Etikett: Gomorron

Det är mycket nu…

Av , , Bli först att kommentera 2

”Politikerna måste ta sitt ansvar och begränsa fackföreningarnas möjligheter att använda stridsåtgärder för att driva igenom kollektivavtalens minimilöner, eller åtminstone med hot om lagstiftning förmå facken att släppa fram låglönejobb.”
Så avslutar doktoranden Jacob Lundberg sin ledarkrönika i dagens VK. I stycket före denna slutkläm nämner han i förbifarten att Sverige inte längre kan anses ha ett bra utbildningssystem. Den sorglustiga slutsatsen av hans enlägg blir enligt min mening att han själv bär syn för sägen. Han har tydligen inte fått sig till livs hur Sverige förvandlades till ett av världens rikaste länder. Det var nämligen i stora stycken en stark svensk arbetarrörelse som tack vare en väl utvecklad demokrati och pragmatism vilande på en stark framtidstro som låg bakom framgångarna för landet. De ”välutbildade” liberala doktorander som förordar en låglönesektor där arbetsgivare kan strunta i kollektivavtal och göra lite som de vill bär tydliga tecken på att det är utbildningssektorn och då främst att bibringa studenterna kunskaper om 1900-talshistorien som borde tas på ett större ansvar av politikerna.
Gomorron!

Oanständigt?

Av , , Bli först att kommentera 1

oanständigt_P1070776

Liknar inte den ankarliknande tingesten i jättefartygets för något väldigt privat?
Gomorron!

Fem år idag

Av , , Bli först att kommentera 7

mamma_blogg

Det är idag hela fem år sedan mamma gick bort, ”Fem år av sorg och saknad” som det brukar heta i In Memoriam-annonser. De fem gångna åren har visserligen bestått av ett stort sorgarbete under de första åren, det som nu återstår är förstås en stor saknad men framförallt våra gemensamma minnen. Det mest påtagliga är dock avsaknaden av det yttersta stöd jag haft av en mycket närvarande mamma under mina första 60 år. De gångna fem åren har tvingat mig att snabbt växa upp vilket gjort mig försiktigare i mina åthävor. Nu får jag ensam axla det tunga arbetet att ”Watch my back”.
Samtidigt har det nya livet har skänkt mig en slags befrielse från att ha någon som sitter på min axel och kommenterar det mesta jag företar mig. Det gäller i såväl familjära angelägenheter som i politiska frågor. Mamma hade en mycket bestämd och väl genomtänkt politisk åskådning och förutsatte naturligtvis att hennes närmaste skulle dela denna.
Så trots att mamma nu är borta har de farhågor jag hade för fem år sedan, att även mitt liv var förrött i och med hennes bortgång kommit på skam. Livet går vidare, det har kanske fått ett annat innehåll och innehåller mer allvar än tidigare. Men om jag gör en överblick över all den lycka som kommit mig till del under livet så är det mamma som lagt grunden och sedan fullföljt sina intentioner. Och jag inser nu att de varit att få mig att bli en lycklig och levande människa.
Gomorron!

Gullstruten

Av , , Bli först att kommentera 11

Årets kull av tornfalkungar har lämnat det trygga boet och prövar nu sina vingar i omgivningarna. Underbart!

falk_8115

Gomorron!

Se upp med Ågren!

Av , , Bli först att kommentera 22

Läser i dagens VK att Umeå kommuns borgerliga minoritet med Anders Ågren i spetsen förespråkar en partiell utförsäljning av allmännyttans (AB Bostaden) bostadsbestånd i Umeå. Avsikten skulle vara att möjliggöra för kommunen att bygga nya hyresrätter i den expanderande staden. Och skälet för att ta till denna nyliberala åtgärd skulle vara att ”bolånetaket, tolkningen av bullerkrav, motstridiga intressen från statliga sidan etc” har orsakat den låga takten på bostadsbyggandet. Mellan raderna anar man naturligtvis att förhållandena är resultatet av en medveten liberal politik. Eftersom staten under högerregeringen successivt har underminerat möjligheterna till byggande av vanliga hyreslägenheter i avsikt att privatisera vårt boende finns snart ingen annan utväg för de kommunala bostadsföretagen än att sälja ut sina bestånd av lägenheter till snart sagt vilket pris som helst. Det beror således inte på att det skulle finnas en ovilja hos oppositionen (V) och (S) i Umeå att de facto bygga bostäder utan att det finns ett motstånd från den sittande högerregeringen mot byggandet av allmännyttiga lägenheter (som ”vanligt folk” har råd att bo i).
Alltså se upp med Ågren och hans trojaner inför nästa val, bostadssituationen för unga som vill sätta bo och människor med genomsnittliga inkomster kan bli etter värre under kommande mandatperioder om (M) får makten i stan.
Gomorron!

Skäggigt

Av , , Bli först att kommentera 20

Ett fågelbo med mycket ”skägg”. Trots det (i mina ögon) ett otroligt vackert kärleksnäste.
Gomorron!

skagg_1667

Overkill

Av , , Bli först att kommentera 8

Hade det inte varit lika bra att låta lupinerna stå kvar där de stod?

overkill_7856
Gomorron!

BMI-noja

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag bantar. Från att ha vägt 90,5 kg befinner jag mig nu runt 80-strecket. BMI’et för en man på 182 cm är 24,15 och det kan man kanske leva med. Problemet är att jag samtidigt krymper på längden, vilket medför att det blir ett perpetum mobile att bibehålla mitt uppnådda BMI över tid. Tumstocken visar nu att min längd minskat till 180 cm vilket medför att BMI är 24,69 istället för det förväntade 24,15. Alltså tvingas jag fortsätta jakten på optimala kroppsvärden. Vikten hade idag legat på 78,2 kg om jag inte tjyvridit på kroppshyddans (selektiva*) krympning.

* Öron, näsa, fötter och "the-thing-hangning-below-the-waist" bibehåller av någon anledning sin ursprungliga storlek så nu förstår jag varför äldre män ofta har oproportionellt stora näsor och framförallt öron. Hur andra gubbar ser ut downunder kan jag däremot inte uttala mig om…
Gomorron!

Rut

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag ryggmärgsreagerade redan första gången jag hörde talas om det famösa och omdebatterade RUT-avdraget. Anledningen var att min mammas namn nämndes i sammanhang som både hade anknytning till hennes politiska gärning och till hennes tidiga liv. Hon har omsorgsfullt beskrivit sitt liv i boken Erikas dagbok där hon berättar hur hennes arbetsliv tog sin början då hon fick tjänst som "hembiträde" hos en fin familj i Gävle på 1930-talet. Hon var alltså städslad som piga, visserligen under ordnade former, men ändå…
När jag lyssnar på Lasse Erikssons monolog om sin mormor och morfar nämner han att morfarns liv gick jämnt ut och det kan även sägas om min mors dito. Efter ett helt liv i kamp mot orättvisor och översitteri avled hon 2008 i ett begynnande återtåg till det samhälle hon hela livet försökte förpassa till historiens sophög. Jag blir så less…
Gomorron!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,