Kabul har fallit – Även Sverige bär ett ansvar för kriget i Afghanistan och dess konsekvenser

Ett krig för USAs egenintressen

Kabul har fallit. Kaotiska scener från huvudstaden vittnar om det hastiga maktövertagandet av talibanerna. 20 år efter USAs och dess allierades invasion av Afghanistan är talibanerna nu åter i full kontroll av landet.

Två decennier av inbördeskrig som lämnat efter sig uppemot 200 000 dödsoffer och ett land i spillror. Ofantliga resurser har satsats på kriget i Afghanistan och på det misslyckade återuppbyggandet av landet. Till vilken nytta? För många ses den kaosartade evakueringen från Kabuls flygplats som slutet av ett 20 år långt katastrofalt misslyckande i Afghanistan.

Men då är det viktigt att komma ihåg det som Joe Biden tydligt lyfte upp i gårdagens tal – och som även George Bush var tydlig med 20 år tidigare då kriget inleddes:

USAs mål var aldrig att återuppbygga landet. Deras uppdrag var att bestraffa och eliminera de skyldiga till terrorattentatet mot World Trade Center.

För detta drog de med sig alla dess allierade, däribland Sverige. Vår roll i kriget var således inte att återuppbygga ett Afghanistan fritt från en förtryckande fundamentalistisk regim. Vårt uppdrag var att hjälpa USA i deras egna intressen att bestraffa och eliminera de som angripit USA den 11e september 2001.

Den hastiga kollapsen av den afghanska armén och det afghanska styret är en direkt konsekvens av hur kriget inleddes 20 år tidigare. Samma krigsherrar och mujahedinrörelser som beväpnats och tränats av bl.a. USA för att bekämpa Sovjet under 80-talet, fick 2001 huvudrollen för att med full uppbackning militärt och ekonomiskt av USA och NATO besegra talibanregimen. Och dessa krigsherrar kom sedan att fullständigt förpesta det afghanska styret fram tills nu, då de i stort sett lämnade över makten till Talibanerna och flydde.

 

Sveket mot de afghanska flyktingarna

Sverige bär även ett ansvar för dess ytterst bristfälliga agerande mot tusentals afghanska flyktingar som sökt sin tillflykt här. Under fyra års tid har personer med uppenbar risk för avrättning av talibaner utvisats med motiveringen att ”i Kabul är det säkert”, trots att det varit uppenbart för våra myndigheter att det bara är en tidsfråga innan Talibanerna återtar makten i hela Afghanistan. Flickor med risk för påtvingade barnäktenskap, som förvägrades skolgång och riskerade horribla medeltidsaktiga bestraffningar i talibanernas skräckvälde, utvisades med samma motivering. ”I Kabul är det säkert”.

I flyktingdebatten har ofta argumentet ”de som har giltiga asylskäl ska givetvis få stanna” dykt upp. De afghanska flyktingar som jag ovan beskrivit ”saknade giltiga asylskäl” enligt den ytterst restriktiva tillfälliga utlänningslagen. För så länge det fanns platser i Afghanistan som ännu inte kontrollerades av talibanerna – så som Kabul – så ansåg man att de kunde leva tryggt just där. Fram tills nu.

Sverige ansåg Kabul som så pass säkert att man chartrade flyg för att regelbundet tvångsdeportera afghanska flyktingar till Kabul. Först när Talibanerna omringat huvudstaden och närmade sig själva flygplatsen upphörde formellt tvångsdeporteringarna.

Vi har tusentals afghanska flyktingar som tvingats till ytterligare en flykt – från Sverige där de skulle utvisats och skickats tillbaka till Afghanistan. Jag har själv fått bistå i att hjälpa en tolvårig flicka med hennes familj att fly från Sverige för att undgå att skickas tillbaka till talibanernas skräckvälde.

Sverige är ett av många länder i Europa som hjälpt USA i deras egenintressen i kriget i Afghanistan och som sedan svikit afghanska flyktingar som flytt krigets konsekvenser. För alla dessa länder är Kabuls fall och talibanernas maktövertagande en skammens och sorgens ögonblick. Förhoppningsvis en lärdom om vikten av att framöver inte i en känslosam stund låta sig rivas med i ett förödande krig som endast syftar att tjäna en stormakts egenintressen.

 

Avslutningsvis är jag väldigt tacksam för den kritiserade gymnasielagen som vi i Miljöpartiet drev igenom – vilken räddat många unga afghanska flyktingar från att utvisas och deporteras till talibanernas skräckvälde.

 

10 kommentarer

 1. Brorson

  Detta har inte hindrat dessa afghanska medborgare att åka på semester och julferier till sitt faktiska hemland, som de bott i sedan 20 år, nämligen Iran, där de alltså har haft någon form av uppehållstillstånd. Och har saknat asylskäl, eftersom de inte varit utsatta för förföljelse i sitt faktiska hemland, Iran. Anledningen till att de inte har utvisats till Iran, är alltså att de inte är iranska medborgare och att Iran inte tar emot andra länders medborgare, om de inte kommer frivilligt.

  Till saken hör att talibanerna har stängt gränsen till Iran bara för några dagar sedan, varför dessa unga män inte har hindrats att ta sig vidare från Afghanistan till sitt faktiska hemland. Varför skulle inte dessa idag unga män klara det fram till för någon vecka sedan, när deras föräldrar klarade detta medförande sina små barn för tjugo år sedan? Och när de som ensamkommande lyckats ta sig den betydligt längre vägen från Iran till Sverige, när de var fem – sex år yngre än idag?

  De lockades hit av den stora flyktingvågen från Syrien under andra halvåret 2015, när denna flyktingvåg i kraft av sin storlek lyckades forceras nästan alla gränser mellan Turkiet och Sverige. Till saken hör också att massor med afghaner har fått asyl i Sverige, men de bodde i Afghanistan innan de påbörjade sin resa till Sverige och har bedömts ha asylskäl. Om vi ska fortsätta att ta emot flyktingar, som inte har andra alternativ än Sverige, kan vi inte fortsätta att ge asyl en andra gång till personer, som redan har fått asyl eller någon annan form av uppehållstillstånd i något annat land.

  Till saken hör också risken för en ung afghansk man att dö av en överdos eller genom våld under de senaste åren har varit större i Sverige än att dö i strid i Afghanistan. Det är riktigt att under rådande förhållanden i Afghanistan stoppa avvisningarna dit, men hur länge stoppet varar, beror på hur taliban-styret utvecklas. Då man också måste beakta att talibanrörelsen har breddats etniskt sedan förra gången talibanerna hade makten, då rörelsen helt dominerades av folkgruppen pashtuner, Då enbart tillhörigheten till en annan etnisk grupp kunde vara anledning till att lämna landet.

  Varför ömmar du mer för hazarer, som fått en någorlunda dräglig tillvaro som flyktingar i Iran , bl.a. jobb och bostäder (naturligtvis inte enligt svenska kollektivavtal) än om rohingyer, som flytt från Burma till en allt annat än en dräglig tillvaro i flyktingläger Bangla Desh? Verkar inte vara de mest behövande som MP prioriterar.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Brorson!

   1. I Pakistan finns det idag 3 miljoner afghanska flyktingar. I Iran finns uppemot 2,5 miljoner flyktingar. 780 000 av dessa är registrerade med flyktingstatus, resterande lever där mer eller mindre illegalt. Situationen för afghanska flyktingar i båda dessa länder är ytterst svåra. Dessutom har Iran uppmärksammats för att tvångsskicka afghanska unga män i Iran till kriget i Syrien för att slåss för Assad. Gällande vad som är ett hemland, nej, för de afghanska flyktingarna är Afghanistan hemlandet, även om de tvingats fly till Iran/Pakistan för många år sedan. Sedan har flykt till Iran pågått under flera decennier så det finns självklart de som rotat sig där. Och då är det ganska naturligt att afghanska flyktingar i Sverige med släkt som är bosatt i Iran far ner och besöker dem under lov och ledigheter om de så önskar.

   2. Vi får se hur talibanregimen utvecklas, och säkerhetssituationen i Afghanistan då kriget ej helt är över. Men i talibankontrollerade områden – förutom just i Kabul där internationella journalister håller till – är det ej så mycket som förändrats gällande deras lagar och sätt att styra.

   3. De hazarer som jag engagerat mig för har alla kommit från Afghanistan. Där har det varit fullständigt uppenbart att de är en utsatt grupp. Anledningen till att jag särskilt lyfter Afghanska flyktingar är för det första att de kommit hit till Sverige och utvisats av Sverige, för det andra att Sverige varit involverat i kriget i Afghanistan.

   • Brorson

    Jag har inte skrivit en rad om de afghaner, som har varit lokalanställda hos den svenska försvarsmakten. På vilket sätt har Sverige ett särskilt ansvar för de c:a 38 miljoner, som bor i Afghanistan? Du har skrivit att av uppemot 2,5 miljoner ”flyktingar” har i runda tal 1 / 3 -del flyktingstatus och att resterande 2 / 3 – delar lever i Iran ”mer eller mindre illegalt”. Vad menar du med ”mindre illegalt”?

    Som jämförelse har många utlänningar, som inte har flyktingstatus, uppehållsrätt i Sverige. Ska de också de också anses leva här ”mindre illegalt” och därmed ha rätt till asyl i exempelvis Mexico som flyktingar från det hemska Sverige, fastän de egentligen är polska medborgare?

    De, som lever ”mer illegalt” i Iran, tycker jag i första hand ska ansöka om någon form av formell uppehållsrätt i det landet. Du har inte svarat på frågan varför hazarer som de facto har haft skydd i Iran under flera år, ska ha större rätt till skydd i Sverige än rohingyer, som är utsatta för svår förföljelse i sitt hemland JUST NU inte bara för tjugo år sedan, och väller över gränsen till det fattiga grannlandet Bangla Desh, som inte har resurser att ge dem i dräglig tillvaro i flyktinglägren.
    Är det inte rasism att uppfatta en mer utsatt flyktinggrupp som mer skyddsvärd än en mindre utsatt grupp?

    Och slutligen: Varför är det fel att avvisa personer, som aldrig har bott i Afghanistan , till Afghanistan om de själva uppfattar Afghanistan – och inte det land som de har bott i hela sitt liv innan de kom till Sverige – som sitt hemland?

    • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

     Hej Brorson! Här får du ett långt svar, beklagar men det är svårt att göra det kort.

     Jag tror bara att vi pratar ur lite olika referensramar. Jag hade fram tills för c.a. 5 år sedan ej någon vidare kunskap om Afghanistan, mer än det allmänna intresset som samhällsintresserad av internationella relationer och konflikter. Men jag fick ett uppdrag på att organisera utbildning för asylsökande i svenska och samhällsintroduktion på asylboende för de dominerande grupperna då, afghaner och syrier. Ganska snabbt kunde jag identifiera tydliga skillnader mellan grupperna. Syrierna hade generellt en högre utbildningsnivå varav flera studerat på universitetsnivå. I synnerhet utbildningsnivå men även ålder och civilstatus hade en påverkan på öppenhet/anpassningsbarhet, men generellt sett var det en konservativ struktur. Den afghanska gruppen däremot nästan uteslutande av hazarer och de hade en klart lägre utbildningsnivå. Det var en blandad grupp med familjer och ensamkommande, även några ensamkommande kvinnor (liten andel, men ändå överraskande då många andra flyktinggrupper fullständigt saknar ensamkommande kvinnor). Och gruppen generellt var av mycket mindre konservativ struktur.

     Med tiden kom jag att lära känna flyktingarna väl. Så började besluten dimpa ner och det blev alldeles uppenbart hur den nya tillfälliga och ytterst restriktiva utlänningslagen kom att slå. Syrierna klarade sig, afghanerna gjorde det inte. Förklaringen var enkel, det gick liksom inte att motivera att det fanns något som helst säkert ställe i Syrien för syrier att kunna fly. Det fanns det däremot i Afghanistan, Mazar-e Sharif, Herat, Kunduz och Kabul. Med tiden försvann stad efter stad, snart återstod endast Kabul. Fram tills nu. Men det självklara utfallet var inte relevant då. Och det var när avslagen började hagla som jag kom att fördjupa mig i deras ärende, i Afghanistans komplicerade historia och i hazarernas historia, såväl i Afghanistan som i Iran där de flesta hazariska flyktingarna historiskt hamnat.

     Jag vill bara vara tydlig med att jag inte gör en distinktion mellan olika flyktingars värde eller rätt till asyl. Precis som du nämner Brorson så hamnar 90 % av flyktingarna i gränsländer till konflikter. Och det i sig gör att man med all rätt kan ifrågasätta dagens internationella asylsystem där det krävs att du olagligt tar dig långväga för att överhuvudtaget få din asylrätt bedömd.

     Men nu råkar det vara så att för det första så var Sverige aktivt involverad i kriget i Afghanistan. För det andra så hade vi i Sverige över 40 000 afghanska flyktingar. De var här och vi hade att ta ställning till om de hade eller ej rätt till asyl.

     För mig var det ganska snabbt uppenbart att det fanns en generell okunskap hos våra beslutande myndigheter om Afghanistans kulturella, etniska, historiska och geopolitiska struktur. Det fanns vidare en direkt okunskap om hur den hazariska minoriteten som förvisso shiitisk men etnisk avvikande behandlades i Iran. Så jag bestämde mig för att skriva en sammanfattande analys som sedermera kom att visa sig fullständigt överensstämmande med händelseutvecklingen i Afghanistan.

     Jag skulle kunna skriva en uppsats om varför hazarer i Iran rent generellt har samma status som romer i Rumänien. Om varför större migrerande flyktinggrupper till grannländer rent generellt växer upp i parallella illegalsamhällen, så som palestinier i Libanon, Somalier i Kenya, Roghinyer i Bangladesh, afghanska pashtuner i Pakistan eller hazarer i Iran.

     Men när flyktvägen genom Turkiet och vidare in i Europa öppnades så var det främst syrier och afghanska hazarer som kunde nyttja denna flyktväg. Men i många europeiska länder, däribland Sverige, var det just hazarerna som kom att missbedömas och hamna i kläm.

 2. Gunnar F.

  Tar du även ansvar för alla de tusentals brott, alltifrån mord, våldtäkter, barnvåldtäkter, gruppvåldtäkter,rån, förnedringsrån, stölder, misshandel , ofredande,etc. som har begåtts av afghaner mot svenskar?
  Lägger in en länk om domar, fup:ar etc. så du kan läsa själv om de ’ensamkommande afghanska barnen’ många med skägg – kriminella framfart i Sverige!
  Och den här länken visar ’bara’ afghanernas framfart under en begränsad tid!
  Tar du ansvar för detta också,,,VA???

  https://www.flashback.org/t2805907
  Ps.Ni har mycket på era axlar! Ds.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Jag har varit tydlig i tidigare inlägg om att de som kommit hit och begår brott här i Sverige ska utvisas. Däremot vill jag gärna veta hur du kommit fram till ditt påstående om ’tusentals’. Ditt uttryck om ’afghanska barn’ med skägg lämnar mycket att önska.

   • Brorson

    Faktum är, vad gäller allvarliga brott, att afghaner är överrepresenterade inte bara som förövare utan även som offer. Jag minns ett förfärligt exempel under 1990-talet. En ung afghansk man, som hade anpassat sig tämligen bra till svenska värderingar, hade förälskat sig i en ung afghansk kvinna. Han friade till henne – inte till hennes far – och hon sa ja. Som straff torterades han till döds av båda hennes föräldrar.

    Jag kan nämna ytterligare exempel på afghaner, som har drabbats av dödligt våld i Sverige eller dött av en överdos. I ett fall hade en afghansk knarksäljare mördats av sin kund, som var en svensk kvinna, som hade könskorrigerats till man och pumpats full med manligt könshormon. För några år sedan mördades en kvinnlig miljöpartist i sextioårsåldern av en ung afghansk man, som hon hade försökt hjälpa.17-åriga Wilma i Uddevalla mördades av en ung afghansk man, som skyddades av sin far.

    Har MP inget ansvar, när så många afghaner är inblandade i så många brott – både som förövare och offer? Har Sverige varit ett bra land för dem? Ett bättre land, än det land som de levde i, innan de sökte lyckan i Sverige?

    • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

     Jag tycker att det är bra att du lyfter det faktum att de är överrepresenterade även som offer. Rent generellt tror jag att ensamkommande unga män är överrepresenterade både som förövare och offer. Varje fall är unikt, men rent generellt kan sägas att de bär med sig mycket i bagaget som ett barn aldrig borde utsättas för. Lägg därtill att de växer upp här – utan föräldrar men i en ny kultur. Trots det klarar sig de allra flesta utan att hamna snett. Men självklart är risken för dessa att hamna snett större.

     Dock har jag alltid varit tydlig med att om man begår grova brott så ska utvisas direkt. Jag har fullt upp med att hjälpa personer som gjort allt rätt för sig men ändå hamnat i kläm i Kafka-liknande processer. Jag har inget tillövers för de som missbrukar samhällets hjälpande hand och betackar det med att förgripa sig på andra.

     En sak är dock viktigt att komma ihåg. Som jag nämnde inledningsvis så är den ensamkommande flyktingens situation ej optimal. Det leder följaktligen till att risken för att hamna snett är större. Men lägg därtill att många afghanska ensamkommande hamnat i Kafka-liknande processer som stundtals varit helt bisarra. Och jag vet detta då jag personligen fördjupat mig i flera av dessa fall. Då skapas den perfekta stormen för redan sköra individer. Att så många av dessa ändå lyckas hålla sig på rätt kurs är starkt.

     Lika självklart som det är för mig att kämpa för dessa starka individer, lika självklar är min nolltolerans för de som begår brott. Och jag vill gärna påminna dig Brorson i att Miljöpartiet i regering skärpt lagen gällande rätten att utvisa en person på grund av brott.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Nu vet jag inte vad du åsyftar men jag publicerar och svarar gärna på kommentarer. Det har jag gjort under alla år med min blogg. Däremot kan det ibland ta några dagar innan jag publicerar och besvarar kommentarer, sitter inte fastklistrad vid bloggen vilket du säkert förstår.

   Du behöver inte betvivla min seriositet. Däremot är det svårt att ta din kommentar här som ett seriöst inlägg…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.