Lätt kaos i ordningsfrågor

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu råder lätt kaos och vilsna blickar i fullmäktigesalen, och lite allmänt småsnack vid sidan av talarlistan.

Frågan gäller om ett tilläggsyrkande från Rättvisepartiet bör beredas eller inte, om det har med det aktuella ärendet om utmaningsrätt att göra eller inte.

Rättvisepartiet fick efter visst palaver ge sig. När presidiet sedan ville gå vidare med nästa ärende kom dagens största och mest partiöverskridande protestreaktion:

Lunch, lunch! ropades på alla håll. Jag håller med.

Och eftersom min uppkoppling inte fungerar något vidare här så blir det här tvyärr sista blogginlägget från fullmäktigesalen för i dag.

Bli först att kommentera

Farligt med för formaliafixerade fullmäktigedebatter

Av , , Bli först att kommentera 0

Man måste vara en riktig politikernörd för att gilla gräl i formfrågor i kommunpolitiken.

En hel del av den pågående debatten i fullmäktige om utmaningsrätt på kommunal verksamhet har handlat om Lennart Holmlunds agerande i kommunstyrelsen med lite trix för att lägga sig så nära alliansen som möjligt utan att behöva yrka bifall.

Det är ett av skälen till varför kommunala fullmäktigedebatter inte följs så noga av allmänheten – sakfrågorna, de principiella aspekterna på ett ärende, drunknar ofta bakom voteringsstrategier, formella yrkanden och munhuggning i formalia.

Jag tror att det är farligt för fullmäktige att bli för interna och formfixerade, att glömma bort att man faktiskt är en offentlig debattarena som ska försöka att locka externa åhörare och väcka ett allmänt intresse.

Problemet, å andra sidan, är förstås att en debatt snabbt försvinner ut på områden som till slut har mycket lite med den aktuella sakfrågan att göra.

Här finns det sannolikt en hel del att göra för att hitta rätt balans mellan formalia, sakdiskussion och allmändebatt.

Bli först att kommentera

Ideologisk debatt – s och alliansen ganska nära varandra

Av , , Bli först att kommentera 0

Vänsterpartierna och miljöpartiet kritiserar socialdemokraterna för att inte säga ett tydligt nej till alliansens förslag till utmaningsrätt på kommunal verksamhet, utan bara ett pragmatiskt nej.

Ärendet håller på att utvecklas till en ideologisk debatt mellan framför allt de borgerliga partierna och vänsterpartierna om privata entreprenad som fenomen.

Av debatten hittills att döma är Lennart Holmlunds socialdemokrater egentligen ganska överens i principfrågan med alliansen, men skjuter enigheten formellt i från sig genom avslag och utredning.

Bli först att kommentera

Förmaningar från presidiet

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu återkommer fullmäktigepresidiet ytterligare en gång med förmaningar till ledamöterna i Umeå kommunfullmäktige att hålla sig till ämnet i debatterna.

Alldeles bortsett från problemen att få ett sammanträde klart i rimlig tid, kan det diskuteras hur en fullmäktigedebatt bäst bör förlöpa: strikt enligt handlingarna eller med öppenhet för infall och ordväxlingar med lite bredare perspektiv.

Det är en svår avvägning som varje mötesordförande måste göra ganska spontant från möte till möte.

Bli först att kommentera

Tre linjer i fullmäktigedebatten om utmaningsrätt

Av , , Bli först att kommentera 0

Debatten om utmaningsrätt på kommunal verksamhet fortsätter.

Rättvisepartiets Ingrid Eriksson vill inte veta av några privata entreprenad överhuvudtaget och menar att kommunstyrelsens avslag i själva verket är ett ja i smyg till andemeningen i alliansens motion.

Motbjudande rävspel kallar Ingrid Eriksson detta och ser Lennart Holmlund som allierad med alliansen i frågan.

Det finns så här långt tre linjer i debatten:

Bifall till alliansens motion. (De borgerliga partierna)

Avslag på alliansens motion av praktiska skäl. (Socialdemokraterna)

Avslag på alliansens motion av principiella skäl. (Hittills Rättvisepartiet, möjligen ansluter sig ytterligare något parti til den.)

Bli först att kommentera

Utmaningsrätt på kommunal verksamhet

Av , , Bli först att kommentera 0

Efter en del ordningsfrågor och några mindre försök att disciplinera församlingen från ordförandens sida pågår nu dagens första motionsdebatt.

Alliansen i Umeå vill att det införs en så kallad utmaningsrätt på kommunal verksamhet, bland annat med utgångspunkt från det kritiserade företagsklimatet i Umeå.
Anders Ågren (m) har inledningsvis framfört alliansens argument.

Redan har nio ledamöter begärt ordet, så nu finns förhoppningar om en riktigt ordentlig debatt. Lennart Holmlund (s) menar väldigt pragmatiskt att en sådan utmaningsrätt inte behövs, att dagens ordning fungerar bättre och det i slutändan inte skulle bli någon större skillnad ändå.
Det är bra som det är med andra ord, lita på kommunens nuvarande strategi.

Har vi hört det förut?

Bli först att kommentera

Säpo och kommunala bostadsbolag

Av , , Bli först att kommentera 0

Efter lite kamp med uppkopplingen kan bloggandet fortsätta direkt från fullmäktigedebatten.

Nyss hölls en principiellt ganska intressant debatt om huruvida Umeå kommun genom Bostaden borde samarbeta med Säpos underrättelseverksamhet om en förfrågan skulle komma gällande spaning på någon.

Åsikterna spände, lite förenklat uttryckt, från absolut nej (rättvisepartiet, vänsterpartiet) till självklart ja (moderaterna).

Som alltid i sådana här debatter beror ställningstagandet mycket på hur man formulerar exemplet man utgår ifrån, vilket också märktes i meningsutbytet nyss.

Bli först att kommentera

Blåsta på pengar för Kolbäcksbron?

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu är jag på plats på åhörarläktaren i fullmäktigesalen här i stadsbiblioteket och ska börja blogga så smått, även om min uppkoppling för tillfället är bedrövligt långsamt. Vi får se om den vaknar till liv här framöver.

Alldeles nyss avslutades en interpellationsdebatt om kommunens utgifter för byggandet av Kolbäcksbron, som också gjorde avstickare ut i vägsituation överhuvudtaget i Umeå.

Anders Sällström (kd) stod för dagens första riktiga oneliner:
– Bron är vi blåsta på.

Bli först att kommentera

Jag förväntar mig inga lövblåsare i talarstolen i fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 0

Tanken är att jag ska blogga direkt från morgondagens (alltså måndagens) kommunfullmäktige i Umeå.

Det blir en ny erfarenhet.

Inte att besöka ett kommunfullmäktige förstås. I Ljusdal satt jag, som jag skrivit i ett par ledarkrönikor, ganska ofta på åhörarstolarna längst bak i fullmäktigesalen under några år på 90-talet.

Framför allt minns jag när miljöpartiets Laszlo Gönczi tog med en lövblåsare upp i talarstolen och omedelbart blev förbjuden av fullmäktiges ordförande att dra igång den – vilket naturligtvis var ett ofrivilligt men effektfullt indirekt stöd åt Laszlos argumentation mot det buller lövblåsarna orsakade.

Jag kommer även ihåg hur kommunstyrelsens dåvarande ordförande Per-Olof Svensson, när sossarna var oense i någon fråga, gick upp och begärde en paus i fullmäktigedebatten med orden: "nu är det dags att byta snus".
Sedan utbröt en frenetisk diskussion inom den stora socialdemokratiska fullmäktigegruppen.

Om någon faktiskt också bytte snus kommer jag inte ihåg. Pli på de trilskande interna kritikerna fick de däremot säkert.

Jag har inte stora förhoppningar om vare sig lövblåsare i talarstolen eller snusrepliker den här gången, men jag ska försöka att göra små betraktelser och iakttagelser under de första timmarna av fullmäktiges debatt.
För det blir en helt ny erfarenhet för min del: att blogga direkt på plats under pågående förhandlingar.

Intressantast på förhand, om man kastar en blick på dagordningen, känns punkterna:

3 Motion nr 1/2007 – Inför en s k utmaningsrätt på kommunal verksamhet

4 Motion nr 2/2007 – Snedvriden konkurrens i Umeå kommun?

Där finns utrymme för en del principiellt viktiga meningsutbyten.

Bli först att kommentera

Kanonlopp rakt igenom

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag brukar nästan aldrig spela på trav, men kunde inte hålla mig från att komponera ett litet system till V75 i dag.

Snart drar tv:s livebevakning av de första loppen igång och därmed får även vi som inte finns på plats på Solvalla chans att åtminstone betrakta lite av stämningen, även om vi inte får uppleva den själva.

Mina ’halvdrag’ i omgången är 1 Zoogan i V75-5 och 11 Baron Rols i Harper Hanovers lopp V75-7. Det är verkligen kanonbra lopp rakt igenom i dag, liksom i morgon.

Bli först att kommentera