Etikett: VK

Det är mycket nu…

Av , , Bli först att kommentera 2

”Politikerna måste ta sitt ansvar och begränsa fackföreningarnas möjligheter att använda stridsåtgärder för att driva igenom kollektivavtalens minimilöner, eller åtminstone med hot om lagstiftning förmå facken att släppa fram låglönejobb.”
Så avslutar doktoranden Jacob Lundberg sin ledarkrönika i dagens VK. I stycket före denna slutkläm nämner han i förbifarten att Sverige inte längre kan anses ha ett bra utbildningssystem. Den sorglustiga slutsatsen av hans enlägg blir enligt min mening att han själv bär syn för sägen. Han har tydligen inte fått sig till livs hur Sverige förvandlades till ett av världens rikaste länder. Det var nämligen i stora stycken en stark svensk arbetarrörelse som tack vare en väl utvecklad demokrati och pragmatism vilande på en stark framtidstro som låg bakom framgångarna för landet. De ”välutbildade” liberala doktorander som förordar en låglönesektor där arbetsgivare kan strunta i kollektivavtal och göra lite som de vill bär tydliga tecken på att det är utbildningssektorn och då främst att bibringa studenterna kunskaper om 1900-talshistorien som borde tas på ett större ansvar av politikerna.
Gomorron!

VK/VF femdagarstidningar?

Av , , Bli först att kommentera 0

När inte Västerbottens-Kuriren och Folkbladet har råd att distribuera tidningen veckans alla dagar kanske man istället kunde skippa lördagstidningen och bli 5-dagarstidningar? De resurser som frigörs genom en sådan åtgärd kan sedan läggas på att skapa ännu bättre tidningar under veckans 5 återstående dagar. Lördagar och söndagar är dessutom de flesta lediga från sina arbeten och har tid att penetrera nätet efter nyheter. En del av de frigjorda medlen kunde vara en bra injektion till ännu bättre bevakning just under helgdagarna.
Bara en tanke.
Gomorron!

Apropå lokala nyheter

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu när TV4 slutat sända lokala nyheter var det med spänning jag emotsåg morgonens nyhetssändningar. Bortsett från det tragiska öde som drabbade de anställda i Umeå är förändringen inte alls negativ. De rapsodiskt upprapade nyheter som TV4 tidigare klämde in mellan lokala reklaminslag och ett (åtminstone för södra Västerbotten) värdelöst Väder har idag ersatts av nedslag i lokala nyheter från hela landet. Tyngdpunkten kommer förmodligen att ligga på Söderut, vilket med säkerhet kommer att påpekas av förändringens kritiker. Men för egen del använder jag VK och VF på nätet för att få snabba och fördjupade nyheter från närområdet och nu när TV4 ersatt de lokala nyheterna med ett Sverige Runt tar de mig med ut i de delar av landet som varken riks- eller lokalmedia tidigare nyhetsbevakat åt mig. Med andra ord – det känns som vi har fått ett rundare Sverige.
Gomorron!

Kulturhuvudstadens dysterkvistar

Av , , Bli först att kommentera 3

Det värmde i själen att ännu en gång se Umeås toppranking bland världens städer i dagens VK. Men, ibland undrar man om de jurypersoner som står för rankingen ger stan ett extra plus för att ortens politiker klarar av att utveckla sin stad trots motståndet från skaran av illvilliga dysterkvistar som frekventerar de sociala nätverken…

dyster_blogg

Regler är till för…

Av , , Bli först att kommentera 10

snyggt_vk_2010

…att brytas. Jag kan tänka mig att VK har vissa regler för annonsering på förstasidan, t.ex. att annonserna inte får ta alltför stor plats. Men att täcka ansiktet på socialdemokraten och tillika valberedningens ordförande Tomas Fridh med en strategiskt placerad sticker är tydligen helt OK. Annan påklistrad kosmetika hos VK och överhuvudtaget i dagspress är devisen ”Vår tidning är till för våra läsare och inte för annonsörerna”… Döm själv!
Gomorron!

Bloggen fasas ut!

Av , , Bli först att kommentera 13

Första intrycket är viktigt. När jag såg innehållsraden på vk.se i morse upptäckte jag genast att rubriken ”Blogg” var borttagen. Man tvingas gå via A-Ö för att hitta vk.se:s vattenhål Bloggen. VK fortsätter således att fjärma sig från sina läsare vilket konfirmerar min känsla av produktifiering av tidningen. Från att ha varit prenumerantens tjänare har nu tidningens fokus lagts på produktskapande. Denna riskfyllda vandring (som påbörjades redan i slutet av 1970-talet) kommer att bli lokaltidningens bleka död om man inte besinnar sig. Man missar nämligen att utnyttja sin (enda) unika fördel gentemot konkurrerande media och det är att röra sig i läsarens omedelbara närhet. På så sätt gräver VK/VF sin egen grav i och med att de förvandlas till en produkt bland alla andra.
Gomorron!

Ett patetiskt (men dyrt) muspip

Av , , Bli först att kommentera 6

Resultatet av den bedövande mediekampanjen för ett Ja till borgerlig utförsäljarpolitik i landstinget resulterade slutligen till ett rungande Nej. Och ett svindyrt sådant. Endast en fjärdedel av de röstberättigade hade hörsammat Marknadens (VKs) order om att gå till varurnorna och inte ens alla dom som masat sig dit hade röstat på Alliansen. För ärligt talat så har kampanjerna drivits av högerpolitiker som inte tål att vårt landsting styrs av relativt oförstörda socialdemokrater som i motsats till Alliansen vill behålla en solidarisk sjukvård i hela länet trots rådande besparingstider. Utförsäljarkåren på högersidan med VK i spetsen kommer förhoppningsvis även fortsättningsvis att stöta på problem när de vill införa allianspolitik i den västerbottniska välfärden, stockholmsexemplet förskräcker. Om och när Marknaden tillåts rasa fritt även i landets nordliga landsting är det definitivt slut med att leva någotsånär bekvämt i glest bebyggda trakter.
Gomorron!

Se upp med Ågren!

Av , , Bli först att kommentera 22

Läser i dagens VK att Umeå kommuns borgerliga minoritet med Anders Ågren i spetsen förespråkar en partiell utförsäljning av allmännyttans (AB Bostaden) bostadsbestånd i Umeå. Avsikten skulle vara att möjliggöra för kommunen att bygga nya hyresrätter i den expanderande staden. Och skälet för att ta till denna nyliberala åtgärd skulle vara att ”bolånetaket, tolkningen av bullerkrav, motstridiga intressen från statliga sidan etc” har orsakat den låga takten på bostadsbyggandet. Mellan raderna anar man naturligtvis att förhållandena är resultatet av en medveten liberal politik. Eftersom staten under högerregeringen successivt har underminerat möjligheterna till byggande av vanliga hyreslägenheter i avsikt att privatisera vårt boende finns snart ingen annan utväg för de kommunala bostadsföretagen än att sälja ut sina bestånd av lägenheter till snart sagt vilket pris som helst. Det beror således inte på att det skulle finnas en ovilja hos oppositionen (V) och (S) i Umeå att de facto bygga bostäder utan att det finns ett motstånd från den sittande högerregeringen mot byggandet av allmännyttiga lägenheter (som ”vanligt folk” har råd att bo i).
Alltså se upp med Ågren och hans trojaner inför nästa val, bostadssituationen för unga som vill sätta bo och människor med genomsnittliga inkomster kan bli etter värre under kommande mandatperioder om (M) får makten i stan.
Gomorron!

Eurovision-dissarna

Av , , Bli först att kommentera 5

i VK tycker att SVT ska fråntas rättigheterna till direktsända folkliga evenemang. I de dysterkvistande marknadsliberalernas Sverige ska reklamfinansierade kanaler ta hand om det folk helst vill se i sin TV. Endast "tråkiga" program ska vara tillgängliga för den tysta majoriteten. Jag vill istället vända på kuttingen och anser att de tillställningar som lockar mest tittare naturligtvis bör sändas till så många som möjligt, dvs till alla som har betalat licensen. Varför ska vi alltid måsta göda riskkapitalisterna med extrapengar för att få tillgång till etermedias mest åtråvärda begivenheterna när "vårt egna" Sveriges Television anser sig ha tillgång till de medel som krävs för sändningarna? Dessutom tror jag många med mig är beredda att betala någon tia extra för att slippa de utdragna sändningar som blir resultatet om evenemangen ska mixas med slaskiga reklamavbrott stup i kvarten. Och hur dessa dysterkvistar till journalister kan tycka att det är för lite kultur i SVT fattar jag inte. Utbudet i Tvåan matchar utmärkt den lättare repertoaren i Ettan, sådeså!

Anagrammet borta!

Av , , Bli först att kommentera 4

Neeej! VKs papperstidning har from idag bytt identitet och första intrycket sådär positivt. Man behöver någon vecka på sig för att kunna bedöma om det blir Bu eller Bä. Men en detalj som blir mycket viktig när vi ska avgöra om det blir fortsättning av vår mångåriga prenumeration på VK är det bortplockade "Dagens anagram". Det var frun i huset som efter att ha skummat av bilagorna samt tagit fram blyertspennan för att lösa det dagliga anagrammet plötsligt skrek Neej! Detta nej kommer att väga tungt i vågskålen när prenumerationen ska förnyas nästa gång. En liten sten kan stjälpa ett stort lass!
Även ett annat argument för papperstidningen föll igår när hon köpte en IPad för sin vardagssurfing. Den bortre gränsen för gammtekniken rycker allt närmare…