Företagsklimatet i Umeå skulle kunna ges ett lyft

Med anledning av den här nyheten har jag en signerad text på dagens ledarsida om debatten kring Umeås företagsklimat:

’Företagsklimatet i Umeå skulle kunna ges ett lyft

Återigen har en undersökning kommit som visar att Umeås företagsklimat inte är så bra som det skulle kunna vara. Som VK berättade om på nyhetsplats i lördags hamnar Umeå bara på 242:a plats av 290 i en studie från Handelshögskolan i Jönköping om hur landets kommuner klarar sig vid en jämförelse med föredömet Gnosjö.
När en rad undersökningar med olika utgångspunkter och skilda metoder ganska samstämmigt över en längre tid pekar på att ett problem existerar på ett bestämt område, och att kommunen tappar mark i jämförelse med andra, borde det vara läge att ändra attityd, ta intryck och betrakta frågorna ur fler perspektiv. Det kommer förstås inte att ske i Umeå förrän en vaknare politisk ledning med nya idéer – och handlingskraft nog att se även problem – får chansen.

Men i väntan på det kan förhoppningsvis alla andra som håller på med företagsklimatsfrågor göra vad som går inom ramen för det nuvarande styret för att Umeås negativa trend ska brytas de kommande åren. Att ta också kritiska undersökningar på allvar borde, även om de måste läsas i smyg i närheten av stadshuset, vara en självklar del i det arbetet. Tänk vilken kraftsamling det skulle kunna bli, om det som görs rätt redan i dag kombinerades med strategier utvecklade i samarbete med dem som problemrelaterat analyserat vad som skulle krävas därutöver för att lyfta Umeås företagsklimat till den nationella toppnivå som de officiella tillväxtmålen kräver.’

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.