Moderaterna utlyser klimatnödläge i Stockholm – men lokalt bromsar Ågren och Riedl (M) till varje pris. Varför detta lokala klimatmotstånd?

Idag valde Anna König Jerlmyr – Moderaternas finansborgarråd i Stockholm – att tillsammans med de andra städerna i C-40 utlysa globalt klimatnödläge. I en artikel i DN kan man läsa många kloka och välvalda ord av finansborgarrådet som visar på att det faktiskt finns ledande moderater som inser allvaret med de pågående klimatförändringarna och vikten av att agera – nu – för att minska våra klimatutsläpp:

”Vi utlyser globalt klimatnödläge då alla rapporter pekar på att den globala uppvärmningen går mycket fortare och är mycket kraftfullare än tidigare. Det är oerhört viktigt att städer runt om i världen gör allt vi kan för att minska koldioxidutsläppen och att vi kan följa Parisavtalet. Vi behöver agera mer kraftfullt för att nå 1,5 gradersmålet.”

Men här lokalt driver Moderaterna tyvärr en helt annan linje.

Under veckan har Moderaternas medietaktik lyfts upp och kritiserats. Vi har alla kunnat läsa om hur deras propagandakanal Nyheter i Västerbotten paketerar ”nyheter” som sedan sprids för fullt i sociala medier. Den här gången nådde deras fake news lite väl långt och lilla Västangårds skola kom att hängas ut i Putins ”nyhetskanal” Russia Today.

Man skulle önska sig att Moderaterna tagit till sig av kritiken. Tyvärr väljer de istället att försvara och förmildra sitt agerande. Samtidigt väljer Ågren (M) att på sin blogg försvara flyget, vara i krigsstigen mot Trafikverkets föreslagna hastighetssänkningar och glatt lyfta upp Moderaternas förslag att sänka skatten på bensin och diesel med en krona. Och så riktar han än en gång fokus på den handfull klimataktivister som tyst avbröt kommunfullmäktige med en banderoll som uppmanade Umeå att utlysa klimatnödläge.

Inte ett ord om de stora klimatdemonstrationerna, inte ett ord om den pågående klimatkrisen. Istället lyfter man en interpellation om ”antidemokrastiska klimataktivister med våldspotential” och sponsrar inlägg på sociala medier med fake news om ”elever som tvingas strejka för klimatet mot sin vilja.

 Varför? Vad är det för bild av klimatdemonstrationerna som M vill sprida?

Gång på gång har Moderaterna gjort allt för att bromsa klimatpolitiska beslut. Förra veckan valde Moderaterna – föga förvånande – att rösta emot förslaget i Regionala utvecklingsnämnden att bevilja medel för projektet ”koldioxidsnåla platsen 2.0” (en uppföljare till det framgångsrika projektet koldioxidsnåla platsen). Om än Moderaternas negativa ställning var väntat så är deras retorik förvånansvärt hård:

En av de saker som arbetats fram i koldioxidsnåla platsen är en hemsida som heter klimatorientering. I ett inlägg på Facebook skrev Moderaternas vice ordförande i hållbarhetsutskottet följande om denna sida:

…Umeå kommun verkar ha slagit in på ett spår som liknar Nordkorea där Umeås invånare ska tvingas sluta köra bil, helst cykelsemester kring Umeå och endast äta vegetarisk kost.

Så en sida som ger information om vårt klimatavtryck och tips och råd till våra invånare för vad man kan göra om man vill minska sitt klimatavtryck är visst ”att slå in på ett spår som liknar Nordkorea…” . Ett grovt och felaktigt påstående som tyvärr inte är oväntat för att komma från Moderaterna i Umeå.

Under ett års tid har de återkommande gjort mediala kampanjer för bilisterna. Sänkt skatt för bensin och diesel, och vallöften om att till varje pris hindra förslag som bilfritt centrum eller miljözoner som skulle ”förbjuda dieselbilarna”. Moderaterna har återkommande gått ut och försvarat flyget samtidigt som de anklagat flygskatten för att slå mot Norrland. Det mest vansinniga var när de felaktigt påstod att flygskatten låg bakom flygbolaget Nextjets konkurs.

Mest extrem av alla var Moderaternas riksdagsledamot Edward Riedl som råkar vara ansvarig utgivare för deras propagandakanal Nyheter i Västerbotten. I ett sponsrat inlägg uttalade han följande:

Miljöpartiet i regering är det värsta som hänt Norrland sedan ryssen härjade här!

Edward Riedls hela valkampanj gick ut på en enda sak: Angripa Miljöpartiet och regeringens klimatpolitik för att vara Norrlandsfientlig. Han hade inga problem med att spä på den infekterade debatten med fake news och befängda påståenden om Miljöpartiet.

FULT SPEL BAKOM KULISSERNA

För några veckor sedan utspelade sig något ytterst besynnerligt. Länsstyrelsens klimatstrategi var ute på remiss och vi i Umeå kommun var en av de aktörer som skulle svara på remissen. Jag hade noterat att Moderaternas gruppledare i Umeå protesterat högljutt mot denna remiss. Så en söndag kväll upptäckte jag en artikel på hans blogg där han berömde landshövdingen i Västerbotten för att dra tillbaka klimatstrategin:

Landshövding klimatstrategi

Anders Ågren (M) publicerade där en kommentar som han fått på facebook av Västerbottens landshövding. Jag läste igenom Länsstyrelsens hemsida men hittade ingen info om detta. På måndagen pratade jag med ansvariga tjänstepersoner på kommunen men ingen hade fått någon info om detta. På tisdagen satt vi i den märkliga situationen att vi skulle klubba Umeå kommuns remissvar till Länsstyrelsens klimatstrategi – som formellt ännu inte dragits tillbaka. Det skulle dröja en vecka innan man formellt beslutade om hur man skulle gå vidare med denna strategi.

Så vår landshövding – som varit en moderat riksdagsledamot och tidigare ordförande för Moderata Kvinnoförbundet – väljer alltså att kommunicera ut ett beslut långt i förväg, via facebook, till partikollegan Anders Ågren. Ett beslut där hon i egen person agerar helt i enlighet med Moderaternas önskan. Ytterst märkligt.

VARFÖR DETTA HÅRDNACKADE MOTSTÅND?

Den stora folkrörelsen som väckts av Greta Thunbergs engagemang kräver inte bara handling – utan även ett ansvarsutkrävande från de skyldiga för den klimatkris som vi befinner oss i idag. Ansvarsutkrävandet gäller även de som ihärdigt försvarar dagens utsläppssamhälle och ”business as usual”. Var Riedls och Ågrens kamp mot klimatpolitiken ett sätt att vinna ett ökat röststöd i Västerbotten? Då lyckades man – i valet 2018. Men är politikens mål endast att vinna röster eller har man ett större mål – för samhället, näringslivet, våra barn och vår framtid? Är Moderaterna i Västerbotten och Umeå genuint skeptiska till klimatförändringarna? Eller om man nu inser att klimatförändringarna faktiskt existerar och beror på våra utsläpp, men anser att man själv har bättre förslag på att minska klimatutsläppen – nu – varför presenterar man inte dem? Varför vill man inte delta i de klimatsamtal som anordnats av Fridays for future för politiska partier i Umeå? Varför väljer man att smutskasta klimatdemonstrationerna? Varför lyfter man inga egna politiska förslag lokalt för att minska våra utsläpp?

När nu Anna König Jerlmyr, Moderaternas finansborgarråd i Stockholm, är med och deklarerar globalt klimatnödläge – med en retorik som tydligt markerar klimatkrisens allvar och vikten av att agera för att minska klimatutsläppen, så visar det på att det faktiskt finns Moderater som vill agera nu för minskade klimatutsläpp. Det står i stark kontrast till Moderaternas lokala företrädares ställningstagande i klimatdebatten.

AVSLUTNING:

I en tid där klimatförändringarna blir alltmer kännbara växer en ny folkrörelse fram. De protesterar för klimatet och kräver handling av oss beslutsfattare. Allt fler partier vill agera för att minska våra klimatutsläpp. Men Västerbottens och Umeås näst största parti sticka huvudet i sanden och fortsätter ihärdigt att stå fast vid ”business as usual”.

Med en stark övertro på ny teknik som ännu inte finns och en gammal återuppväckt dröm om en ny kärnkraftsepok vill de göra allt som står i deras makt för att slippa förändras, slippa ställa om samhället, slippa förändra beteenden, slippa agera – här och nu.

De vill backa in i framtiden med röven före. Det är sorgligt och märkligt. Det är inget nytt, men det som få vet om är till vilken grad Moderaterna här agerar för att till varje pris hindra all form av klimatpolitik. 

Därför är min avslutande fråga: Vilken del av Moderaterna utgör en ”isolerad ö” i den moderata politiken? Moderaternas finansborgarråd i Stockholm som tar klimatkrisen på största allvar, eller de ledande Moderaterna i Umeå och Västerbotten med deras ihärdiga klimatmotstånd?

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer

  • Petter

   Jo Dag nåt måste kanske göras, men det är inte lätt att göra det bästa. Har nu försökt byta till fossilfritt i mitt jordbruk. Men inser att detta inte funkar dessa drivmedel är 25% dyrare och förbrukar den lilla vinst som blir i verksamheten. Varför skatta oss till döds vi som ska föda er ? Vi måste kompenseras för dessa kostnader, eller är det bättre att köpa fullivsmedel som skapar ännu större utsläpp bara för att prislappen styr. Och varför jagas vi bönder som att det är vi som skapar klimatkatastrofer. Vi är utsatta för djurrättsaktivister trots att vi inte har djur ,antagligen för att de inte har nåt bättre för sig. Vi odlar på min enhet i södra Sverige ekologiskt och blir utsatta för sabotage av aktivister från flera olika grupper. Det är Djurens Rätt ,och Hunters saboteurs för att vi skjuter Vildsvin som gör att vi snart inte kan odla. Och samtidigt staten som gör allt för att förhindra att vi ska kunna överleva på vårt brukande genom att skatta oss till döds.Och mitt i allt härjar ligor som stjäl våra maskiner och tömmer traktorer på bränsle. Vad händer i samhället och vad gör polisen

   • Dag Lindgren

    Jo, jag är ganska pessimistisk. Jag tror motståndet är för stort att göra vad klimatet fordrar så ”2-graders-målet” kommer inte att hålla.
    Förstås borde spelreglerna ändras så det lönar sig att producera livsmedel med små fossilinsatser.
    Varför finns det så många aktivister som inte nöjer sig med att vifta på plakat i disciplinerade former utanför rådhuset eller på rådhustorget?
    Varför minskar inte kriminaliteten?
    Men skall vi få en dräglig framtid så måste vi nu börja sänka utsläppen. Ett sätt att göra detta är att reducera konsumtion och produktion med ökade skatter som sedan används till ökade insatser mot de problem du nämner och andra.

    • Petter

     Vi gör också för mycket utan att tänka, och att göra det för fort skapar en oerhörd peak i utsläppen.
     Vet du hur mycket kinas produktion av solceller ökat ,och vet du hur många fler kolkraftverk de bygger för bara denna produktion. Alla dessa elsparkcyklar som dräller på trottoarerna i Sthlm , är detta klimatsmart ?? :Skiten håller i 2 månader sen är batterierna kass.Att stressa fram ett byte med fossilbilar mot El är inte klimatsmart. Bäst är att slita ut befintlig fordonsflotta först men kanske övergå till fossilfritt bränsle. Kör min Dieselbil på fossilfritt bränsle idag , dyrt som fasen men renare vad gäller koldioxid . Konsumtionen är nog värst ,att producera och sälja produkter som bara är skit måste förbjudas. Samtidigt är det detta politiker kallar tillväxt, alltså att konsumera ännu mer .Hållbar utveckling är inte att man måste nå ett befolkningsmål på 200 000 pers i Umeå heller. Hållbar utveckling är att bruka upp all mark vi har och väcka landsbygden till liv igen och bruka marken med ansvar. Starta livsmedels förädling där livsmedlen produceras och distribuera detta i närområden. Och bara transportera överskottet där behov finns. Kombinera boskapsdrift med odling för växelbrukets skull. Gammal vall som bryts för spannmålsodling för mullbildningens skull och för att minimera handelsgödsel , som idag finns ideer om att använda halm till bränsle. Men tar man halmen miskar mullbildningen och man förlorar även 50 kg kväve /hektar som måste ersättas med naturgödsel eller handelsgödsel. För gödslas måste det, arealer för att klara odlingar med gröngödsling finns inte för att täcka vårt livsmedelsbehov.

Lämna ett svar till Dag Lindgren Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.