Mycket pengar, men storstäderna i centrum

Regeringens infrastruktursatsningar är inte överdådiga sett till den tidsperiod de gäller, men ändå mycket omfattande och räcker trots tydlig storstadsprofil också till en hel del projekt i Norrland. Så långt blir betyget klart godkänt. Att oppositionen kräver sammantaget större belopp hör till den politiska ritualen, men är inte särskilt trovärdigt.

Att det är väl mycket väg i jämförelse med järnväg är annars en helt berättigad kritik. Och för Norrbotniabanan lämnar regeringen alltså bara en dörrspringa öppen, med nyckelordet ”medfinansiering”. Det sistnämnda är inte orimligt som princip, men det vore fel att påstå att Norrbotniabanan är något regeringen prioriterar eller lyfter fram i de här satsningarna. Tvärtom, Norrbotniabanan prioriteras inte, vilket är beklagligt och irrationellt. Det är storstadsregionerna som står i centrum.

Trots det måste givetvis regionens aktörer utifrån de nu givna förutsättningarna samlas för att utnyttja och vidga den givna dörrspringan under den utredning av medfinansieringsmöjligheterna som ska göras av Trafikverket. Allt annat vore kontraproduktivt värre.

Etiketter: , , , ,

En kommentar

  1. Elmar Friesli

    I detta sammanhang kan man säga att varken politiker eller allmänheten inte alltid lyssnar på experternas råd enligt amerikansk forskning. I stället spelar våra känslor och behov en central roll för vår attityd till ny teknik, fördelning av statliga pengar, infrastruktur o.s.v., för vi funderar i termerna nytta och risk, men det kan vara svåra faktorer att förutsäga, för medan vissa till exempel betalar gärna för miljön, är andra ointresserade och då blir det för vissa en dröm, för andra en mardröm.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.