Kärnkraft för en dag?

Just som jag tänkt njuta av denna sommardag kände jag mig nödgad att än en gång besvara ett i mängden av mer eller mindre märkliga angrepp på Miljöpartiets politik. Denna gång är Smetana (Kd) i farten igen, som må hända av okunskap hoppat på det felaktiga påstående om kärnkraften, Miljöpartiet och oljekraftverket i Karlshamn. Jag kan för övrigt konstatera att han sannerligen haft gott om tid denna sommar då han slängt känga efter känga åt oss i Miljöpartiet om allt från Arlanda, räddningspaketet till SAS – och nu kärnkraften.

Låt oss då börja med att ställa några frågor som Carl Bildt logiskt borde ha klurat på innan han gav sig i kast med sin famösa artikel om Oljekraftverket i Karlshamn, frågor som även Smetana borde ha ställt sig:

1: Varför var de flesta kvarvarande kärnkraftreaktorerna i Sverige nedstängda de dagar när vi hade brist på el? För de finns ju där och är fortfarande i bruk. Svaret är enkelt: De var nedstängda för ett förlängt underhåll. Så låt oss då gå in på nästa fråga…

2: Varför var de i ett förlängt underhåll? För kärnkraftsreaktorer brukar hållas stängda för underhåll mitt under sommaren då elpriserna är så låga att det är olönsamt att driva reaktorerna. Men då priserna varit konstant för låga under hela våren för att kärnkraftsel ska vara lönsamt beslutade man sig för att stänga ner i förtid och förlänga underhållstiden. PÅ GRUND AV OLÖNSAMHET, inget annat.

3: När priset nu rusade under några dagar – varför körde man inte igång reaktorerna? Svar: Man kör liksom inte igång en kärnkraftsreaktor bara sådär för någon dag när priset är tillräckligt högt – för att sedan stänga ner reaktorn igen någon dag senare.

4: Varför betalar Svenska kraftnät 300 mkr. till Ringhals för att hålla igång en kärnkraftsreaktor? Inte för att det finns en efterfrågan på el, men för att man behöver upprätthålla en viss effekt för att kunna få ner el från norr där vi har en överproduktion.

5: Har vi brist på el i Sverige? Svar: Nej, vi har aldrig exporterat mer el än vi gör nu. Problemet är vårt eftersatta kraftnät som gör det svårt att få ner all överskottsel i norr till södra Sverige där behovet är större. Vi behöver ett bättre kraftnät – inte ny kärnkraft!

6: Men om nu vinden blåser för lite någon dag, hur löser vi det bäst framöver? Svar: För det första behöver vårt svenska kraftnät förstärkas. För det andra, I Sverige har vi snabbt byggt ut mycket vindkraft, men nästan all vindkraft är landbaserad. Det är billigare att bygga på land, men det blåser mer stabilt ute till havs. Det finns redan idag planer på och efterfrågan för att få bygga ut vindkraftsparker ute till havs vilket skulle göra vindkraftsproduktionen mer stabil. För det andra behöver vi utveckla lagringsmöjligheter och tekniker för att lagra el i större skala. För det tredje är det på sikt viktigt att få igång ett system med differentierad prissättning av elpriset över dygnets timmar för att skapa incitament för kunder att konsumera mer el de timmar på dygnet när priset är lägre och minska konsumtionen när priset är högre. Detta kommer förr eller senare behövas alldeles oavsett om vi ökar elproduktionen eller ej – på grund av kapacitetsbristen i vårt elnät – för att möta dygnseffekttopparna.

7: En sista fråga: Vad har Miljöpartiet med oljekraftverket i Karlshamn att göra? Inget. Vi har inte tvångsstängt ner de reaktorer som nu står stilla, det är inte vi som gjorde Sveriges energiproduktion till en fri marknad, vi har inte bidragit till att kraftnätet är eftersatt, vi har inte ens bidragit till att vinden stått stilla i några dagar.

Nu kommer vi till något intressant i politiken i Sverige: De högerpartier som ständigt öppet förespråkar den fria marknadens vill ha de överallt – även i skolan, i vården och annan offentlig verksamhet. Men den fria elmarknaden som bevisligen fungerar – så pass att kärnkraften är utkonkurrerad – är uppenbarligen inget för dem. Istället förespråkar de en planekonomisk struktur där marknaden inte ska få styra – utan istället ska vi planekonomiskt tvinga fram en konstant dyr elproduktion till överpris som skattebetalarna får stå för – samtidigt som vi tvingar energibolag i norr varav flertalet kommunalt ägda så som Umeå energi till att sälja el till underpris då utbudet här i norr kraftigt överstiger efterfrågan.

Det är inget annat än fullständigt vansinnigt. Tur då för Sverige att inte Smetana (Kd) eller Bildt (M) sitter i regeringen.

3 kommentarer

  1. Fredrik Ekenstierna

    Nils, reaktorerna kräver mycket underhåll för att de är eftersatta i investeringar. Det är investeringar som man undvikt eftersom kärnkraftens framtid varit osäker och hotad i 30 år. Dessutom har man rigorösa säkerhetsrevisioner vilket man givetvis ska ha på en sån maskin. Under sommaren är priset visserligen lågt, men normalt sett är också efterfrågan betydligt lägre vilket gör att det passar bra att stänga dem då.

    När det kommer till lönsamheten så ska man vara försiktig med att hävda att de är olönsamma på rent marknadsmässiga villkor. Det som gör att vi har så mycket vindkraft idag är ju massiva subventioner till just vindkraft i form av certifikatsystem, anslutningsgarantier och gratis reservkraft. Inte ens vindkraften bär sig själv, kolla bara hur många små aktörer som gått omkull de senaste åren. Underhållet är för högt högt och priserna för låga, även med stöd.

    Precis som du säger så har vi ett elöverskott. Politikerna älskar att prata om nettoexporten på årsbasis, men det är aldrig någon som sagt att det är brist på energi på årsbasis. Problemet är ju att vi inte har energiöverskott hela tiden, utan defakto underskott (effektbrist) under långa perioder, som nu nyligen tillexempel. Det är att jämföra med vattenbristen vi har haft de senaste somrarna, det är e vatten vi har brist på, men vi klarar inte av att leverera tillräckligt med vatten under behovstopparna. Man kan lösa en hel del med utbyggd överföringskapacitet, men det är inte så enkelt som att bygga kablar. Fysiken bakom elöverföring är komplex och man behöver svängmassa (reaktiv effekt) för att kunna transportera elen och den skapas inte av vindkraft.

  2. Pingback: Ny kärnkraft: Kapacitetsbrist i Södra Sverige. | Nils Seye Larsen (Mp)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.