Etikett: Personalpartner

Vänd på P…P…perspektiven!

Av , , Bli först att kommentera 7

Man skulle även kunna ha följande perspektiv på PersonalPartners insatser för Umeå kommun: Anta att anställda som varit ärliga och i sina svar visat personlig integritet har blivit omplacerade/utköpta istället för den grå massa som svarat protokollenligt. Chefer är ju också människor som föredrar att vistas i en miljö där de inte ifrågasätts. Självständigt tänkande medarbetare får oftast vackert stå utanför den kommunala mötessfären, trots att en del katastrofala beslut skulle kunna undvikas om personer med dokumenterad integritet inbjudits att delta i beslutsprocessen.

Tjyvkorruption

Av , , Bli först att kommentera 5

Utan att veta något om bakgrunden till Personalpartners engagemang i Umeå kommun tillåter jag mig ha en teori om hur såna här procedurer går till.
Det existerar nämligen en förvaltningskultur som bygger på att lösningen på alla problem finns i "förutsättningslösa" utredningar. Enklast är då att reflexmässigt vända sig till den flora av privata konsulter som springer runt i ledningskorridorerna. Dessa personer har ofta ett förflutet inom statlig/kommunal förvaltning och kan erfarenhetsmässigt placera sina säljinsatser vid exakt rätt tidpunkt. Kunskapen om hur chefer agerar när problemmassan nått en kritisk nivå kan förhållandevis enkelt förvandlas till rejäla intäkter i det egna företaget. Resten är simpel införsäljning: tätare närvaro, visat deltagande, sedan alltfler middagar och om det så skulle krävas en veckokonferens tillsammans med andra chefer i samma situation (företrädesvis utomlands), i Barcelona, New York osv.
Efter den påföljande kontraktsskrivningen är problemet i chefens ögon historia och hen behöver inte ägna mer tid åt detta. Om det sedan visar sig att konsulterna råkat plocka fram ett felaktigt eller helt irrelevant koncept är det bara för den "ansvarige" chefen att utan konsekvenser för egen del tårögd beklaga misstaget och helt sonika avsluta engagemanget.
Gomorron!

Personalpartner?

Av , , Bli först att kommentera 7

Visst vore det mer logiskt och framförallt mer ekonomiskt att utsätta de osäkra och tydligen inkompetenta arbetsledarna på Umeå kommun för personlighetstester istället för att sprida dessa personers osäkerhet och stress till de anställda? Företaget som utför testerna heter dessutom Personalpartner, ett namn som är missvisande då de tydligen arbetar för företag och inte för personal. De 600 intima frågorna ställs till personal som misstänks vara inkompetent och de utstätts därmed för stark misstro från sin arbetsledare. Om inte dessa arbetsledare har tillräcklig kompetens för att avgöra lämpligheten för vissa personer att inneha specifika tjänster borde hen kompetensutvecklas istället för att arbetsgivaren ska betala miljoner för ombesörja den delen av chefernas tjänst. Metoden avser nämligen att påvisa inkompetens hos personal. De borde dessutom klara denna stressituation som i slutändan kan resultera i omplacering till annat jobb eller i värsta fall avsked.
Personalchefen på skolkontoret Eva Gustafsson som inte ens begriper att metoden är kränkande borde därför ha varit den första att passera denna eklut!
Gomorron!