SCAs investering en fantastisk nyhet för ett växande och hållbart Umeå!

Mycket har sagts om dagens glädjande nyhet – att SCA investerar 7,5 miljarder på kraftlinerbruket i Obbola. Umeå kommun har med vår satsning på hamnen i Holmsund bidragit till att SCA vågar göra denna satsning här i Obbola. Detta är en i raden av industrisatsningar som görs i Umeå vilket är positivt för jobb och utveckling i Umeå.

För tio dagar sedan deltog jag på en temadag för oss i fullmäktige med fokus på innovation, digitalisering, forskning och hållbar utveckling. Vi fick bland annat vara med om en otroligt givande föreläsnings- och diskussionsrunda tillsammans med Martin Ärlestig (platschef på Komatsu Forest i Umeå) samt Patrik Nyström (platschef på Volvo Lastvagnar i Umeå).

Det var med stort fokus på hållbarhet, en insikt om utmaningar som väntar, industrins behov och vilja att ställa om, samt innovation och ny teknik från båda dessa bolag inom miljö- och hållbarhet. Det var alldeles tydligt att de är med på banan, dessa industrier ställer om för fullt nu. I diskussionerna blickade vi framåt och spånade på möjligheter att samverka – industrin, kommunen, universitet – för att tillsammans ställa om till ett hållbart industriellt och innovativt Umeå.

SCAs satsning är också viktig för miljön och den hållbara utvecklingen. Den totala investeringen inkluderar en miljöinvestering på en miljard kronor. Samtidigt som man satsar på att öka kapaciteten med c.a. 60 % så leder satsningarna till att man minskar behovet av olja med 8 000 kubikmeter per år – samtidigt som man satsar på en förbättring av vattenreningskapaciteten. Med dessa satsningar kommer SCAs egna industriprocesser att vara till 97 % fossilfria. Lägg därtill att de med denna satsning ger sig in i konkurrensen om förpackningar med pappersförpackningar som är betydligt mer hållbara än plastförpackningar.

Mycket behöver göras i omställningen till ett miljövänligt och långsiktigt hållbart Umeå. Investeringen måste givetvis uppfylla lagstadgade miljökrav och bör gå i enlighet med kommunens övergripande miljömål.

Men denna omställning behöver vi göra tillsammans med vår industri. Och här kan vi i Umeå genom god samverkan påverka utvecklingen så att vår industri står sig starkt både miljömässigt och innovativt, genom god samverkan med varandra, med kommunen och med forskningsvärlden på vårt universitet.

De finns de som gärna ställer städer mot varandra och en bild av en konkurrens mellan Skellefteå, Umeå och stundtals de mindre kommunerna i regionen. Men faktum är att vi alla behöver varandra. Den glädjande nyheten om Northvolts etablering i Skellefteå är en lika glädjande nyhet för oss i Umeå. Satsningarna på hamnen i Holmsund och SCAs investering är en lika glädjande nyhet för hela regionen.

Jag tänker tillbaka på den officiella invigningen av UNESCOs biosfärområde, Vindelälven-Juhtatdahka. En fantastisk nyhet för hela regionen, och en viktig plattform för samverkan för hållbar utveckling – från fjäll till kust. Vi behöver varandra och tillsammans kan vi bana väg för en långsiktigt hållbar utveckling i hela regionen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.