Umeå får en bättre strandpromenad

Av , , 3 kommentarer 4

För alla oss som gillar att promenera längst älven, så kommer goda nyheter. I den budget som Miljöpartiet och Socialdemokraterna lägger för Umeå så satsar vi på det natursköna älvsstråket som går genom Umeå. Vi satsar nu 2 miljoner kr per år för att utveckla strandpromenaden ”Alla broar runt”. Där ska vi väva ihop promenaden på båda sidor om älven – från Västra Länken, genom centrum, längs med Ön och vidare ut till Kolbäcksbron.

Dessutom satsar vi totalt 2 miljoner kr på naturområdet Bölesholmarna, och påbörjar arbetet med den nya Lundaparken.

Det här är inte bara enskilda satsningar utan en del av vår vision för Umeå. För vi i Miljöpartiet vill se ett hållbart Umeå där vi alla har naturen runt hörnet – vart än vi bor. Därför vill vi värna och utveckla de fantastiska naturområden vi har i vår kommun, vi vill satsa på våra parker och grönområden, vi vill rusta upp våra vandringsleder runtom i kommunen och vi vill förbättra vattenkvalitén i våra sjöar och vattendrag.

Vi vill se ett Umeå där vi kan känna pulsen av en större stad, men där det gröna samtidigt finns kvar och finns nära. Där en växande stad binds ihop med naturen istället för att tränga ut den. Vi vill se ett levande Umeå med naturen runt hörnet.