Hemtjänsten och LOV måste säkras upp!

För ett år sedan valde vi i Miljöpartiet tillsammans med en majoritet i fullmäktige att rösta för att behålla LOV – lagen om valfrihet – inom hemtjänsten.

Hemtjänsten i Umeå – såväl privat som kommunal – är mycket uppskattad. För de som har hemtjänst tycker vi det är viktigt att man har valfriheten att kunna välja utförare. De allra flesta av våra privata utförare är lokala företag som utför deras viktiga uppdrag på ett föredömligt sätt. Jag vill därför vara tydlig med att visa vår uppskattning och tacksamhet för ert värdefulla arbete!

Lagen om valfrihet inom hemtjänsten och förutsättningen för våra privata utförare har under mer än ett års tid ofta debatterats intensivt och hätskt. Tyvärr har vi länge haft en polarisering mellan blocken som försvårat för en konstruktiv dialog och en långsiktigt hållbar lösning för vår hemtjänst.

Från vår sida har vi i Miljöpartiet valt att stå fast vid vår linje där vi försvarar valfriheten samtidigt som vi värnar om den kommunala hemtjänstens förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet. Den kommunala hemtjänsten har ett särskilt ansvar och måste fungera för alla som behöver dess hemtjänst i hela kommunen – inte bara i tätorten.

Om än vi delar vårt försvar av LOV med alliansen så finns där vissa frågor under LOV i Umeå där vi skiljer oss åt. På samma vis delar vi Socialdemokraternas syn på vikten av att värna den kommunala hemtjänsten – samtidigt som även vi stundtals har våra skilda uppfattningar om hur detta ska göras.

De senaste veckorna har jag varit i kontakt med flera privata utförare och fått en klar bild över de oerhört tuffa utmaningar som de står inför – i synnerhet nu när coronaviruset slagit till med höga sjuktal som följd. Och jag kan konstatera att det finns en del som vi klart måste förbättra i de villkor som givits till våra utförare.

  • För det första måste ersättningen höjas. Förutom att den är en av landets lägsta så kan vi konstatera att gapet mellan priset för den privata och den kommunala hemtjänsten är oförsvarbart stor.
  • För det andra måste vi avbryta planerna på att ändra från förskottsbetalning till efterskottsbetalning. Detta då verksamheterna med dagens och de föreslagna ersättningarna knappt går runt, och i en sådan situation blir det helt omöjligt för dem att lägga undan tillräckligt med likvida medel för att kunna ligga ute med två månaders kostnader innan man får ersättningen utbetald.

Vi måste få till en blocköverskridande dialog för att tillsammans sätta oss ner och komma överens om hur vi säkrar upp förutsättningarna för våra värdefulla och uppskattade privata utförare. Denna långbänk kan inte fortsätta!

Det är hög tid att vi agerar tillsammans och för detta bidrar vi i Miljöpartiet mer än gärna. Låt oss tillsammans i en dialog med våra privata utförare komma fram till en lösning som skapar trygga och långsiktigt hållbara förutsättningar för lagen om valfrihet och våra privata utförare.

En kommentar

  1. Pingback: Blocköverskridande lösning kan rädda LOV och hemtjänstföretagen - Nyheter i Västerbotten

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.