Bristande ledarskap

Vår huvudledare i dag handlar om styrelseproffs och ledarskap med anledning av bonusaffärerna:

————————-

"Bristande ledarskap
Företagen måste ha handlingskraftiga styrelser som agerar och leder och som inte bara sitter av mötena.

LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin har hamnat i trångmål för sina förehavanden, eller uteblivna sådana, som styrelsemedlem i pensionsbolaget AMF. Frågan som ställts i all röra kring ersättningar och bonusar är om Lundby-Wedin är vilseledd eller bara skyller ifrån sig. Något övertygande svar lär allmänheten inte få.
Lundby-Wedin är ingalunda den enda i bryderier av det här slaget. Hon är en i mängden av Sveriges några hundra styrelseproffs på högsta nivå. Hon har haft ett tjugotal uppdrag. Det är för många. Det går inte för de här människorna att sätta sig in i alla ärenden som skall upp till beslut i olika styrelser och bolag. De kan bara lita på att respektive företagsledning gör sitt. De förutsätter rent av att föredragningen på mötena är kort och rakt på sak.
Detta är inte konstigt alls, menar en del i ansvarig ställning i näringslivet. De har kanske rätt i det. Men det är ingen acceptabel ordning.

AMF är en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Bolaget är en mycket typisk svensk storägare; ett företag som förvaltar sparkapital åt sina kunder. Det faller in i den dominerande ägarkategorin av fonder, stiftelser och försäkringsbolag. Gruppen är stor aktör i finansvärlden med väldiga mängder kapital att förvalta. Men den står också för ett över lag mycket anonymt och passivt ägande i svenskt näringsliv.
AMF är lite speciellt eftersom bolaget ägs gemensamt av arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv och den fackliga centralorganisationen Landsorganisationen i Sverige. Det är i hög grad en produkt av den svenska modellen och försöken att förena intressena bakom kapital och arbete.

Den ägarandel AMF förfogar över genom sina investeringar är rätt ansenlig i ett flertal bolag. Det medför ansvar, inte bara mot de egna kunderna som väntar sig hyfsad avkastning på sparade medel utan även som ägarpart i respektive bolag.
Ägarinflytandet strävar AMF till att i första hand utöva genom dialog med berörda bolag. Det mål AMF anger är ett aktivt och professionellt ägarskap. Den inflammerade interna affären i AMF skapar dock osäkerhet om bolagets förmåga att agera som beslutsam och handlingskraftig ägare i näringslivet.

I den rådande finanskrisen har starka och rakryggade ägare efterlysts i svenska företag. Gott, ansvarsfullt ledarskap behövs för att klara svårigheterna. Röran i AMF och fallet Lundby-Wedin belyser i någon mån bristerna i ledarskapet. Många av styrelseproffsen är företrädare för olika intressen och inskränker sitt agerande till det. De bevakar och förvaltar.
I starka företagsledningar skall ägarrepresentanterna inte bara sitta av styrelsemötena. De skall agera, styra, leda och ha full koll i de strategiskt viktiga besluten som rör verksamhet, satsningar och investeringar.’

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.