Tack för förtroendet!

Av , , 2 kommentarer 5

 

TACK FÖR FÖRTROENDET! 💚

Igår blev provvalsresultatet klart för Miljöpartiet i Umeå, där alla våra medlemmar fick rösta på våra kandidater till kommunvalet.

Jag hamnade på en hedrande förstaplats och är otroligt tacksam för att ha fått det förtroende av våra medlemmar!

I januari fastställs listan och sedan väntar valrörelsen. Då ska vi göra vårt yttersta för att vinna Umebornas förtroende att driva en grön politik för ett hållbart Umeå!

Det känns grymt bra att vi har en lista med så många starka kandidater. Jag är så enormt peppad på att få jobba tillsammans med detta härliga gäng! 😀💚

Moderaterna stoppar ny el – skyller ”elbristen” på Miljöpartiet!

Av , , 11 kommentarer 5

Den här artikeln fyller två viktiga syften: Att bemöta de lögner som sprids om Miljöpartiet och kärnkraft, och att upplysa om hur Moderaterna blockerar ny viktig elproduktion i Sverige – samtidigt som de beskyller oss för ”elbristen”.

 

Lögnen om ”ny kärnkraft som stoppas av Miljöpartiet”:

I Sverige finns ingen lag mot etablering av ny kärnkraft i privat regi. Ändå finns det hittills inte en enda aktör som vill investera i ny kärnkraft i Sverige. Så sent som i förra veckan bekräftades det av Sveriges nya gruvälskande näringslivsminister i en artikel i DN där han sade följande:

– Det är inte troligt att vi får se projekt med ny kärnkraft. Men om någon kan räkna hem den ekonomiskt, finns det inget hinder i energiöverenskommelsen.

Det är alltså inte Miljöpartiet som vare sig stängt befintliga reaktorer eller blockerar för nya reaktorer. Det är inte heller Miljöpartiet som beslutat om den elmarknad som Sverige nu har och det märkliga oligopolsystem som gör att energibolag kan ta ut rejäla avgifter för kraftnätet, samtidigt som kraftnätets upprustning och utbyggnad över tid varit eftersatt.

Miljöpartiet i regering har varken som Tyskland tvångsstängt all kärnkraft, eller som Finland pumpat in skattemedel i en misslyckad utbyggnad av kärnkraft.

Två statliga initiativ med förödande resultat för ländernas elförsörjning. Sverige däremot är ett av de länder i Europa som har ett elöverskott, och även med de ökade elpriserna i södra Sverige betalar en genomsnittlig svensk mindre än en genomsnittlig fransman – i världens mest kärnkraftstäta land. Även i Finland som valt att satsa på just kärnkraft är elen generellt betydligt dyrare än i Sverige.

 

Moderaterna blockerar ny elproduktion i södra Sverige!

I södra Sverige behövs det ny elproduktion av två skäl, dels för att möta en växande efterfrågan, men även för att öka överföringskapaciteten av el från norra till södra Sverige.

Det finns ett stort intresse att bygga ut ny elproduktion och flera aktörer står och stampar för att få komma igång. Men den gröna industriella revolutionen stöter på kraftigt motstånd.

Kustvind AB’s vindkraftsprojekt vid Skurup-Trelleborg skulle ha kunnat generera 2 TWh el men stoppades av lokala Moderata politiker. Samma sak med Eolus planerade 20 vindkraftverk i Öresund utanför Kävlinge, där den Moderatledda kommunen också sade nej, med hänvisning till att de vill ha “stabil baskraft” och att det inte “blåser hela tiden”. Detta argument bygger på två missförstånd om vindkraft – att havsbaserad vindkraft är instabil, samt det lite mer pikanta påståendet att det finns många vindfria dagar kring Skånes kust. Inte för inte är Malmö känd som “staden där du alltid cyklar i motvind”.

I båda dessa fall var det moderatstyrda kommuner som satte stopp för ökad elproduktion, arbetstillfällen, tillväxt och investeringar. Och det är tyvärr inte de enda exemplen på där Moderaterna säger nej till ny vindkraft. För även i Stockholms län och Bohuslän säger Moderaterna nej till ny elproduktion.

Totalt rör det sig om nästan 60 TWh ny elproduktion som Moderaterna vill stoppa! Det motsvarar lite mindre än hälften av Sveriges totala elanvändning per år.

 

0 kr till ny kärnkraft – i M, KD och SDs budget…

Istället för att låta det gröna kapitalet arbeta för ökad elproduktion påstår Moderaterna att de vill att staten ska investera miljarder med kronor och tiotals år med att bygga icke förnyelsebar kärnkraft. Detta bidrar knappast till billigare el, och slutsatsen man kan dra av detta beteende är att Moderaterna trivs alldeles utmärkt med stagnerande tillväxt och höga elpriser, och så må det vara.

Men när väl deras budget klubbades igenom i Riksdagen så uppdagades en sak. För trots högljudda rop på ny kärnkraft så fanns det i deras budget avsatt – 0 kr för ny kärnkraftsproduktion!

Det enda som fanns med var mikroskopiska satsningar på kärnkraftsforskning, som möjligen kan ge resultat om ett par decennier.

 

Språktest för anställda i äldreomsorgen

Av , , 2 kommentarer 3

Nyligen har Moderaterna och Sverigedemokraterna allt mer högljutt larmat om att det behövs politiska åtgärder från Kommunfullmäktige och nämnderna att införa språktester inom omsorgen.

 

Positiv till språktester – vid behov

Jag vill börja med att vara tydlig med att det är mycket viktigt för en fungerande omsorgsverksamhet att brukarna – det vill säga människorna i behov av stöd – känner sig trygga och kan kommunicera med sin personal. Det är också mycket viktigt att personalen kan kommunicera och förstå varandra väl. Rapporter från Socialstyrelsen har visat att otillräckliga kunskaper i svenska finns – och det är absolut ett problem som existerar och försvårar för både personal och mottagare. 

Det är också sant att flera kommuner har infört eller vill införa språktest där det finns behov av det. Det har dels använts för att testa personalgrupper för att identifiera språkbrister och förstärka svenskkunskaper för de i behov av det, men även vid rekrytering av viss personal. Personligen är jag positiv till att förvaltningen använder sig av språktester där det behövs.

 

Personalbrist ett hot mot en god omsorg av våra äldre

För Umeås del har dock förvaltningen i Umeå inte lyft upp just språkförbistring som ett specifikt problem – utan snarare ligger våra utmaningar främst i personalbrist och hur vi ska kunna få tag på nog många nya duktiga anställda, ge dem det stöd och den träning de behöver. Medarbetare med rätt utbildning och kompetens för våra vård- och omsorgsyrken.

För vi behöver kompetent och kvalificerad personal. Flera gånger har Socialstyrelsen pekat på brist på adekvat vårdkompetens och utbildning som riskfaktorer inom äldreomsorgen. Även brist på personal generellt är något som Socialstyrelsen pekat ut som tydlig riskfaktor. Dessa två lyftes dock aldrig upp i kommunfullmäktige sist utan enbart riskfaktorn med bristande språkkunskaper.

Självklart bör språkträning ingå i som stöd och kompetensutveckling där det behövs, men – och det här är viktigt att komma ihåg – det är förvaltningen själva som bäst bedömer behoven och har förslag på lösningar. Specifika eventuella kompetensbrister hos vissa medarbetare är inte en fråga för glada politiska företrädare med mycket vilja men med otillräcklig kunskap om hur det ser ut på golvet.

Möjligen vill Moderaterna väl, men ifall vi som politiker vill vara konstruktiva, stödja vår duktiga personal och erbjuda trygg och högkvalitativ hemtjänst, assistans, vård och omsorg bör vi vara lyhörda och respektfulla inför den kunskap som finns inom förvaltningen.

 

Märkligt förslag på politisk detaljstyrning

Inom ramen för Kommunfullmäktige och nämnderna bestämmer vi aldrig vilka kompetenskrav som ska gälla inom kommunal verksamhet, eller vilka behov den har, utan det måste vi överlåta till expertisen. Från politiskt håll kan vi ställa krav och förväntningar på att förvaltningen, oavsett om det rör sig om chefer, miljöstrateger, lärare, personliga assistenter eller lokalvårdare tillgodoser att den anställde ska kunna kommunicera med omgivningen på ett för arbetsuppgifterna tillfredsställande sätt. Men vi har aldrig någonsin i fullmäktige suttit och detaljstyrt vilka specifika kompetenskrav och utvärderingsmetoder som förvaltningen ska använda sig av vid rekrytering av personal. Att nu plötsligt vilja göra det – för alla inom äldreomsorgen – och just för en enda av alla kompetenser – det skulle vara ren och skär populism.

 

En underton av förakt mot våra ovärderliga medarbetare inom äldreomsorgen

I behandlingen av denna fråga i Kommunfullmäktige har jag dessvärre upplevt såväl en underton av förakt, som ren desinformation utan grund – som Moderaternas grundlösa påstående att en tredjedel av våra hårt arbetande anställda inte kan språket, eller SD’s respektlösa teori att syftet med Umeå kommuns vård och omsorg är ett integrationsprojekt.

Till slut och framförallt vill jag å mina egna personliga samt kommunens vägnar rikta ett stort tack till samtliga våra hårt arbetande anställda nysvenska arbetare inom hemtjänst, assistans, vård och omsorg. Utan er finns det inte en chans att vi skulle ha klarat omsorgen! Ni är värda all vår uppskattning och kärlek, och i den mån vi inte gett er tillräckligt stöd som kommun ligger ansvaret på våra axlar, inte era.