Fairtrade – Umeås arbete för rättvis handel och hållbarhet fortsätter.

På kommunfullmäktige i måndags behandlades Moderaternas motion där de vill att Umeå ska avsluta sitt arbete med Fairtrade. Tack och lov röstade en klar majoritet för att Umeå fortsatt ska vara en Fairtrade kommun.

Fairtrade ett viktigt redskap för en rättvis handel – utan barnarbete och slavliknande villkor!

Många av de varor vi dagligen konsumerar, såsom kaffe, bananer, kakao och bomull, kommer från länder med utbredd fattigdom. De tillhör så kallade riskprodukter – där produktionen alltför ofta innefattar barnarbete, slavliknande arbetsförhållanden och låga inkomster.

Diplomeringen Fairtrade City finns till för att underlätta för kommuner att se till att invånarnas skattepengar inte går till kränkningar av mänskliga rättigheter. Det är en viktig märkning för att öka medvetenheten hos konsumenterna och hjälpa dem att kunna göra rätt val.

Många gånger hänger arbetsförhållande och miljö ihop. Låt mig ta ett exempel:

Bomullsodling, som förutom dåliga arbetsförhållanden även använder sig av enorma mängder kemikalier. Så som i bland annat Indien.

Direkt hälsofarliga pesticider varav flera av dem förbjudna i Europa, sprutas ut på fälten av fattiga arbetare och jordbrukare – utan någon som helst skyddsutrustning.

Pesticider som dödar och dessutom förorenar dricksvattnet. I delstaten Punjabi i Indien finns ett tåg som går från de bomullsodlande landskapen till staden Bikaner – cancer express – där cancersjuka bomullsodlare reser till det enda sjukhuset i området som behandlar cancerpatienter till en låg kostnad.

Förutom sjukdomar och död som följd av dessa pesticider är ett stort problem att nära 5 000 bomullsarbetare och odlare i Indien begår självmord – varje år.

 

Fair and Green Longlife Textiles

I Dibella i Indien finns ett viktigt undantag – Fair and green longlife textiles. Inom detta fairtrade-projekt arbetar 3 600 familjejordbruk. Totalt producerades förra året nästan 3 700 ton fairtrade bomull som även är mer miljövänlig och hållbar.

Förutom bättre arbetsvillkor och bättre miljö genom minskad kemikalieanvändning satsar även detta fairtrade-projekt på bl.a. skolor och utbildning för barnen som därigenom får en möjlighet till en bättre framtid.

Detta är bara ett exempel på alla de projekt globalt under Fairtrade International som gör en avgörande skillnad för människor i fattigdom, för deras arbetsvillkor, för miljön, för deras framtid.

För att kunna följa policyn och ha social och etisk hänsyn, köper vi in rättvisemärkta produkter där det är möjligt. Detta gör vi för att säkerställa att barnen i våra skolor och medarbetare inom omsorgen inte ska serveras exempelvis kakao som är producerad under slavliknande arbetsförhållanden. Vi köper in rättvisemärkta produkter för att vi följer vår upphandlingspolicy och tar ansvar.

Det var ett flertal i måndagens debatt som gjorde sitt yttersta för att så frön av tvivel genom att hänvisa till ett antal forskningar som pekade på brister med Fairtrade. Det har vi sett förut även i andra debatter.

Men faktum att forskningen överlag visat att Fairtrade är ett effektivt verktyg för rättvis handel. Något som jag, Peter Vigren (S), Maja Westling (C), Åsa Bäckström (V), m.fl. belyste där vi redogjorde för både forskningsrapporter och konkreta exempel på där Fairtrade gör skillnad.

 

Facklig medverkan får Moderaterna att se rött:

Moderaterna vill inte att Umeå ska fortsätta handla rättvisemärkt för att de felaktigt anser att det inte är nog effektivt. Men de har inga egna förslag för hur vi ska arbeta för rättvisa villkor i andra länder. Istället sprider de felaktig information om Fairtrade city och Fairtrade internationals viktiga arbete för rättvis hållbar handel.

Fairtrade International ägs och styrs till 50 procent av odlarna själva, att jämföra med Fairtrade Sveriges inflytande på cirka 2 procent. Eventuell vinst i Fairtrade Sverige går tillbaka till Fairtade International, till odlarna och internationella fairtradeprojekt för att förbättra arbetsvillkoren där de som bäst behövs.

Att påstå att detta skulle vara en lobbyorganisation för LO och Svenska kyrkan där man använder fattiga människor för att bedriva opinionsbildning för facken är en grov och felaktig förvanskning av verkligheten. Tyvärr är det snarare så att de stirrat sig blinda på att LO medverkar och att de därigenom ser rött.

 

Umeå fortsatt en Fairtrade city – arbetet för rättvis handel och en hållbar värld fortsätter:

Umeå är en Fairtrade City för att vi i enlighet med Agenda 2030 vill arbeta för att ta socialt ansvar även utanför Umeå kommuns gränser. Vi är en Fairtrade City för att vi tror på jämlikhet och rättvisa villkor. Vi är Fairtrade City för att vi som kommun arbetar för en hållbar värld.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.