Etikett: internet

Ungjäveldebatten

Av , , 6 kommentarer 8

Det postdemokratiska samhället befinner sig i sin linda, men de mestadels anonyma angreppen mot våra folkvalda i tidningarnas kommentarsfält ger redan nu en klar indikation om var vi är på väg. Tyvärr leder inte dagens utveckling mot ett mer tolerant och vidsynt samhälle utan till dess motsats, till ett trångsynt, okunnigt och fördomsfullt samhälle som inte tolererar att någon sticker ut från den mall som formas av det kaos vi kallar internet. Det vidöppna landskapet ”sociala medier” kommer således att visa sig vara en återvändsgränd för demokratin som vi känner den. Den anonyma massa som ”24-7” vandrar genom tidningarnas rektangulära stridsfält formas till det slags konsensus som sätter den politiska dagordningen. Ingen människa av kvinna född kommer till slut att våga framföra en avvikande åsikt i eget namn på grund av rädslan för repressalier. Och vem i h-vete vill i politiska val utsätta sig för risken att slitas i stycken av den flock anonyma internetvargar som har Jantelagen som sitt rättesnöre? I ruinerna av ett framtida sönderpratat Umeå kommer historieskrivarna att omtala dagens politiker som den sista rakryggade politikergeneration som verkat i staden. Den som lever ska få se.
Gonatt!

 

Kurbits, tjaa…

Av , , 6 kommentarer 2

Varje gång jag ska till att plita ned mina tankar i något forum frågar jag mig om jag verkligen befinner mig i fas med nutiden. Detta är nya tankar, tankar som jag förmodar består av nedärvt bagage från tidigare generationer. I alla tider har det framförallt varit den äldre generationen som innehaft den erfarenhet och de kunskaper som krävts för att leda samhällets utveckling. Det var dock före den digitala revolutionen och internet. I vår tid är det faktiskt inte vi äldre som är bäst skickade att skapa ett välmående samhälle. Denna urgamla sanning fick dödsstöten i samma veva som persondatorn skapades och begravningen skedde några år senare och då stod internet för spadandet.
Numera bör den äldre generationens synpunkter enbart betraktas som dekorativ kosmetika, ungefär som kurbits på möbler. Då får vi ett både vackert och klimatsmart samhälle.
Gomorron!

”Det blir bättre sen”

Av , , Bli först att kommentera 2

säger Norrtågs affärsutvecklingschef Lena G Olsson i dagens tidning. Vem tror hon att hon lurar? Det är inte i första hand förseningar det gäller, problemet är att det ofta in går några tåg överhuvudtaget. Man frågar sig varför Norrtåg (eller vem/vad det nu är) gav sig på att försöka uppfinna en ofelbar mänsklig hjärna (signalsystemet ERTM) istället för att trimma det analoga signalsystem som prövats i över ett århundrade. Har man kostat på närmare 20 miljarder på en järnväg borde funktionen vara viktigare än leklusten. Förresten, hade man använt dessa slantar till att skapa snabba pendlingsmöjligheter söderut från Umeå vore det f-n så mycket smartare att fräscha upp den befintliga E4-an och befolka den med snabbussar. En annan plusfaktor i ett sådant arrangemang är att dagens bussar till skillnad mot tågen är utrustade med internet.

Sorglig punchline

Av , , Bli först att kommentera 2

"Klarar inte partier att famna olika perspektiv, i respekt och tålamod, då är det illa ställt med folkrörelsemodellen som de ytterst vilar på. Folkpartiet och centerpartiet kan invänta nedgången tjurigt vid varsin kaffetermos, eller stirra statistiken i vitögat och ge folkrörelsetanken en gemensam liberal chans. De borde välja det senare."

Läs dessa meningar några gånger och ni kommer – liksom jag – att förnimma röster ur det förgångna. Detta citat är faktiskt slutklämmen på denna tidnings ledarstick Partierna, del 2 i dagens VK. Punchen bekräftar exakt var problemet med folkrörelseberoende partier ligger. Folkrörelsetanken är faktiskt en av de innovationer från det tidiga 1900-talet som mest tydligt spelat ut sin roll i dagens digitala värld. Möten mellan människor med samma politiska mål sker nuförtiden inte i den traditionella och protokollförda form som varit 1900-talets framgångsrecept. Det gäller alltså att hitta nya umgängesformer för människor med samma politiska mål och de kommer sannolikt att bryta upp de politiska strukturer som ligger inbyggda i folkrörelsetanken. Nya konstellationer kommer således att skapas vad det lider. Att älta de gamla och urvattnade förslagen om sammanslagning av befintliga partier är inte en framkomlig väg. Vi måste öppna upp våra sinnen och släppa in den nya världen i samhällsbyggandet innan det är för sent. Här finns det skäl att dra lärdomar ur hur de kommersiella krafterna använder de öppna medierna för sina syften.
Vi har som enskilda individer också verktygen, men eftersom det ännu inte finns några manualer måste vi skapa dem själva. Den enorma Open Source som heter internet borde i den bästa av världar vara fria liberalers dröm och de dammiga folkrörelseförespråkarnas mardröm.
Gomorron!

Äppla å pären

Av , , Bli först att kommentera 3

Ja, än så länge kan man ha åsikten att nätcensur av en demokratis statshemligheter och yttrandefrihetskränkande censur i diktaturer är två helt olika storheter, men antagligen inte så länge till. Kinas maktskikt kränker sitt lands medborgare med ett handfast nedstängande av exempelvis Google medan USA stänger WikiLeaks servrar enbart via den ekonomiska maktens arroganta språk. De behöver bara andas "terroriststämpel" så förstår hela världen att de menar allvar. Planetens samtliga nätaktörer med "självaktning" ställer upp och utför samma sak som maktfullkomliga diktatorer skulle ha gjort i sina länder om de försatts i samma situation. Vi har kanske bara sett början till slutet för det fria nätet nu. Kina är på väg att bygga upp sin ekonomi som redan nu är i paritet med flera av västs stora ekonomier. Kina har dock en potential som vida överstiger de flesta länder vilket kommer att innebära stora risker för att internet blir helt kontrollerbart för dem. I samma veva bortfaller det fria valet mellan olika "frukter" och då återstår bara för oss vanliga människor att tugg i oss de skalade småpärer som blir kvar. USA har genom sin hantering av WikiLeaks avslöjanden visat vägen för det framtida internet.