Förebygg ungdomskriminalitet – innan det är för sent!

I Folkbladet publicerades idag min replik till Moderaternas debattartikel ”stoppa ungdomskriminaliteten”. Jag önskar er alla en trevlig läsning!

 

Att bekämpa kriminaliteten så att alla vi Umeåbor kan känna oss trygga i vår kommun är en av våra viktigaste uppgifter som politiker. Men för detta krävs att vi sätter oss in i vad som leder till att unga människor hamnar i en kriminell bana. Vi måste lyssna till polisen, UmeBrå och alla de inom socialtjänst, skola och fritidsverksamhet som jobbar med ungdomar i riskzonen.

Moderaterna vill se fler tvångsomhändertagande enligt LVU, hårdare straff, slopad ”straffrabatt” för ungdomar och fler poliser. Allt detta är kostsamma åtgärder med tveksamma resultat som riktar in sig på de unga som redan hunnit halka in på en kriminell bana. Då är vi redan för sent ute.

I flera uppmärksammade granskningar av unga grovt kriminella som dömts för grova våldsbrott konstateras att många av dessa redan varit omhändertagna enligt LVU – ändå fortsatte deras kriminella bana. I en artikelserie om grovt kriminella i Malmö konstaterade Socialtjänsten att de ”fick gissa sig fram” och efterfrågade mer forskning för att bättre förstå vilka åtgärder som är effektiva.

I GPs kartläggning av läget i landets särskilt utsatta områden intervjuades 14 lokalpolisområdeschefer. Budskapet var tydligt – hårdare straff löser inte problemen. En stor majoritet av de svarande lyfte istället fram åtgärder för att stoppa nyrekryteringen. De pekade ut segregationen som ett viktigt problem och betonade skolans avgörande roll – där sviktande skolresultat tillsammans med bristen på meningsfulla fritidsaktiviteter kan få förödande konsekvenser.

Skolmisslyckanden har visat sig vara en avgörande riskfaktor för att hamna i kriminalitet. Det börjar redan i tidig ålder och kan gå riktigt fort utför. Skolmisslyckande och långa väntetider till BUP i kombination med segregation och brist på meningsfulla fritids- och kulturaktiviteter för ungdomar är faktorer som tillsammans avsevärt ökar risken för kriminalitet.

Det är därför som vi i Miljöpartiet på lokal och nationell nivå valt att fokusera på satsningar som förebygger risken för kriminalitet – innan det är för sent.

På nationell nivå har vi gjort riktade satsningar på BUP. Vi har gjort stora satsningar på stöd i undervisningen till våra barn i tidig ålder så att de får hjälp i tid och inte halkar efter med sviktande skolresultat. Dessutom har vi gjort riktade satsningar för att minska ojämlikheten i skolan.

I Umeå driver Miljöpartiet att våra skolor ska bli bättre på att ge rätt stöd i tid i undervisningen för barn med NPF-diagnoser så som exempelvis ADHD. Vi är stolta över att Umeå satsar mest av alla kommuner i Sverige på kultur, och gläds över vår topplacering som idrottskommun. I Umeå ska alla barn och unga ha god tillgång till meningsfulla fritids- och kulturaktiviteter.

I ett växande Umeå är den sociala hållbarheten avgörande. Det är därför ytterst viktigt med blandade boendeformer i alla stadsdelar för att undvika segregering.  Här spelar Bostaden en viktig roll med tillgång till hyreslägenheter i hela Umeå.

Vi i Miljöpartiet kommer att göra vårt yttersta för att motverka ungdomskriminalitet i Umeå. Det gör vi bäst genom att satsa förebyggande – innan det är för sent.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.