Argument för stor Norrlandsregion

Ansvarskommittén som i dag lämnade sitt slutbetänkande om Sveriges framtida indelning undviker att rita någon karta, men resonerar med utgångspunkt i de sjukvårdsregioner och strukturfondsområden som existerar i dag om olika regioners förutsättning.

För Västerbottens del är beskedet ganska entydigt. Det framgår tydligt av kommitténs skrivningar att de indirekt ser en sammanslagning av de fyra nordligaste länen: Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland som den rationella lösningen.

En uppdelning i två regioner – Övre Norrland och Mellersta Norrland – faller på det bristande befolkningsunderlaget och det faktum att de fyra länen redan i dag håller på att utveckla ett samarbete som bättre motsvarar de befintliga resurserna, infrastrukturen med Botniabanans framväxt och den utvecklingspotential som krävs om en region ska bli framgångsrik.

Kommittén konstaterar även att en stor Norrlandsregion "skulle ge Umeå, norra Sveriges mest expansiva centrum med regionsjukhuset och det största universitetet, en mer central belägenhet i regionen."

Knäckfrågan i Norrland, som i andra delar av landet, är förstås om det går att vinna regional uppslutning och vilja bakom en sådan lösning. En sådan här reform måste bygga på övertygelse underifrån, inte ovanifrån, om den ska gå att genomföra.

Det finns inget självändamål i att det ska gå snabbt. Därför känns kommitténs skissade tidsplan, där det hela ska vara klart redan till 2010, som överoptimistisk och hetsig.

Och att det alls blir något av planerna ger fortfarande höga odds.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.