Fyra års framgång – Umeås framtidsrecept?

Snart ska kommunfullmäktige anta budget för 2023. För någon vecka sedan presenterade Hans Lindberg (S) och jag vårt gemensamma budgetförslag, som prioriterar välfärden och klimatomställningen.

 

Ett gemensamt styre för ett hållbart Umeå

Under fyra års tid har Miljöpartiet i Umeå varit med och styrt kommunen genom ett budgetsamarbete med Socialdemokraterna. Det har inte varit lätta år – framförallt inte genom de utmaningar som pandemin medför – men vi kommer in i valrörelsen med en känsla av stolthet och ödmjukhet inför de erfarenheter vi fått genom åren.

När man följer media kan det ibland vara lätt att tro att de politiska partierna bara representerar “politikernas” intressen, samt att vi är varandras fiender och slåss om makt och inflytande. Det är förvisso sant att vissa partier och vissa politiker under perioder gått in i politiken med den attityden – på kort sikt kan man vinna stöd genom att framstå som kompromisslös och genom att svartmåla motståndarsidan.

Men på det sättet förändrar man inte samhället – framförallt inte som ett litet parti. Man måste vara tålmodig, lyssnande och inse att ens samarbetspartners också vill det bästa för kommunen, ur sina perspektiv.

Det som varit givande för oss såväl som för Socialdemokraterna, är att i vårt samarbete har vi funnit och utvecklat en gemensam vision för Umeå som lägger fokus såväl på den sociala hållbarheten som klimatomställningen av kommunen. 

Trots att Umeå är en inkluderande och framåtblickande stad kan och ska vi bli bättre. Många av våra invånare med utomeuropeisk bakgrund har utmaningar att få jobb som motsvarar deras utbildningsnivå och kompetens. Detta är en normalisering av utanförskap vi inte kan acceptera, och riskerar skapa underlag för motsättningar i samhället. Därför är nu kommunens mål för första gången officiellt – “jobb efter kompetens, ej hudfärg eller namn”.

Detta kan låta flummigt, men det är ett viktigt första steg – eftersom att för första gången erkänner vi att det finns problem som påminner om diskriminering. Men fortfarande återstår mycket att göra, och vi kommer så lång tid vi har möjlighet vara en del av det arbetet.

 

Satsningar på klimat & miljö:

Sedan har vi, tillsammans med S, utformat en progressiv klimatbudget för Umeå:

 • Under 2023 kommer satsningarna på kollektivtrafik till hela kommunen öka med 7 miljoner kr.
 • 5 miljoner extra till laddinfrastruktur, för att underlätta omställningen till fossilfria transportmedel.
 • 3 miljoner kr går till att skapa ett utvecklingsanslag för att påskynda klimatomställningen.
 • Vi fördubblar kommunens investering i klimatanpassning till 10 miljoner kr årligen.
 • Vi ökar investeringsplanen för hållbara färdsätt med över 10 miljoner kr för 2024 och 2025.
 • Vi skjuter till 2 miljoner kr extra för att säkra vinterväghållning för gång- och cykel.
 • Vi permanentar finansieringen för Fritidsbanken.
 • Vi fortsätter med vårt arbete med skärpta klimatkrav i upphandlingar, implementering av miljöledningssystem samt en förstudie om kommunalt samordnad varudistribution.
 • Vi ger Umeå Energi i samverkan med komnmunkoncernen att ta fram en energiplan för kommunen vilket är en viktig del i vår omställning till ett klimatneutralt Umeå.
 • Vi investerar vi i nya separerade gång- och cykelleder, bl.a. utbyggnaden av Nygatan och Dragongatan, och vi går vidare med planerna för Kungsgatan, Vasagatan, m.m. 

Slutligen kommer det ske fortsatta investeringar i strandpromenaden, Bölesholmarna och Storsjöparken, bland andra natur och rekreationsområden. Ett karaktärsdrag bland många som fick mig att förälska mig i Umeå, är dess gröna karaktär – stadens skyline sträcker sig över alléer och parker som under sommaren får den att se ut som en skog. Studier från USA visar att grönområden är vitala för inte minst den psykiska hälsan, och stimulerar människor att mötas och engagera sig i friluftsliv. 

 

Tänk er ett Umeå där Miljöpartiet får 10 %!

Enbart genom lyhördhet och samarbete med andra partier kan vårt parti driva igenom vår politik, men samtidigt kan Umeå enbart möta framtiden genom ett aktivt, grönt och pragmatiskt miljöparti. Genom öppna kort, en ideologisk ryggrad (nej till Greenwash!) och en vilja att samarbeta med andra partier uppnår vi våra mål bättre än om vi står utanför och pratar till vägs ände om allt som är fel i vår vackra stad.

Är vi nöjda med allt?

Nej. Men med 5% väljarstöd i ryggen har vi kunnat bidra till att Umeå nu rör sig mot en klimatneutral framtid.

Föreställ er vad vi skulle kunna åstadkomma med 10% eller 15% av stödet från Umeås invånare. Nu är sommaren här, och snart valet! Vi kommer fortsätta kämpa för Umeå och för en grön och skön framtid.

 

 

 

2 kommentarer

 1. Hassan

  Ordna grillplatser vid Laxtrappan (framför staketet) så att besökande kan se våra fantastiska fiskar !
  Umeås bästa utflyktsmål!

Lämna ett svar till Nils Seye Larsen Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.