Miljöpartiet näst störst i Umeå i EU-valet

Valresultatet är ännu ej fastställt, men med samtliga valdistrikt räknade ser det ut som om att Miljöpartiet behåller sin position som näst största parti i Umeå med 14,46 % av rösterna. Jag vill därför tacka alla som röstat på oss här i Umeå!

Det är ett EU-val med blandade känslor. Jämfört med förra EU-valet backade Miljöpartiet och vi förlorade därmed två platser i EU-parlamentet. I Sverige fick vi sammantaget 11,5  % och vi var nära att nå upp till tre mandat. Nåväl, vi får se vad som händer om och när Storbritannien lämnar.

Det är dessutom oroväckande att se hur de konservativa partierna i Sverige gått fram.

Samtidigt finns det ändå en del glädjande i valresultatet i Europa. Den gröna gruppen har gjort enorma framsteg och vuxit från 52 till 69 mandat – en ökning med 33 %. De ser nu ut att få en vågmästarroll i EU-parlamentet vilket bådar gott för en grön politik.

Det märks att miljöfrågorna blivit allt viktigare i Europa och Greta Thunberg har på ett obeskrivligt sätt lyckats väcka ett starkt engagemang för miljön och klimatet – vår tids största ödesfråga. Även här i Sverige har vi märkt av förändringen. Man ska komma ihåg att Miljöpartiet låg på 6 % i opinionsundersökningarna i februari inför EU-valet. Men under våren har vi vuxit starkt och nu hoppas jag att stödet för oss och vår miljöpolitik fortsätter att växa i Sverige.

Sammantaget känner jag en stor glädje i det förtroende i Miljöpartiet som väljarna i Umeå visat oss.

Avslutningsvis vill jag gratulera Elin Söderberg för ett fantastiskt stöd i valet, hon fick 2 611 kryss i valet – imponerande!

Etiketter: , , , , , ,

7 kommentarer

 1. Brorson

  Fastän jag hade hoppats på ett sämre valresultat för MP än vad som blev fallet, får jag väl gratulera till att resultatet blev bättre än väntat. Och särskilt för att det gick så bra för er i Umeå. Men det får ni nog taka Jan Hägglund för. För mig handlar det om bemötandet av en politisk motståndare. Spela på rasistiska fördomar och anklagelser om grov kriminalitet, som borde intressera Säpo, hör inte hemma i en hederlig politisk debatt. Aningen komiskt blir det också när Hägglund själv inte lever som han lär. Har han tagit avstånd från den våldsbejakande och revolutionära kommunismen, infiltrationen av andra partier (entrism) och omvandlingen av från början fredliga demonstrationer till våldsamma upplopp.

  Om han har några som helst bevis för att Mariam Salem är en islamistisk infiltratör i MP borde han väl lämna över de bevisen till er i MP eller till Säpo, i stället för att föra ut rent förtal mot Mariam på si blogg. Löjligt blir det också när han anklagar MP för att ha ingått något slags avtal om röstköp från Muslimska förbundet i Västerbotten, när han lanserar sig själv som något slags ledare för den borgerliga alliansen i Umeå (sic!) som motprestation för att han och AP stödde borgarna i en omröstning i KF.

  Han anklagar MP för att ha ersatt ”troende muslimer” som kan skilja mellan religion och politik med Mariam Salem. Är han expert på muslimsk tro och på vad troende muslimer tror på och vill. Om man tror på en Gud, är det väl rimligt att denne Gud vet vad som är bäst för oss människor, även om profeten levde för 1400 år sedan? Hägglunds egna idéer om förhållandet mellan religion och politik strider både mot demokratiska principer och mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter religionsfriheten, åsiktsfriheten och yttrandefriheten.

  Om någon tycker att nuvarande svensk lagstiftning bör ersättas med en lagstiftning som baseras på sharia, så har denna person rätt att framföra de åsikten. Om denna person får göra det som förtroendevald för MP bestämmer MP och inte Jan Hägglund, som genom sina blogginlägg har satt mycket tydliga gränser för den politiska demokratin. Han har naturligtvis rätt att göra vad han kan, men med fredliga och lagliga medel, för att stoppa sådana lagändringar. Men han anklagar bl.a. Mariam för att vilja ersätta våra domstolar med ”ett självutnämnt prästerskap”. Mig veterligt tjänstgör jurister som domare även i muslimska länder.

  Hägglund har hållit på och ältat detta sedan Säpo grep ett antal imamer som säkerhetsrisker. Men själv lyckas han inte skilja mellan hatpredikningar och lovprisningar av martyrskapet och vad en martyr bör tänka på i dödsögonblicket. Martyrens eget dödsögonblick – och inte vad en mördare tänker, när han dödar andra. Även om beskrivningen var lite väl drastisk i mina ögon, så var det ingen uppmaning att söka martyrskap genom att döda andra. Vi får gå tusen år bakåt i tiden, innan vi påträffar kristna martyrer som dog för sin tro i vårt land.

  Hägglund och AP har ingenting att komma med i tiden stora frågor, om bl.a mänsklighetens framtid – eller ens om den svenska arbetarklassens framtid. Trots partinamnet. Han vill utestänga MP från politiskt inflytande, och anklagar S för att inte ha gjort det. Men har inte presterat ett enda sakargument till varför MP bör utestängas. Den debatten har han undanskymt med sina insinuationer mot MP. Vi har inte haft någon diskussion om lämpligt bemötande av MP – om utestängning öht är rätt metod.

  Varför inte en diskussion med MP i de frågor där MP, och vi som räknar oss till MP:s politiska motståndare tycker olika? Enligt min mening har MP glömt miljön för klimatet. Enligt min mening är klimathotet betydligt överdrivet. Koldioxidens kretslopp diskuteras inte alls och andra orsaker till klimatförändringarna än koldioxiden underskattas och åtgärdas inte. Miljöfrågan intresserade mig långt innan de flesta av dagens miljöpar

 2. Brorson

  Jag hade tänkt fortsätta och konkretisera min kritik mot Miljöpartiet för att glömma miljön för klimatet. En dialog i den frågan. Under 1950-talet, när jag själv var i lilla Gretas ålder, hörde jag många radioföredrag av den tidens ”domedagsprofet”. Han hette Georg Borgström och var professor i global livsmedelsförsörjning vid ett känt universitet i USA. Han var före alla, som nu tar åt sig äran av att ha startat miljörörelsen.

  Och jag var en av hans anhängare. Han skyllde aldrig på koldioxiden, vad jag kan minnas. Han såg de verkliga orsakerna. Som man fortfarande inte har gjort något åt. För det är ju så lätt att skylla allt på CO2 – för att slippa göra det som måste göras. Och som ni i Mp borde ägna mer än förströdda tankar åt, om ni vill leva upp till partinamnet. Om ni inte vill släppa klimatet, så måste ni har fler bollar än den enda bollen i luften. Varför uppmäts högre doser radioaktiv strålning i de norrländska älvdalarna än utanför de svensk kärnkraftverken? Hur miljövänlig är vattenkraften?

  Tål naturen den ökade stress, som naturen kommer att utsättas för, när vattenkraften ska täcka effektbortfallet hos vindkraften, när det inte blåser? I samspelet med kärnkraften har ju vattenkraften fått täcka upp för dygns- och säsongsvariationerna i elkonsumtionen, men ska nu alltså även täcka upp för mycket mer än så. Kommer Norrlands inland ö.h.t. att vara beboeligt om hundra eller tvåhundra årmen den ständigt ökade stressen för naturen? Frågor som har fått stå tillbaka för försvaret av demokratin och de mänskliga rättigheterna (inkl religionsfriheten) mot extremvänstern.

  Det har sagts att höger- vänsterskalan inte är en rät linje, utan en cirkel, där de mest extrema högergrupperna möter de mest extrema vänstergrupperna djupt nere i avgrunden. Detta har nu aningslöst bekräftats av Arbetarpartiet i Umeå och dess ledare Jan Hägglund. Nu har han fallit så lågt så att han sprider rasistiska konspirationsteorier, som han själv har hittat på, via sin blogg – som passande nog kallas ”Dom där uppe och vi här nere”. Djupt nere i avgrunden, där extremerna möts.

  Han låtsas vara försvarare av tryck- och yttrandefriheten, och angriper personal vi Umeå stadsbibliotek för censur. Han anklagar denna personal för ljusskygg verksamhet och brott, men vill inte svara på frågan om ”brotten” är av juridisk eller moralisk karaktär, d.v.s synd (eller haram). Han som kräver att andra ska skilja mellan religion och politik, tassar nu på religionens marker. Tro men inte vetande. Han, som låtsa vara sanningssägare, har inte gjort sig besväret att ta reda på sanningen, utan häver ur sig att bibliotekspersonalen har vikit sig för politiska och religiösa påtryckningar. Varifrån månntro?

  Det handlar uppenbarligen om en bok, som heter ”Fientligt övertagande” och handlar om att islamister håller på att ta över våra europeiska samhällen. Samme författare har tidigare skrivit bestsellern bland rasister ”Tyskland avskaffar sig självt”, vilket syftar på invandringen av muslimer. Vad Hägglund inte har tagit reda på (eller har tagit reda på, men underlåter att nämna) är författaren har skrivit ett avtal med förlaget om utgivningen även av hans nya bok, men att förlaget har vägrat ge ut boken. Varför han har stämt förlaget?

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Brorson!

   Först och främst, det är helt sant att en global uppvärmning som följd av utsläpp varit länge känt (inte bara CO2 bidrar till detta – även bl.a. metangas) Men om än vi pratar mycket om klimatet i Miljöpartiet nu (stundtals för mycket kan jag tycka då vi i vårt arbete lokalt, regionalt och nationellt fortsatt arbetar brett för miljön).

   Du kan klicka på följande länk för att läsa om vår miljöpolitik:
   https://www.mp.se/politik/miljo

   Det finns två viktiga delar i vår gröna ideologi:
   1. Empiriska underlag ska ligga till grund för våra beslut
   2. Vi har ett holistiskt perspektiv – det innebär att man måste se till helheten. allt har sin påverkan på annat.

   Därför står vi ofta i Miljöpartiet inför svåra val – för allt har på ett eller annat sätt en påverkan.

   Jag kan ta ett exempel. Det finns förslag på ett stort område i Östersjöns kust där ett större energiföretag vill bygga ett av Sveriges största havsbaserade vindkraftsparker. Det skulle innebära en avsevärd produktion av grön el. Men, i kusten så nära land påverkar det den biologiska mångfalden på flera sätt, därav har Miljöpartiet varit restriktiva till etableringen. Nu är det ännu ej klart hur det hela slutar.

   Avslutningsvis, uppskattar din dialog och dina synpunkter.

   Just det, sen har vi Hägglund, instämmer fullt ut i vad du skriver.

 3. Brorson

  Fortsättning på föregående kommentar. Boken verkar ha tryckts, troligen i strid med upphovsrätten enligt tysk lag, av ett annat förlag. Vilket kan vara förklaringen till att boken har köpts in av svenska bibliotek och sedan plockats bort från bibliotekshyllorna. En juridisk tvist om utgivningsrätten – vid sidan av frågan om inte förlagschefen har riskererat straff för hets mot folkgrupp enligt den tyska lagstiftningen, om boken givits ut i icke omarbetat skick.

  Den tyska lagen ser strängare på rasistiska brott än den svenska lagen. Vilket naturligtvis är en följd av det som utspelades i Tyskland före och under andra världskriget. Den svenska grundlagen (TF) förbjuder förhandscensur av tryckta skrifter. Den svenska grundlagen stadgar UTTRYCKLIGEN att tryckta skrifter, med brottsligt innehåll, som redan har distribuerats till bokhandlare och bibliotek ska konfiskeras och förstöras. Jag har dock inte undersökt om så har skett i detta fall. Men det borde Jan Hägglund ha undersökt, innan han kokade ihop sin konspirationsteorier – som går ut på att lokala
  politiker (från S eller MP?), eller imamer, i Umeå har gått in och censurerat Stadsbibliotekets utlåning.

  Den förra boken, som redan genom sin titel antyder att Tyskland måste göra sig kvitt sina muslimska invandrare för att landet ska ha en chans att överleva, har sannolikt redan krävt dödsoffer bland invandrare i Tyskland. Kanske också bland tyskar – om inte redan, så torde det komma om extremisterna på båda sidor får fortsätta sin propaganda för att man skall döda varandra. Att det finns extremister även på den ”muslimska” sidan råder det ju inget tvivel om, efter IS` framfart.

  Klart att även islamistisk extremism måste stoppas. Men den angelägna uppgiften får inte undanskymma att även nynazismen och dess medlöpare inom Arbetarpartiet i Umeå också måste stoppas. Det är ingen slump att Arbetarpartiet i Umeå agerar som man gör. Arbetarpartiet i Umeå .är en utbrytning ur Rättvisepartiet Socialisterna, som är den svenska sektionen av den trotskistiska Fjärde Internationalen, som före och under andra världskriget stödde fascismen mot Moskva-trogna kommunister (som var trotskisternas Huvudfiende), socialdemokrater och borgerliga demokrater.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Tack för info om boken Brorson! Det kan mycket väl vara den juridiska tvisten som är anledning.

   Alldeles oavsett, den anklagelse som riktas mot anställda på ett kommunalt bibliotek är allvarlig. Och bevisens för hans tes är än en gång – föga förvånande – vaga. Det blir hans skriftliga berättarteknik som väver ihop historien. Jag förväntar mig att om man som politiker går ut med sådana anklagelser mot anställda i ens verksamhet så vet man vad man pratar om. Annars är det direkt olämpligt. Jag har inte läst något om att han skulle misstänka politisk involvering.

   Avslutningsvis har han lyckats med att marknadsföra boken för sina anhängare på ett ypperligt sätt.

 4. Brorson

  I den fortsatta kommentarsdebatten 6 juni låtsas Hägglund veta sådant som han inte kan veta på grund av den sedvanliga tystnaden inom Säpo. Man kan naturligtvis diskutera om vi inte har tagit emot för många muslimer i vårt land, men den invandring som vi redan har haft, den har vi haft. Vänsterextremisten Jan Hägglund försöker nu framställa sig som en avslöjare av fördolda sanningar, sådant som bara Säpo kan veta och skapar därigenom en allmän rädsla och misstro mot muslimer. Han stödjer därigenom de krafter som vill göra Europa till ett slagfält för ett raskrig. Men det är ju så trotskister alltid har agerat.

  Under fred har de inte mycket att hämta. Med teorin om den permanenta revolutionen försöker de omvandla krigen till en väpnad revolution – som slutar med en kommunistisk diktatur. De extrema, våldsbejakande islamisterna, är av samma skrot och korn. De ser sin chans om den muslimska minoriteten (i Europa) blir rädda för majoriteten.

  Hägglund har svarat en av de rädda icke-muslimerna: ”Det som hänt vid Umeå stadsbibliotek är en del av det arbete som bedrivs av kretsarna runt imamerna i det wahhabitiska nätverk mot vilka Säpo slagit till.” Vilka imamer? Vilka är kretsarna kring dessa imamer? Hur har de lyckats tillskansa sig makten över stadsbibliotekets bokutlåning? Sådan här smörja brukar normalt bara finna på de öppet nazistiska webbplatserna.

  Varför skriver jag, som är så kritisk mot MP detta på en MP-blogg? Därför att MP – och dess förtroendevalda – verkar vara huvudmåltavlan för extremisternas angrepp. Mot de angriparna måste även MP försvaras. ’

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Tack Brorson för ditt försvar. Har han verkligen skrivit så som kommentar? Det är ju helt sjukt. Instämmer fullt ut i din analys.

Lämna ett svar till Nils Seye Larsen Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.