Etikett: liberal

De lojala stötdämparna

Av , , Bli först att kommentera 3

"Det tar tid innan skolreformen får effekt" skriver Emma Wrange i dagens VK. Hon en representant för den kader av lojala "stötdämpare" som den borgerliga pressen städslat sedan Alliansens makttilträde 2006.
Fan tro’t, sa Relling. Inlägget bygger nämligen på en infam jämförelse med Finlands reformering av undervisningen. Det lilla jag registrerat om den finska omdaningen av skolan är att den innehåller helt andra parametrar än det sammelsurium av förändringar som emanerat från Björklunds kansli. Alliansen rivstartade med "reformeringen" efter tillträdet 2006 och nu när vi snart skriver 2013 har tydligen inget annat skett än att kunskapsnivåerna sjunkit vid varje mätningsår. De svenska lärarna är numera EUs mest missnöjda med både arbetsvillkor och yrkesval, de arbetar till skillnad mot övriga Europa alltför mycket med läroboksstyrd undervisning i bl.a. matematik på grund av hög lärartäthet osv. Att den svenska trenden skulle tvärvända under de återstående fyra åren av förändringar är faktiskt inte troligt.
Därför håller jag den lojala kadern av liberala stötdämpare ansvarig för att mina barnbarn kommer att vara hänvisade till en onödigt undermålig skolgång.
P.S. Upptäckte just att även Expressen kastat in handduken…

”Bödeln Obama”

Av , , Bli först att kommentera 3

Joar Tiberg skriver i dagens Aftonbladet om den iskalle mannen i Vita Huset. Mannen som varje tisdag sitter i "avrättningsmöten" och godkänner avrättandet av människor i främmande världsdelar. Med flygande mekaniska prickskyttar (s.k. drönare) avrättar Vita husets terrorgrupp människor som av någon anledning har misshagat västliga intressen och i synnerhet förstås USAs. Ett exempel på hur det kan se ut på mötena är den situation Amy Davidson från tidningen The New Yorker beskriver: "där sitter presidenten, sveper över porträttbilder – en somalisk man, en sjuttonårig flicka, en amerikansk medborgare – och beslutar vem som ska avrättas". Språket som talas i denna liberala elit är "Orwellskt", till exempel kallas dödandet av en enskild person för "personality strike" och när missilen ska träffa en grupp människor är det en "signature strike". Detta fikonspråk är på väg att förändra vår bild av världen och får denna amerikanska administration gå på i ullstrumporna som den gjort hittills kommer följdaktligen vår värld att förändras i diktatorisk riktning. Sist men inte minst vill jag också påminna om att den amerikanska rustningsindustrins favoritkandidat till presidentposten inte var – som vi i Sverige kanske trott – Mitt Romney, utan just Barack Obama. Hans kampanj kostade cirka ettusen miljarder dollar, men grabbatagen i industrins kassakista "payed off in the end".
Men vi andra borde vara rädda…

Liberal opinion i sin prydno

Av , , Bli först att kommentera 7

Det folkpartistiska språkröret Liberala nyhetsbyrån verkar helt och hållet ha tagit över opinionsbildningen i den liberala pressen. Varje dag spänns ett liberalt rättesnöre upp i ledarsidans högerspalt. Och i en låda till vänster om denna kompletteras sinnebilden för politisk likriktning av en "liberal skribent". Var är de många rösterna och mångfalden? Det blir enbart patetiskt att se denna bedrövliga scen varje morgon. Då vore det nästan mer smakfullt att fylla utrymmet med annonser…