Etikett: humaniora

”Akademiskt entreprenörskap”

Av , , Bli först att kommentera 2

Fjorton direktörer ondgör sig i dagens VK över att den sittande regeringen inte i tillräcklig utsträckning gett sig på den förutsättningslösa forskning som trots tung artillerield från särintressen fortfarande bedrivs på de högre lärosätena. För att forskning i sann mening ska vara innovativ krävs att den står fritt i förhållande till existerande kommersiell verksamhet. Att kommersialisera utbildningen vore förödande för Sveriges framtida näringsliv. Svensk forskning, konkurrenskraft och innovation rankas tydligen högt i internationella jämförelser och det tror jag beror på att inblandningen av kommersiella intressen trots allt hålls på en relativt låg nivå. Den "avhumalisering" av universiteten som i dagarna accelereras av en besparingsiver som förblindats av den ekonomiska krisen bör tvärtemot vad de fjorton direktörerna anser omedelbart avbrytas. En hållbar utbildningsstrategi bör ovillkorligen befästas i en blocköverskridande överenskommelse. Att en ny regeringen vilande på betongfundamentet Löfven/Thorwaldsson skulle vara räddningen för de fria akademierna är nämligen inget att hoppas på!