Etikett: Nordmaling

Vem f-n släckte lyset?

Av , , 1 kommentar 21

Vid månadsskiftet oktober-november författade jag några elaka rader som handlade om sossarnas beslut att lägga ned skolverksamheten i Nordmalings byar. Och som ett brev på Posten släcktes plötsligt gatlyset utanför vårt hus. Är detta en åtgärd i den offentliga spariver som är på väg att slutgiltigt ödelägga kommunens byar? Ja, då förstår jag varför.
Skulle däremot tilltaget vara tänkt som en varning kunde det kanske ha räckt för att få tyst på en kritiker från de egna leden, men för att få tyst på en oberoende politisk motståndare så krävs det mer än att släcka ett gatlyse…
Gonatt!

Kanske Gösta Skoglunds fel?

Av , , Bli först att kommentera 13

Kan inte släppa tanken på att alla skolor utom en ska läggas ned i Nordmaling. Och nu har en konspiratorisk tanke slagit rot i vardagsfunderingarna – lika kontroversiell som smågalen.
Så här: Nedläggningen av byaskolorna i Nordmaling kunde förutses redan i början av 1960-talet när Umeå påbörjade förvandlingen från sovande tjänstemannastad till kreativt regioncentrum. En åtgärd som initierade den förödande braindrain i stadens kranskommuner som med tiden omöjliggjort en överlevnad. Här planterades således embryot till kräftgången i Nordmalings kommun. Den planta Gösta Skoglund och hans generationskamrater planterat ovanför Hamrinsberget i Umeå 1964 femtioårsjubilerar när Nordmalings kommuns socialdemokrater nesligen beslutar lägga ned skolorna i Rundvik, Lögdeå och Håknäs. En åtgärd som även kommer att leda till en förkortad sotdöd för ett flertal av kommunens byar. De kreativa personer som kommunen behövt för att vidmakthålla ett livaktigt företagande och därmed en balanserad kommunal ekonomi slukas kontinuerligt upp i baksuget av framsynta etableringar inom Umeå kommun.
Redan 1974, tio år efter universitetsstarten var det kört för Sävar, Holmsund-Obbola och Hörnefors. Nu är det förmodligen Nordmalings tur att kapitulera…

Otillbörlig påverkan

Av , , Bli först att kommentera 16

Om, jag säger OM det i slutändan visar sig att en otillbörlig polisanmälan gjorts i samband med misshandeln av nordmalingspolitikern – ja då är det på sin plats att beslutet om skolnedläggningarna ogiltigförklaras eftersom en sådan lögn kan ha haft en avgörande betydelse för röstningsresultatet. Allt annat är en solklar desavouering av den demokratiska processen. Men först måste naturligtvis polisutredningen slutföras enligt konstens alla regler.
Gomorron!

Nordmalingsmisshandeln ett påhitt, enligt GW

Av , , 2 kommentarer 34

Den 6 november tillät jag mig tvivla på att historien om den misshandlade politikern i Nordmaling verkligen råkat ut för en person som till den grad retat sig på skolnedläggningarna att hen tagit sig in i ett olåst hus och begått ett sådant avskyvärt brott. I dagens Expressen går Leif GW Persson ett steg längre efter att gjort en snabbvisit i Nordmaling. Han får inga svar på sina frågor och drar till sist slutsatsen att allt är ett påhitt av en person som ropar på hjälp. Så här sammanfattar han sina antaganden: ”Hela min yrkeserfarenhet och allt som jag får fram om den påstådda gärningen talar nämligen för att den inte har inträffat utan att det i stället är brottsoffret, som av för mig okända skäl, hittat på alltihopa.”

RIDÅ!

Förtegna poliser

Av , , Bli först att kommentera 17

Trots det kontroversiella i antagandet är det dags att någon tar bladet från munnen och säger rent ut hur snacket går i Nordmalings kommun inför beslutet om skolnedläggningarna. Tiden går och och trots ett stort antal förhör är polisen fortfarande förtegen om vad som ligger bakom den förfärliga misshandeln av politikern i Nordmaling. Själv tror jag inte ett dyft på att misshandeln har med skolnedläggningar att göra. Däremot kan följderna av incidenten ha med odemokratiska politiker att göra. Har man (åtminstone med ett halvt öga) följt medias bevakning av det politiska spelet i Nordmaling inför skolbeslutet kan man lätt se att den politiska majoriteten har vissa problem med att hålla sina ledamöter inom hank och stör. Tidigare har folk ur majoriteten blivit utmobbade för personliga ställningstaganden och i dagens tidning kan man läsa att kommunalrådet skiter fullständigt i den opinion som via personlistor vill ha en folkomröstning om det stora beslutet att lägga ned alla skolor i kommunen utom den skandalomsusade Artedieskolan. Med anledning av ovanstående kan man därför tro att den tragiska misshandeln skändligen har utnyttjats av personer inom majoriteten för att skapa misstroende gentemot en enad opposition. I hastigheten insåg man dock inte vidden av sitt konspiratoriska spel.
Gomorron!

Politiskt självmord

Av , , Bli först att kommentera 19

Beslutet att avliva kommunens byar via det tragiska beslutet att dra undan mattan för framtida inflyttning till byarna blir förhoppningsvis startskottet för en ny majoritet i Nordmalings kommun. Vi bör i rättvisans namn ge borgarna ytterligare en chans att visa vad den kan göra åt eländet innan Nordmaling tvingas till inkorporering i Umeå kommun. När själva grundbulten för familjers boende på orten försvinner startar hela trakten sin Golgatavandring mot en utdragen sotdöd. För om kreativiteten i en kommun inte lyckas generera tillräckliga medel för att upprätthålla basal skolverksamhet i samtliga kommundelar finns ingen nåd. Då tvingas man be om hjälp utifrån.
(Inom parentes kan påpekas att för hundra år sedan hade kommunen råd att härbärgera åtminstone fem skolor enbart i Brattsbacka med omnejd.)
Gonatt!

Sveriges vackraste sjukhusparkering?

Av , , Bli först att kommentera 10

parkering_P1010725

Det här är utsikten från parkeringen vid Nordmalings vårdcentral. Idag fick jag tillfälle att fylla mina mentala batterier med denna vy medan jag satt i min bil och väntade.

5 promille

Av , , Bli först att kommentera 13

promille2_1796

Alliansnåden har tilldelat Västerbotten fem promille av statens infrastrukturpengar i en s.k. Transportplan. Planen ska råda fram till nådens år 2025 vilket troligen innebär att inget görs åt de vägar som bär till och från Brattsbacka under min livstid. Jag kommer därför att tvingas fortsätta producera mina dagliga transportplaner så länge jag lever. Det krävs nämligen en viss planering för att undvika de allra sämsta vägalternativen (beroende på väder, vind, årstid och däckens kvalitet) varje gång jag ska göra ärenden i någon större tätort. Var och en av oss landsbygdsbor får – åtminstone under de närmaste åren – göra det bästa möjliga av de fem promille av uppmärksamhet allianspartierna ägnar åt vårt län. Man kan bara hoppas att de statliga medlen räcker för att möta det ökande behovet av koner och andra varningsmärken, de hjälper till att hålla nere landsbygdsbornas kostnader för hjulinställningar och däcksbyten…
Gomorron!

HSB i Nordmaling?

Av , , Bli först att kommentera 10

”Elever med problem är förlorarna när byskolorna i Nordmaling blir kvar…” säger barn- och utbildningsnämndens ordförande som ett svar till den folkopinionen i Nordmaling som strävar efter att försöka bevara kommunens livskraft. Är det verkligen så illa att ingen i denna nämnd kan ta bladet från munnen och anmäla en avvikande mening? Det kan väl knappast vara så att Tomas Johanssons hotelser är en sammanfattning av hela nämndens uppfattning – isåfall är det en katastrof för det demokratiska klimatet i kommunen.

Tomas_blogg

Han Som Bestämmer?

Minimalistisk topplista

Av , , Bli först att kommentera 9

Nordmalings kommunledning i stort och Brattsbackavägen i smått får mig att tänka på en konstart som med ett fint ord kallas minimalism. Ifråga om kommunens hjärntrust i kommunhuset är det lätt att se parallellerna. Den valda majoriteten som i retoriken inför valen beskriver sig som det bästa alternativet för att utveckla kommunen vänder på kuttingen när de väl är valda och sedan vidtar ett antal år av nödtorftigt förvaltande av det som återstår efter den majoritet som hade samma uppdrag under föregående mandatperiod. Idéer om utveckling av den 1.279 kvadratkilometer kommunytan som skriker efter verklig utveckling saknas helt och hållet. Jag log när jag läste Ulla-Majs uttalande i samband med invigningen av resecentrat i Nordmaling: "Botniabanan kommer vi att ha stor hjälp av när vi utvecklar vår kommun". Vilken utveckling? tänkte jag. Det finns tyvärr ingen strategi för hur man ska kunna implementera ens en stor infrastruktursatsning som en anslutande järnväg. Hade man varit intresserad verklig utveckling skulle man ha vårdat det utmärkta initiativet att rekrytera Stina Lindholm. Hon var den första kommunala tjänsteman som seriöst initierat en satsning på att återuppväcka kommunens slumrande turism och näringsliv. Men nej, förmodligen skulle detta i förlängningen leda till merarbete för den politiska majoriteten så hon sparkades på stående fot av kommunalrådet. Därav följer antagandet att harvandet i kommunpolitiken till slut enbart handlar om att tillskansa sig arvoderade uppdrag och inget annat. 
Jag har på morgonen roat mig med att göra en lokalt förankrad "Minimalistisk tre-i-topplista" där även vår omvärlds dito tagits i beaktande.

På första plats ligger naturligtvis Svevia som använder Brattsbackavägen till ett tidsfördriv i sann minimalistisk anda. Vissa dagar åtgärdar man potthål med större yta än 3 kvadratdecimeter för att sedan återvända och ta de som ligger i häradet 1 till 3 kvadratdecimeter. De allra minsta hålen bryr man sig dock inte om, de får utveckla sig i lugn och ro och växa till sig några veckor och därigenom platsa i den lägsta kategorin. Ty höjden av minimalism måste ändå vara att käckt åka omkring i ett blinkande arbetsfordon hela dagarna och inte uträtta ett jota. Att ta samtliga potthål i samma moment finns inte på kartan för sådana minimalister. Det här blir en allmer vanlig syn på kommunens landsbygd. Många byar är helt eller delvis tömda på människor på grund av idélösa kommunledningar.

Andraplatsen på listan innehas av kommunledningen och orsaker är den som tidigare redovisats. Man gör så lite som möjligt under den utstakade arvodesperioden för att på det viset inte ställa till med blamager som skulle äventyra fortsatt försörjning kommande mandatperiod. Man får inte glömma att Nordmalings kommunmedborgare inte är bortskämda med kreativa politiska företrädare utan nöjer sig med att gå till valurnan, lägga sin röst, knäppa sina händer och hoppas på mirakel.


Så till tredjeplatsen. På min lista går den till Gordon House som i sin strävan att minimalisera sitt uttryck har kan förvandla ett traditionellt zebramönster till ett epokgörande minimalistiskt mästerverk. Således är både Svevia och Nordmalings kommun i mycket gott sällskap.

Gomorron!