Vi tar klimatkrisen på allvar – Umeås enda gröna parti!

Av , , Bli först att kommentera 11

 

VI TAR KLIMATKRISEN PÅ ALLVAR – UMEÅS ENDA GRÖNA PARTI!

Klimatkrisen förvärras vilket drabbar människor världen över. Ska vi ha en chans att tackla den skenande klimatkrisen och begränsa klimatförändringens konsekvenser är tiden knapp. Nu krävs det handling – klimatkrisen måste få högsta prioritet i samhället och politiken.

Under den här mandatperioden har vi i Miljöpartiet gjort vårt yttersta för att få Umeå till att öka takten i klimatomställningen, men än går det på tok för långsamt. Ska vi ha en chans att få Umeå till att växla upp klimatomställningen i den takt som krävs så behöver vi få fler partier till att i prioritera klimatet.

Vi kan lova er en sak: Klimatomställningen är Miljöpartiets prioriterade fråga – lokalt, regionalt och nationellt. Men för att vi ska kunna få gehör för vår klimatpolitik så behöver vi ditt stöd i valet.

Rösta på Miljöpartiet de gröna – Umeås, Västerbottens och Sveriges enda klimatparti!

Umeå. Mer hållbart resande!

Av , , Bli först att kommentera 2

 

UMEÅ. MER HÅLLBART RESANDE!

Klimatet kan inte vänta. Vi behöver ställa om – NU – även här i Umeå.

Över 40 % av alla utsläpp i Umeå kommer från våra transporter. I takt med att Umeå växer fylls våra gator alltmer av våra bilar, trafik, buller och hälsoskadlig luft. Därför är det så viktigt att vi satsar på hållbart resande och minskar biltrafiken i Umeå.

Men det är inte bara klimatet som mår bättre när vi väljer ett hållbart sätt att resa. Luftkvalitén blir bättre och bullret minskar. Våra barn får en tryggare miljö att vistas i. Med mindre biltrafik får vi mer plats som vi kan nyttja för att göra ett växande Umeå mer levande och trivsamt. Och vi själv mår bättre. För oftast leder en hållbar resa till fysisk aktivitet, vi rör oss mer vilket är bra för vår hälsa.

Därför går vi i Miljöpartiet i Umeå till val på att göra en rejäl satsning på hållbart resande!

Fler och bättre cykelleder, mer kollektivtrafik med fler turer och snabbare bussförbindelser, pendlarparkeringar och bättre bussförbindelser ut till våra byar, U-Bike i flera av Umeås stadsdelar, cykelleder ut till fler byar runt Umeå, samt perronger i Stöcke och Sörmjöle för ett pendeltåg till Umeå.

Samtidigt som vi satsar på hållbart resande så vill vi begränsa biltrafiken i centrala Umeå. På så vis kan vi värna klimatet såväl som ett mer levande och trivsamt Umeå.

Rösta på Miljöpartiet i kommunvalet!

Umeå ska växa hållbart snarare än fort!

Av , , Bli först att kommentera 2

 

200 000 INVÅNARE TILL VARJE PRIS! – ELLER?

Missförstå oss inte, vi i Miljöpartiet är otroligt glada för att Umeå växer. Vi vill väldigt gärna locka till oss morgondagens invånare i Norrlands huvudstad. Ett växande Umeå kan gynna oss alla, så länge vi växer på rätt sätt.

Problemet är bara att Umeå inte växer tillräckligt, och ser vi i backspegeln har vi inte växt tillräckligt de senaste decennierna för att bli 200 000 invånare. Faktum är att när vi t.o.m. ber vår egen förvaltning ta fram prognoser för hur mycket vi växer DE KOMMANDE TVÅ DECENNIERNA så blir resultatet detsamma.

Umeå växer och lockar till sig nya invånare. Kanske blir vi 150 000 invånare, kanske blir vi 170 000. Men vi är inte i närheten av att nå vår vision. Inte för att vi saknar bostäder, utan för att vi rent statistiskt inte har 70 000 potentiella nya umebor inom 28 år.
Behöver det vara så fel – ett misslyckande rentav? Inte för oss, för det innebär trots allt att Umeå växt i snabbare takt än nästan samtliga övriga svenska kommuner.

Problemet är bara att när beslutsfattare blir stressade så ÖKAR RISKEN för felaktiga beslut. Det är där Umeå är just nu. I vår iver att växa till varje pris är ledande politiker från höger till vänster redo att tumma på det mesta.
Strandskydd, grönområden, friytor för barnen, trafikbelastning, risk för segregation, ett ökat bilberoende och en splittring av samhället.

För oss är det inte rätt väg att gå. Umeå är fantastiskt på så många sätt – tryggheten, öppenheten, livskvaliteten, den välfungerande välfärden, närheten till naturen, jobbmöjligheterna, kulturen och fritiden.

Om vi gör vårt yttersta för att värna allt det fantastiska som gör Umeå så attraktivt idag – då har vi alla förutsättningar att växa under många decennier framöver. Det är just därför som det vi i Miljöpartiet går till val på är så viktigt:

UMEÅ SKA VÄXA HÅLLBART – SNARARE ÄN FORT.
För annars tappar vi bort oss i vår iver att växa till varje pris…

Rösta på Miljöpartiet i kommunvalet i Umeå!

Bondens marknad året runt – Umeå behöver en saluhall!

Av , , Bli först att kommentera 5

BONDENS MARKNAD ÅRET RUNT – UMEÅ BEHÖVER EN SALUHALL!

Bondens marknad i Umeå är otroligt uppskattad. Här kan vi under några utvalda lördagar få smaka och prova på delikatesser av hög kvalitet – som våra lokala matproducenter omsorgsfullt producerat.

Det höga intresset visar att det finns ett stort intresse hos umeborna att prioritera lokalproducerade varor av hög kvalitet som man kan handla direkt från bonden.

Kan Vännäs så kan vi i Umeå. För där finns en liten saluhall där bönder och konsumenter möts, något som många av oss Umebor drömmer om. I fyra års tid har vi i Miljöpartiet försökt få gehör för vår idé om en saluhall i Umeå. Tyvärr har vi gått bet på att många lokalpolitiker från höger till vänster inte fattar hur grymt det skulle vara.

Men vi ger inte upp! Vi tror på en saluhall – för att stötta våra lokala bönder, samtidigt som vi värnar klimatet och miljön. Vill du också ha en saluhall i Umeå?

Rösta på Miljöpartiet i kommunvalet!

Skydda Stadsliden – gör Gammliaskogen till ett kommunalt naturreservat!

Av , , 1 kommentar 4

 

SKYDDA STADSLIDEN – GÖR DEN TILL ETT KOMMUNALT NATURRESERVAT!

Stadsliden är ett uppskattat naturområde mitt i Umeå. En skog med vandringsleder och skidspår i nära anslutning till flera av Umeås större bostadsområden, med nära tillgång till såväl fritid som kultur.

Miljöpartiet de gröna i Umeå vill värna detta vackra naturområde och skydda skogen mot risk för framtida exploateringar.

Umeå har ett högt satt mål att locka till sig ytterligare 70 000 invånare på 30 år, samtidigt som man vill förtäta Umeå. Då finns risken att delar av Stadsliden plötsligt ses som ett möjligt exploateringsområde av tillväxtivriga politiker.

Därför behöver Stadsliden säkras redan nu. Genom att göra Stadsliden till Umeås tredje kommunala naturreservat skyddas naturområdet nu och framöver. Stadsnära skogsområden är inte bara uppskattade av invånarna, de är även viktiga ur flera aspekter:

De bidrar till att minska utsläpp och rena hälsoskadlig luft, skyddar oss mot extremväder som värmeböljor och skyfall, och minskar buller i staden. Vi mår dessutom bättre såväl fysiskt som psykiskt av att ha natur och grönska nära oss.

Stadsliden som kommunalt naturreservat är en del av Miljöpartiets politik för att säkerställa att värdefulla naturområden i Umeå skyddas och bevaras. Utöver Stadsliden vill Miljöpartiet även utöka Grössjöns naturreservat och stoppa planerna på att exploatera Tegelbruksberget.