inte se att dessa nivåer är rimliga.

För det andra: Vi beslutar över våra arvoden och villkor. Det är en ganska speciell sits och då har vi en skyldighet att hålla oss inom rimliga gränser.

För det tredje: Vi kan självklart ha höga löner för våra direktörer och chefer i kommunen. Men ställer vi en rejäl kravspec på deras kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet, m.m. Det kravet finns inte på oss politiker. Där är det upp till partierna att föreslå företrädare.

För det fjärde: Det är så oerhört viktigt att värna en god relation till alla våra invånare som vi företräder. Är gapet för stort och oförsvarbart så riskerar vi ett förakt mot oss som politiska företrädare.

Jag kommer säkert att få en och annan kommentar eller frustrerad reaktion. Men jag vill vara ärlig med var jag står och i min mening så är våra arvoden för höga. Om det finns ett politiskt stöd så tar jag gärna initiativet till en generell sänkning av våra årsarvoden.

Etiketter: , ,

5 kommentarer

 1. Lennart holmlund

  Du har aldrig funderat över hur många timmar man gör i veckan. I mitt fall som ordförande kom jag inte under 60 timmar en enda vecka. Har det varit en lön och en anställning har jag brutit mot övertidsmåttet efter 5 v. Jag tycker faktiskt att politikerarvodena är låga i förhållande till chefstjänstemännen. Dessutom har du egentligen ingen semester eftersom du är uppdragstagare och det är ett system som är föråldrat om man blir sjuk. Du ska dessutom vara tillgänglig dygnet runt i alla fall om
  Du sitter i KSAu. Sedan tror jag inte du har rätt till A kassa om du slutar ditt uppdrag eftersom du inte har haft en anställning. Man bör sätta sig in i helheten innan man gör den bedömning som du gjort i bloggen. Ska politiken rekrytera de som har en högre befattning i bolag eller samhället då är ersättningen låg. Umeå Energi har just rekryterat en ny VD och den personen skulle jag tro hamnar på en månadslön kanske på 150 000

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Lennart! Jag är väl medveten om det enorma arbete som du lagt ner – och flera andra gör idag. Det konstanta behovet av att vara tillgänglig är en annan aspekt. Och jag håller med dig om att systemet generellt sett känns föråldrat, när det gäller sjukersättning, semester, a-kassa, m.m.

   Men jag står fast vid att man inte kan göra en sådan direkt liknelse med ett politiskt förtroendeuppdrag och en toppchef på ex. Umeå Energi. Som högste chef ett ett av kommunens stora bolag ställs det höga krav på utförande och att leverera. Kraven är – hävdar jag annorlunda ställda på oss politiker. Nu har jag träffat honom och det är en person med en lång yrkeserfarenhet på den nivån och en hög teknisk kompetens. Det är många av oss politiker som inte är i en sådan nivå sett till utbildning eller arbetslivserfarenhet. Politik är en egen skola kan man lugnt påstå, men ändå. Dessutom är det många andra yrken i samhället med ett stort ansvar och mycket tid som läggs ned – mer än vad som egentligen är lagligt.

 2. Robin

  En relevant jämförelse: sjuksköterska och politiker.
  Båda får lön via skatt.
  Jämför löneutvecklingen sedan 70-talet.

  Hisnande.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Ja, alltså jag personligen tror på jämlika samhällen där gapen i lön / arvoden inte är för stora. Det är klart att om man kämpar hårt för att ta sig in på läkarprogrammet och spenderar flera år på universitetet, för att sedan utföra ett livsviktigt arbete, så förstår jag att man kan och borde förvänta sig en hög lön. Men att bli ex. gruppledare för ett mindre parti i regionen och direkt hamna på ca 67 000 kr i månaden, jag är ledsen men det där kan jag bara inte tycka är rimligt.

 3. thedoctor

  Hmm?

  Att politiker saknar flera trygghetssystem som sjukersättning, semester och a-kassa stämmer. Dock gäller det även alltfler yrkesgrupper idag. Inom alla dessa ”rättigheter” så har kraftiga försämringar skett de senaste decennierna. Försämringar som även Socialdemokraterna har varit med och drivit igenom.

  Vi har väl alla kunnat följa alla turer och fall inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hårda krav på att vara tillgänglig på arbetsmarknaden för att komma på fråga om någon ersättning från a-kassan. Det finns många yrken där schemalagda fridagar inte är säkra utan personal beordras ut på övertid. Personal som har massvis av semesterdagar och komptid som de aldrig kan ta ut för att det ständigt är personalbrist. Var är kompensationen för det?

  Alla människor som blir ifrågasatta av Försäkringskassan trots att läkare har intygat att personen inte kan jobba. Var är kompensationen för den osäkerheten?

  Så när Lennart Holmlund hävdar att höga politikerarvoden ska kompensera för dessa ”förmåner” som politikerna inte åtnjuter så är det bara så enkelt att snart sagt ingen åtnjuter dem längre. Och alla dessa undersköterskor, städare, kassabiträden m.m. har inga höga arvoden som kompensation. De råkar ut för ovanstående plus allt annat som gör arbetsmarknaden otrygg, såsom hyvling, visstidsanställningar, intermittenta anställningar, nedskärningar m.m.

  Sen vill jag avsluta med att säga att om Umeå kommuns politiker och tjänstepersoner inte klarar av att ge ALLA sina anställda en god arbetsmiljö eller tycker att de inte har resurser till sina kärnverksamheter, då finns det enligt mig inte heller utrymme för arvodeshöjningar för politiker. Särskilt inte för de högst uppsatta. Som exempel så höjdes Hans Lindbergs arvode från ca 950000 kronor per år till 979000 kronor per år. Det var ju knappast så att de 29000 kronorna per år var skillnad på liv och död, för att han skulle klara av hyra och mat varje månad.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.