Hälsoskadlig luft och en ohållbar trafiksituation i centrala Umeå!

Det var bra av Hägglund (AP) att uppmärksamma den hälsoskadliga luftkvaliteten i Umeå.  Vi behöver bli fler som belyser detta problem som i ett växande Umeå riskerar förvärras med tiden.

”I de blindas rike är den enögde kung”

Det har varit lätt för Umeå att genom åren kunna lyfta sig som ett miljömässigt föredöme. Men tiderna förändras och vad som för många år sedan gav Umeås miljöarbete internationella utmärkelser är idag mer eller mindre en naturlig del av varje mellanstor kommuns miljöarbete.

Umeå har förvisso ambitiösa miljömål och program för hållbart resande. Vi är en av nio kommuner i Sverige som i Viable cities ska visa väg för omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Umeå är även en kommun där invånare, civilsamhälle och lokalt näringsliv i hög grad vill ha en god luftkvalitet, oroar sig för klimatförändringarna och vill bidra till Umeås klimatomställning.

Under flera år har vi dessutom kunnat glädjas åt förbättrade mätresultat för luftkvaliteten i centrala Umeå – fram tills nu. Förflyttningen av E4 ut från centrala Umeå må ha haft sin effekt tillsammans med en antal mildra vintrar i rad och så covid-pandemin som slog till för fullt 2020.

Men nu ser vi tyvärr hur mätningarna av luftkvaliteten för centrala Umeå stundtals når oroväckande – rentav hälsofarliga nivåer. Något som bl.a. uppmärksammats av SVT Västerbotten i detta inslag.

 

En ohållbar situation som riskerar förvärras – nu måste vi agera!

Vi i Miljöpartiet har återkommande lyft risken för att Umeås luftkvalitet försämras – som följd av ett växande Umeå där man inte ordentligt tänker efter före. Det som länge oroat oss i Miljöpartiet är att fina ambitioner och goda resultat inom vissa miljöområden gjort att kommun och kommunkoncern vaggats in i en tro att det vi gör är fullt tillräckligt. Och för de problem vi nu har med luftkvalitet, trafik och buller så har vi har funnit vår messias som ständigt dröjer med sin frälsning – Västra Länken.

Umeå är en snabbt växande kommun. Ytterligare 70 000 invånare ska ha flyttat hit inom 30 år om vi ska nå vår vision – 200 000 invånare år 2050. Då är en sak viktig att komma ihåg, något som vi i Miljöpartiet återkommande uppmärksammat:

Om Umeå blir 200 000 invånare år 2050 men vi fortsätter resa som vi gör idag, så kommer biltrafiken i centrala Umeå att fördubblas! En fullständigt ohållbar situation med buller, trafik och farlig luftkvalitet. Och Alldeles oavsett om då alla kör med el eller ej så blir konsekvensen att centrala Umeå fullproppas med trafikinfarkter.

Det är därför direkt nödvändigt att tackla trafiksituationen och redan idag planera för ett Umeå med en hållbar trafiksituation. Och det är inte enbart för hälsa och miljö som detta är viktigt utan det handlar i grund och botten om vilket Umeå vi vill leva i. Ett trivsamt, levande och tryggt Umeå eller en kommun där trafiksituationen gör att våra invånare undviker centrala Umeå.

När Trivector fick uppdraget att analysera våra trafikprogram för hållbart resande och bättre luftkvalitet så konstaterade rapporten att de föreslagna åtgärderna är långt ifrån tillräckliga. Med dessa finns det inte en chans att vi når våra mål om hållbart resande. Mer måste göras – nu.

 

Business as Usual, tillväxtmaskineriet ångar på. Ska Umeå växa – till varje pris?

Men istället ångar tillväxtplanerna på för fullt. Nya externa handelsområden etableras i direkt anslutning till ringleden samtidigt som större bostadsområden planeras i andra änden av ringleden. Man behöver inte vara en Einstein för att förstå vad det leder till för den bilburna trafiken i Umeå.

Kommunen trycker på för nya parkeringshus i centrum medan man undviker att ta tag i situationen när centrala gator såsom Storgatan västerut når ohållbara nivåer av trafik, buller och farlig luft. För, messias (Västra Länken) kommer ju snart…

Till råga på allt hände något besynnerligt vid senaste Byggnadsnämnd. Vid sittande bord bestämde sig Alliansen och Vänsterpartiet för att tvinga fram en prioritering av två nya detaljplaner med fullt fokus på att bygga ut villaområden i utkanten av Umeå. Ett vid Skravelsjö och ett i närheten av Grössjöns naturområde, båda i nära anslutning till ringleden. Uppenbarligen var det viktigare att prioritera dessa framför annat som står och trycker i pipen – så som exempelvis nya hyres- och  bostadsområden i centrala Umeå med god tillgång till samhällsservice och hållbara färdalternativ.

 

Avslutning: I december begärde vi i Miljöpartiet att situationen med den hälsoskadliga luftkvaliteten lyfts upp i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden samt Tekniska nämnden.

Nu måste vi tillsammans med alla partier som tar Umebornas hälsa på största allvar se till att få åtgärder på plats som förbättrar luftkvaliteten och trafiksituationen i centrala Umeå!

2 kommentarer

 1. Arbetare

  Varför prioritera att bygga hyreshus i centrala umeå när folk hellre vill bo i villa i skravelsjö ?
  Fler parkeringar behövs i centrum om folk ska kunna besöka stan, du har väl inte missat att det finns väldigt mycket mer Västerbotten än just centrala Umeå ????

  Och alla vi som inte bor i stan behöver bilen för att ta oss dit vi ska ……

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   När köerna till en hyresrätt är så långa som de är i Umeå så kan man nog konstatera att det är lite väl enkelt att som du påstå att alla hellre vill bo i en villa i Skravelsjö.

   Med tanke på alla de tomma besöksparkeringarna vi har i centrala Umeå så kan du vara lugn i att alla kan besöka centrum.

   Sen blir jag innerligt trött på det ständiga tjatet med att ”herr miljöpartist, det finns mer än bara centrala stan i Umeå eller Västerbotten.” Jo tack, jag vet det mycket väl. Och jag har tydligt skrivit om följande i mina tidigare bloggartiklar:

   1. Det är inte de på landsbygden i Umeå som står för mest utsläpp, utan de som bor i staden.
   2. Det är inte de som bor utanför tätorten som står för det mesta av biltrafiken i Umeå utan de som bor i själva tätorten.
   3. De som bor runt om i kommunen, som är beroende av bilen och saknar alternativ, dels p.g.a. brist på tillgång till kollektivtrafik, långa avstånd, etc, måste kunna färdas in till stan, till sjukhusområdet, etc.

   Mina föräldrar bor själv på landsbygden och är beroende av bil för all samhällsservice. Så jag är väl medveten om situationen. Jag vet inte hur du bor, och lägger inga fördomar i hur du är/tänker/tycker. Så snälla, gör ej detsamma mot mig.

   Återkommande har jag skrivit om behovet att få till en hållbar trafiksituation genom att rikta insatser mot boende i tätorten som har möjlighet att låta bilen stå och resa hållbart, med cykel eller kollektivtrafik. För det krävs en smart planering av tätorten. Det är det som den här artikeln handlar om.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.