Ojämställdhet inom vården

Uppdaterad: Enligt en studie från Sveriges Kommuner och Landsting missgynnas ibland kvinnor inom vården genom längre väntetider, sämre bemötande och lägre tilldelning av nyare, dyrare läkemedel.

Men även män kan i vissa situationer få fel behandling på grund av förlegade normer som tenderar att tillskriva vissa sjukdomar ett bestämt kön. Vid depressioner, påpekar SKL, kan mäns problem ignoreras eller felbehandlas på grund av att depression ses som en kvinnlig sjukdom.

Det allvarliga är ojämställdheten, att sådana skillnader i behandlingar och bemötande kan bero på patientens kön även när det inte finns några rationella, medicinska grunder för det.

Och forskare vid Centrum för allmänmedicin har undersökt hur cancerpatienters utbildningsnivå påverkar chanserna för en lyckad behandling. Slutsatsen är att överlevnadschansen ökar radikalt med högre utbildning. Det kan, tror man, förklaras av ett antal olika faktorer, bland annat antalet läkarbesök, hur cancer upptäcks och utreds och livsstilsmönster.

Allt fungerar alltså inte bra i den svenska vården ens om man för ett ögonblick tänker bort de långa köerna. De här studierna av hur ojämställdhet präglar en del behandlingar måste tas på allvar.
De beskriver kanske inte hur det ser ut i normalfallet och allt har inte med vårdinnehållet att göra utan med faktorer utanför behandlingarnas räckvidd, men att sådana här strukturer ändå finns inne i delar av systemet är inte acceptabelt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.