Peders (L) märkliga utspel förvånar.

Av , , Bli först att kommentera 10

Sedan pandemins utbrott har vi haft regelbundna gruppledarträffar för att diskutera hur vi ska göra med våra kommunfullmäktigesammanträden. Varenda gång har Peder och jag lyft EXAKT samma sak. Vi förstår den svåra situationen, men samtidigt måste demokratin få ha sin gång. Återkommande har jag föreslagit att vi ändå försöker hålla våra kommande sammanträden digitalt – så att alla kan vara med och att vi får tid för att demokratiskt kunna gå igenom alla interpellationer och motioner.

Hur har det då slutat? Jo, vartenda möte hittills har Peder och jag ställt oss bakom EXAKT samma beslut!

Så vad sysslar Peder egentligen med när han sedan går ut på sin blogg och påstår att vi i den styrande minoriteten medvetet försöker begränsa kommunfullmäktiges sammanträden för att inskränka oppositionens demokratiska möjligheter att bedriva oppositionspolitik? För det är vad han påstår när han skriver följande på sin blogg:

”Men jag förstår att den styrande minoriteten vill ha mindre möten och slippa oppositionen”

Nu är det dock inte första gången som jag förvånats över Peders märkliga uttalanden. Återkommande har Peder som varit politiker i snart två decennier bevisat att han inte förstår vad ett budgetsamarbete är. Återkommande lyfter han upp att vi i Miljöpartiet och Socialdemokraterna tycker olika i vissa frågor och är ”splittrade”…

Så låt mig då förklara hur det ligger till: Vi i Miljöpartiet och Socialdemokraterna har ett budgetsamarbete – ett oerhört välfungerande sådant. Till skillnad från den splittrade alliansen i Umeå är vi rörande eniga om den viktiga grunden i det kommunalpolitiska arbetet. Vi är fullt eniga om den budget vi lagt, om de ekonomiska prioriteringar vi gjort, om de mål och uppdrag vi ger till förvaltningen, om vilka investeringar som ska göras, om hur vi vill att Umeå ska utvecklas – hållbart socialt och miljömässigt.

Sedan tycker vi olika i vissa sakfrågor och det har vi full rätt att göra. Det är så ett budgetsamarbete fungerar.