Etikett: samer

För övrigt

Av , , Bli först att kommentera 11

tycker jag nog att samernas negativa inställning till hjälmtvång är märklig. Hörsel- och huvudskydd kan naturligtvis upplevas som hindrande i arbetet, men ingen ifrågasätter varför t.ex. byggnadsarbetare använder huvudskydd. Om hjälmtvång för skoter införs måste väl personer som yrkesmässigt använder snöskoter vara de som är mest betjänta av det. Eller hur?

Renskav…

Av , , 1 kommentar 23

skaver

För mig skaver de underbara samiska scenerier som Kulturhuvudstadsåret presenterar med den bild jag har fått av samisk kultur genom att vara bosatt i deras renbetesland. Vi som fortfarande vistas här ute i kustlandets renbetesområden ryser varje gång vi hör samernas skotrar tjuta fram genom i det närmaste snöfria ungskogar. Samtidigt hyllar lokala medier de kulturella uttryck som en annan del av det samiska samhället ägnar sig åt. Vad jag saknar är en naturlig koppling mellan samernas moderna köttproduktion och de historiskt kolorerade sanningar som presenteras på Umeås scener. Den enda koppling jag kan utröna mellan dessa båda företeelser är att den färgsprakande och välljudande delen är tänkt att tjäna som alibi för att en förlegad och miljövidrig form av djurhållning. Och det skaver…

Urvattnad urbefolkning

Av , , 7 kommentarer 25

Populariteten för den motoriserade samekulturen minskar förmodligen ytterligare från en låg nivå i och med dagens besked från länsstyrelsen. Vindkraftsprojektet Stenberg i Nordmalings kommun stoppats av remissinstansen Samerna och kastas därmed i papperskorgen. Varför finns inte någon remissinstans ”Fastboende” som kan balansera egenintresset hos den urvattnade urbefolkningen. Länsstyrelsen anser att störningen för betande renar blir för stor för en etablering. Huruvida störningen av betande renar utgör ett men för de boende på orten bryr man sig inte om. Därför kan man förmoda att den redan infekterade konflikten mellan samer och fastboende i Nordmaling trappas upp ytterligare några snäpp i och med dagens besked.

Det regnar inte särskilt blött idag

Av , , Bli först att kommentera 5

Ibland när det regnar blir man genomblöt bara efter ett par sekunder utomhus. Men trots att det kan se ut att regna lika mycket andra gånger blir man inte på långa vägar lika blöt när man är ute. Som till exempel nyss när jag gick i regnet under sju-åtta minuter utan att det syntes på kläderna när jag kom in. Det måste bero på att det vissa dagar är längre mellan varje regndroppe och att själva dropparna är små. Jag tycker att ett språk är fattigt som inte kan sätta namn på olika typer av regn trots att det är en så vanlig företeelse. Undrar just om inte samernas språk är rikare i det avseendet och att de har ord för olika typer av regn, det sägs ju att de har det för snö.

Gidádálvve

Av , , Bli först att kommentera 3

Det samiska namet på vårvinter är gidádálvve och denna årstid kändes väldigt påtaglig imorse. Ordet betyder "vårvinter", och infaller oftast i månaderna mars och april häruppe i norr. Samiska språket har officiellt namn på åtta årstider men för egen del upplever jag betydligt fler, men till skillnad mot samerna har jag inget språk för dem. Jag är dock övertygad om att det finns fler benämningar på årstider i både nord- och sydsamiska dialekter.
Det har varit samma väder under ett antal veckor nu, men klimatet har ändrats väldigt mycket bara sedan förra helgen. Snökristallerna har under den gångna veckan klumpat ihop sig till sprakiga och ibland partikelsmutsiga millimeterstora "ismolekyler". Svenska språket är anpassad för sydsvenska förhållanden med färre klimatologiska skillnader och inte ens våra norrländska dialekter differentierar klimatets skiftningar på ett begripligt sätt. Dagens bilder är därför tagna på temat gidádálvve.

Le’uån neôm gammkraffstation i Brassback.

N’Axel på promenad neôm ladeskage.

Det analoga persontåget från Stockholm passerar sjökurven.

Här intill rälen finns det gott om "sprakiga och ibland partikelsmutsiga millimeterstora ‘ismolekyler‘" som delvis täcker rälshållarna.

Gruppfoto på unga aspar.

Även vägen kantas av smutsiga "ismolekyler".

Fönsterhakens skugga ser ut som ett spegelvänt antikva-g.

Finns det ett bättre sätt att klarna sina sömndruckna ögon på än att fästa blicken på en perfekt symmetrisk "komposition"? Det nattliga rôfset är som bortblåst!