2021 i backspegeln

Ett spännande och lärorikt år

2021 har – trots fortsatt pandemi och en växande olust inför klimatförändringarna – varit ett spännande och lärorikt år för MP Umeå. Det är ett stort ansvar att ingå i ett styrande samarbete, och våra duktiga företrädare i fullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser gör sitt yttersta för att företräda våra väljares intressen, samt Umeås befolkning i allmänhet.

Det är ett tufft uppdrag, och vi är medvetna om att ibland kan människor med gröna hjärtan känna att det går alltför långsamt, att det går åt fel håll på vissa områden och att världen rör sig åt fel håll. Men nu när vi går in i ett valår kan vi ändå känna glädje och stolthet över det arbete vi åstadkommit i kommunen.

 • Vi har möjliggjort en förbättring av Strandpromenaden som ökat tryggheten och trivseln i Umeås rekreationsområden.
 • Vi har arbetat för att få fram kvantitativa, mätbara och konsistenta klimatmål och för att förändra kommunkoncernens direktiv så att dessa tar hänsyn till klimatmålen de flesta av världens länder kommit överens om. Detta är absolut nödvändigt för att uppnå klimatneutralitet i kommunen.
 • Vi har spelat en viktig roll i att rädda kvar specialanpassad undervisning för barn med NPF-diagnoser inom autismspektrat, vilket spelar en enorm roll för enskilda människors liv.
 • Vi har stött och hjälpt till i processen att starta en återbruksmarknad som snart ska öppna i MVG-gallerian.
 • Genom Botnia- och Norrbotniabanorna stärker vi infrastrukturen i Norrland, möjliggör pendling och bygger upp den nödvändiga infrastrukturen för att den gröna industriella revolutionen ska kunna fortsätta och ta norra Sverige in i 2000-talet.
 • Tack vare industri- och klimatklivet ser vi nu en grön industriell våg i norra Sverige med stora industrisatsningar i batteritillverkning, fossilfritt stål, fossilfria drivmedel, vätgassatsningar m.m. vilket kommer att skapa uppemot 100 000 nya arbetstillfällen här i de nordligaste regionerna.

Detta arbete har vi kunnat genomföra med bara fem procents stöd i ryggen. När stödet växer ger ni oss också mer styrka att kunna bidra till omställningen av Umeå och omställningen av Sverige. Varje röst och varje ord räknas, och snart är det val.

Vi är medvetna om att vårt parti har en svår och stor uppgift framför sig, inte bara på grund av att vi arbetar med globala utmaningar utan även på grund av att omställningen kommer innebära förändringar av inarbetade vanor. Detta är dock, visar erfarenheter, nödvändigt för att omställa vår ekonomi till en hållbar framtid.

Ett exempel: När Cementas verksamhet på Slite hotades stänga intensifierade LKAB sin omställningsprocess, och idag har de minskat koldioxidutsläppen i sin betonghantering med 60%. När det brinner till och miljöförstöringens kostnad faktiskt syns i räkenskaperna inser marknaden vilka incitament den har att omställa.

Men fortfarande, på både riksnivå och här i Umeå, fattas beslut som går i fel riktning. Vi anser att det är en felsatsning att satsa på expansion av externa köpcentra åt alla väderstreck och förbinda dem med en ringled. Denna utveckling kommer utan tvekan att driva på bilismen. Tyvärr har vi redan idag en ohållbar situation med hälsoskadlig luft och buller i centrala Umeå.

Istället bör vi planera för ett Umeå där samhällsservice, handel, fritid, kultur och nöje ligger nära tillhands. En välplanerad utveckling där vi växer hållbart utan att bygga in oss i problem. Där vi värnar det som gör Umeå så attraktivt idag, och där våra invånarnas hälsa och välmående står i fokus.

Vi ska möjliggöra och underlätta bilfria transporter och minska trafiken i centrum utan att för den sakens skull öka den i utkanten av staden. Dessutom finns det många idag som på grund av långa avstånd och bristande tillgång till kollektivtrafik är beroende av bilen för att ta sig till och från Umeå, och de måste fortsatt kunna ta sig till centrum, sjukhus, etc.

Ju mer stöd vi får, desto starkare röst får vi. Vi ska fortsätta vara en trovärdig, ansvarstagande, demokratisk och grön kraft i Kommunfullmäktige, men för det behöver vi ditt stöd, och ditt deltagande. För ju längre tid vi prokrastinerar i omställningen desto svårare framtid väljer vi att ge våra efterkommande.

 

Hösten 2021 och illusionen om “Mittens Rike”

Det har nog inte undgått någon läsare att Miljöpartiet fattat beslutet att vi inte kan ingå i ett regeringsunderlag som styr på blåbrun budget. Det var ett smärtsamt beslut, men inte svårt. Vi är stolta och glada över att Sverige äntligen fått sin första kvinnliga statsminister. 

Vad som dock är svårt att förstå är vissa andra partiers agerande i beslutsprocessen.

Centerpartiet, som å sina väljares vägnar varit med och förhandlat om januaripartiernas gemensamma budget, har valt att indirekt istället stödja det blåbruna budgetförslaget som därmed blev antaget av Riksdagen genom att inte rösta på sitt eget förslag.

Deras motivering är att de inte vill bidra till att ge ytterkantspartier – enligt deras definition SD och V – inflytande. Istället vill de verka för en “bred uppgörelse i mitten”, och pekar indirekt på tysk politik som en förebild för Sverige att verka efter.

I Tyskland finns det en oskriven politisk överenskommelse att partierna i mitten, inkluderat de dominerande regeringsbildarna Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, samarbetar med varandra framför att göra sig beroende av det främlingsfientliga AfD och vänsterpartiet Die Linke.

Det kan inte nog understrykas att det finns skillnader mellan svensk och tysk politik.

I Sverige har vi, delvis till följd av en lång period med socialdemokratisk dominans, utvecklat en tydlig blockpolitik med ett borgerligt samarbete mellan liberala och konservativa partier som följd. I många andra europeiska länder har det funnits mer flexibla koalitionsstrukturer, delvis eftersom inget enskilt parti kunnat dominera.

I Tyskland specifikt finns det viktiga orsaker varför Die Linke räknas som en oacceptabel samarbetspartner. Även fast Vänsterpartiet i Sverige haft problematiska inslag i sin historia har V aldrig varit styrande parti i en auktoritär stat med dödsstraff, massövervakning, åsiktsbrott och förtryck av hela befolkningen. Die Linke var tidigare känt som “det Socialistiska Enhetspartiet” – styrande parti i DDR. Därför är det inte förvånansvärt att samtliga demokratiska partier på nationell nivå i Tyskland tar avstånd från dem.

Dagens vänsterparti i Sverige har en historia av samarbete och relationer med auktoritära socialistiska partier, men har sedan långt innan kalla kriget slutade definierat sig som ett reformistiskt parti som vill arbeta inom det demokratiska regelverket. Det är ett parti som i nära nog varje viktig fråga som rör människans frihet och värdighet i Sverige ställt upp för de svaga, även om deras åsikter i min mening inte alltid tar hänsyn till helhetsbilden.

Detsamma gällde, trodde jag, tills nyligen Centerpartiet.

Det är inte lätt att forma ett underlag för samarbete med partier med delvis så spretiga bilder av vilken ekonomisk politik som leder till det bästa resultatet för samhället. Det var tuffa förhandlingar, där både vi och Centern fick acceptera att ge med oss, men vi båda accepterade det utfall som till slut blev resultatet.

Därefter aviserade Vänsterpartiet att de ville förhandla om budgeten med Socialdemokraterna, varpå Centern hotade att rösta emot sitt eget framförhandlade budgetförslag – inte för att det fanns något specifikt oacceptabelt förslag, utan för att Vänsterpartiet var Vänsterpartiet.

Man behöver inte ha doktorerat i spelteori för att förstå att ifall S gick C till mötes och vägrade förhandla med V skulle ha resulterat i en regeringskris, eftersom V då för att bibehålla sin trovärdighet skulle vara tvungna att rösta emot såväl Magdalena Anderssons som Ulf Kristerssons regeringsalternativ. Resultatet skulle blivit en talmansrunda och en återgång till ruta ett. Och C förstår det där.

Ifall processen skulle återupprepas under fyra talmansrundor skulle resultatet till slut ha blivit riksdagens upplösning och ett extraval – som skulle ha hållits några månader innan ordinarie val. En sådan situation skulle vara djupt stötande och respektlös mot väljarna, och bidra till apati och politikerförakt.

C är medvetna om detta, men framhärdar i att V implicit är ett lika oacceptabelt parti att samarbeta med för anständiga mittenpartier som SD, utan att i egentlig mening motivera det med mer än att båda är ytterkantspartier. Ifall priset att ge V inflytande är kaos är C tydligen villiga att ge det.

Ifall priset är att en budget med SD-stämpling går igenom så får det bli så, vilket implicit innebär att C anser att V tydligen är ett betydligt mer förhatligt parti än SD.

C röstade på sitt “eget” budgetalternativ, men i praktiken röstade de på Kristerssons och Åkessons blåbruna budget. En budget som fryser inne 34 miljarder i EU-stöd för klimatåtgärder till Sverige. En budget där en miljard blir stulna från biståndet och omfördelade till att markera för asylsökande och indirekt andra med utomeuropeisk härkomst att människor med deras hudfärg och namn ej är välkomna till Sverige.

Vi vet om vad för slags parti SD är. Det är det enda partiet som medvetet och med berått mod bedriver en politik som kommer förvärra de problem som det klagar på. De klagar på kriminalitet och utanförskap, samtidigt som de vill stänga fritidsgårdar och minska satsningarna på integration. När andra partier bemöter dem och minskar generositeten i asylmottagandet dubblar de upp och börjar kräva återvandring. Det är en medveten, systematisk och cynisk politik som strävar efter att skapa och förvärra motsättningar i det svenska samhället.

Det är en rädslans politik.

Vi vet att SD står för denna politik, och det är vår plikt att kommunicera ut detta faktum till folket. Det är meningslöst att samtala med SD, eftersom de – namnet till trots – inte är ett demokratiskt parti. Företrädare som Jomshof och Söder har gjort klart att deras förebilder styr i Budapest.

C anser tydligen att det förslag på en budget som de själva var med och framförhandlade var underlägset den blåbruna katastrofbudget som Riksdagen nu tack vare dem antagit. De anser att V’s krav på förändringar i budgeten är värre än att minska klimatsatsningarna, riva upp strandskyddsöverenskommelsen, frysa inne 34 miljarder i EU-stöd och trakassera flyktingar med signalpolitik om återvandring.

Det går inte att utläsa detta på något annat sätt.

C har under efterkrigstiden överlag varit ett humanistiskt, frisinnat och anständigt parti som stått upp för rättsstaten och individen. Framförallt är deras väljare till absolut övervägande del anständiga människor, som bryr sig om miljön och landsbygden, om demokratin och asylrätten, och om vanlig mänsklig anständighet.

Vad vi konkret ser i detta nu, är att ledningen i C antingen på ett verklighetsfrånvänt sätt försöker tvinga fram en politisk situation som inte existerar, eller att de på ett ovanligt opportunistiskt sätt försöker överge januarikoalitionen för det blåbruna blocket, utan att kommunicera att de gör det. Själv har jag respekt för Annie Lööf och kretsen kring henne som intelligenta och skarpa politiska beslutsfattare, som är medvetna om vad de gör.

Ansvaret för att den blåbruna budgeten nu antagits är inte Åkessons, Kristerssons eller Buschs. Det vilar ytterst framför Lööfs partis fötter.

Och det ska vi inte låta hennes väljare glömma.

8 kommentarer

 1. Erik

  Tror du svensken är nöjd med att ni stjäl våra skattepengar för denna av er påtvingade massinvandring av bidragstagare? 20:-/L för disel? Är ni helt jävla dumma i huvudet ni i Mp? Skönt att slippa skit som ni efter nästa val.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Ja du Erik… Om vi börjar med ditt påstående om ”påtvingad” så är det rakt av fel och det vet du nog mycket väl. För vi har inte tvingat någon att fly hit.
   2015 hade vi globalt 65 miljoner flyktingar. Europa hade 1.3 miljoner asylsökande. Drygt 160 000 av dessa sökte asyl i Sverige.
   Miljöpartiet tog ansvar tillsammans med en majoritet av Sveriges partier för att införa gränskontroller och göra våra asyllagar ytterst restriktiva. Det har medfört att antalet asylsökande minskat med över 90 %.
   Dieseln då? Det stämmer att den nu är uppe på rekordhöga priser. Reduktionsplikt och skatter är en del av förklaringen. Men det som alla verkar glömma bort att nämna är att oljepriset globalt tredubblats inom drygt ett år vilket är den stora förklaringen till att dieselpriset gått upp med nästan 5 kr på ett halvår. Sen man kan göra det enkelt för sig och skylla allt på Miljöpartiet.

   • Christer

    Ja, det är inte lätt att hålla språket på en civiliserad nivå, när man ska argumentera med de som har svårt att förstå. Men jag ska göra mitt bästa.
    ”Käre Nils. Varför ljuger du? Är det för att dina rationella argument saknas? Den lögn jag syftar på just här är ditt påstående om att råoljan skulle ha tredubblats i pris det senaste året. Sanningen (källa: Avanza) visar att oljepriset förvisso stigit med lite drygt 20% under det tidsspann du hänvisar till. Det är ju en viss höjning, men långt ifrån den lögn du framför. Varför ljuga?
    Sanningen är ju också den att det pris vi svenska konsumenter (ja, just VI som betalar dina arvoden och löner) består av ca 70% skatter, och skatter på skatten. Dessutom kommer det bränsle vi köper endast 70% från råoljebaserade källor! Med andra ord, av ett literpris på 20 kr är endast 4,20 kr för den faktiska dieseln, utifrån dagens pris. Dra av 20% på detta (det senaste årets råoljeprisökning) så borde alltså vårt bränslepris på ett år ha stigit med 80 öre. Om så varit fallet, hade ditt argument om råoljans prisökning varit relevant. Men, vårt pris har istället stigit med 5.85 kr (källa: Cirkel K) på motsvarande tid.
    Snälla Nils, förklara för oss, väljarna, hur detta är möjligt. Av en FAKTISK höjning på 5,85 kr/l står råoljekostnaden för 80 öre. Resten är en POLITISK höjning, tagna av dig och dina gelikar. Förklara hur vi väljare ska klara detta? Utan att ljuga den här gången!!”
    Jag förstår att den här texten är svår för dig att ta in, även om jag själv tycker att jag hållit språket på en någotsånär vårdad nivå.

    • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

     Hej Christer! Tack för en bra kommentar. Du har faktiskt rätt i en sak, jag hade fel i att priset tredubblats på ett år, rätt ska vara att det tredubblats på 1 ½ år. Sen är oljeproduktionen en kedja så det kan ske en fördröjning i prisutveckling från råolja till raffinaderi och vidare försäljning ut till kund.

     För det andra, det är sant att en stor del av priset är skatter och avgifter. Det jag vänder mig emot är följande: Från i somras till i december skedde en snabb höjning av bensin och dieselpriser, och den kan ej enbart skyllas på skatter, i synnerhet ej med tanke på att inga nya skatter eller skattehöjningar tillkommit just då under denna tidsperiod.

     Att fossila bränslen måste fasas ut på sikt för att tackla klimatförändringarna står jag bakom. Vidare så stödjer jag våra satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur i hela Sverige samt utveckling av alternativa drivmedel. Och bidragen till elbilar. Det jag personligen är kluven till är att de höjda skatterna på exempelvis bränsle, samt i viss mån bonus-malus, och nya förslaget på reseavdraget drabbar alla lika, utan att ta hänsyn till våra olika förutsättningar runtom i landet och det faktum att vi har många i vårt glesa land som rentav är fullt ut beroende av bilen för att kunna färdas. Jag har skrivit om detta i en bloggartikel för något år sedan och även varit öppen med min avvikande syn gentemot partiet centralt. För vi måste på något sätt kunna kompensera de som drabbas hårt utan alternativ. Om det så är via differentierade skatter för glesbygd vs storstadskommuner, eller via någon form av energibidrag som skulle kunna gå ut till de med begränsade inkomster, stora avstånd och avsaknad till alternativ.

 2. edor Vilhelmina

  Spelar du dum eller är du? För några dagar sedan sa man råoljepriset, det som dieseln och bensinen utvinns från gått ner. Det var ett överskott. Detta är ju ren och skär bluff det du försvarar. Hur har ni tänkt folk ska ta sig till sina arbeten, de som inte bor i de miljöer ni både arbetar för och kommer ifrån? Ni måste vara sjuka i skallen som inte förstår bättre. Jag är ledsen behöva säga det, men Sverigedemokraterna vore bättre för landet än vad ni medverkat till. Detta var absolut spiken i kistan för Miljöpartiets framtida engagemang i en ny regering. Är det värt åka ur riksdagen så gärna för mig.

  Tillägas vi har ingen diesel i hushållet, men lögner och påhitt gillar jag inte. Vad heter maffiabossen du lyder under? Vad är kodnamnet ni använder i denna sekten? Jag trodde ni var ärliga och uppriktiga, men det doftar unket avlopp hända hit.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Edor. Din kommentar tar nog priset som den mest bisarra, osammanhängande och svårbegripliga kommentar jag fått till en bloggartikel. Och då ska du veta att konkurrensen är hård, det är alldeles uppenbart att det finns en del som har på tok för mycket dödtid att ödsla. Men låt oss börja med ditt språk och din beskrivning av mig. Du skriver följande:

   ”Spelar du dum eller är du?”
   ”Ni måste vara sjuka i skallen som inte förstår bättre.”
   ”Vad heter maffiabossen du lyder under?”
   ”Vad är kodnamnet ni använder i denna sekten?”

   Jag förstår att du inte håller med mig och jag är nog alldeles säker på att jag inte håller med dig. Men behöver man verkligen ta till med så grova ordalag, idiotförklara en meningsmotståndare och dra till med sjuka påståenden?

   När det gäller oljepriset så har du rätt i att det gått ner de senaste dagarna, till c.a. 76 $/fat. Sen nämner du inte att priset låg på c.a. 46 $/fat för ett år sedan. Eller c.a. 20 $/fat under sommaren 2020. Men vad jag har svårast att förstå är vart du vill komma? Vad har det med min bloggartikel om vårt politiska arbete i Umeå under 2021 att göra?

   Slutligen, du får absolut stödja SDs politik. Då kanske du uppskattar deras katastrofala arbete i exempelvis Hörby, en av få kommuner där SD styr och regerar.
   Då stödjer du SDs huvudlösa förslag om att bränna 84 miljarder kr – lånade dessutom – vilket skattebetalarna hade tvingas bekosta under flera år framöver. Förslaget om att ge en engångssumma till varje svensk medborgare, efter inspiration av Donald Trump. Något som skulle fått Kina att jubla med tanke på att pengarna till största del skulle gått till konsumtion och att nästan allt vi konsumerar tillverkas utomlands.
   Du har i ditt stöd för SD inga problem med att det är det parti med i särklass flest dömda brottslingar.
   Du stödjer därmed deras motstånd till de satsningar som vi drivit igenom och som bidragit till den gröna industriboom vi ser i norra Sverige vilket kommer att skapa uppemot 100 000 nya arbetstillfällen i de nordligaste regionerna.

   Jag personligen tycker att det är mycket i deras politik som är vansinnigt. Men till skillnad från dig så behandlar jag mina meningsmotståndare med respekt, vilket nog hela SDs partigrupp här i Umeå kan intyga.

   Det finns nog inte särskilt mycket jag kan göra för att övertyga dig eller få dig till att ändra din attityd gentemot dina meningsmotståndare. Men jag kan glädjas åt det faktum att jag just inte agerar så nedvärderande och idiotförklarande mot mina meningsmotståndare som du gör.

 3. brorson

  Om jag förstått Erik rätt, menar han inte att Mp har tvingat flyktingar att komma till Sverige, utan att vi svenskar har påtvingats denna massinvandring av personer, som i flera fall inte ens haft rätt till asyl. Men kanske har lurats till Sverige? Mp är kanske enda parii, som aldrig har gjort något fel?Är det inte dags att ni börjar ta ansvar för den av er förd a politiken, även om ni fegt har låtit ”marknaden” formellt ta de svåra besluten?

  Som skåning måste du väl ändå känna till ’”ukrainaviseringarna” i början av 2000-talet, som det stod mycket om i svenska tidningar? Joschka Fischer från Mp:s tyska systerparti die Grune var då utrikesmininster i den tyska regeringen, och hans närmaste man i utrikesdepartementet i Berlin ledde en liga som via den tyska ambassaden i Kiev i Ukraina sålde falska viseringar till Tyskland för falska flyktingar, som kommit till Ukraina från från olika länder. Från Tyskland sökte de sig vidare till andra västeuropeiska länder,. bl.a. Sverige. När de passerade över Öresundsbron slängde de dessa viseringr i vattnet ocvh sökte asyl i Sverige som ”papperslösa”. Var inga svenska miljöpartister involverade i den trafiken med falska flyktingar med okänd identitet?

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Brorson och god fortsättning! Jag säger inte att MP aldrig gjort fel, för det vore rakt av en lögn. Alla begår vi misstag. Personligen kan jag tycka att vi tidigare haft en tendens till att vara lite naiva i vår asyl/flyktingpolitik.

   Det jag däremot vänder mig emot är att vi ”som enda radikala parti påtvingat hela Sverige öppna gränser”, en essens som ofta förekommer. För varje gång de senaste 10 åren som Sverige skärpt asylpolitiken har Miljöpartiet varit med på det. Den starkaste skärpningen i modern tid av Sveriges asyllagstiftning skedde just 2015-2016. Det har fått stora konsekvenser för många asylsökande och är en förklaring till varför antalet beviljade asylansökningar minskat dramatiskt – med nästan 96 % sedan toppåret 2016.

   2020 beviljades 4922 asyl i Sverige. Sedan 1980 är det endast ett år där vi haft lägre antal asyl beviljade – 1996 då antalet var 4832.

   2021 beviljades 2932 personer asyl vilket med råge är lägst antal sedan 1980.

   Det som främst förändrats är den ytterst restriktiva tolkningen av vad som är ett asylskäl. Därför kan man inte rakt av säga att många fler nu saknar asylskäl än tidigare. Jag har exempelvis två familjer som jag känner väl vars båda är tigrinjer från Etiopien. Föräldrarna arbetar och betalar skatt. Barnen är födda och uppvuxna i Sverige. De ville Migrationsverket utvisa för att de ”saknar asylskäl”. Alla som är väl insatta i kriget i Etiopien vet att det är fullständigt absurt att utvisa tigrinjer dit nu. Men fram tills i november ”saknade de asylskäl” enligt MV. Då beslutade de äntligen att pausa utvisning av just tigrinjer till Etiopien. Så nu har de då enligt MV möjligtvis asylskäl, trots att situationen varit glasklar sedan krigets inledning i november 2020.

   Det är bara ett exempel på hur restriktiv vår migrationspolitik har blivit, som följd av beslut som vi i MP stått bakom. Så bilden att vi drivit på för massinvandring stämmer absolut inte.

Lämna ett svar till Christer Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.