Hon borde ha fått stanna och plugga färdigt

Ledarkrönika om det ovettiga i att en utbytesstudent tvingas avbryta terminen och lämna landet.

—————————————————-

Hon borde få stanna och plugga färdigt i Umeå

nyhetsplats i gårdagens VK berättades om 23-åriga stipendiaten och utbytesstudenten Zeljana Mikovcic från Kroatien som tvingas avbryta sin termin vid Umeå universitet och lämna landet efter att först ha fått felaktig information från svenska ambassaden och sedan vägrats uppehållstillstånd av Migrationsverket.
Hon vill plugga färdigt här, universitetet vill att hon ska få stanna, både Sverige och deras hemländer berikas av utbytesstudenter som kommer hit. Nu slängs hon ut. Alla förlorar på det.

Det är ett i en lång rad av vardagsexempel på hur benhårt paragrafrytteri från Migrationsverkets sida skadar Sverige, motarbetar rörlighet över gränserna, saboterar för enskilda människor i deras livsansträngningar och späder på intrycket att de statliga myndigheter (nu Migrationsverket, tidigare Invandrarverket) som hanterar migrationsfrågor fortsatt fungerar för dåligt eller har för oklara direktiv.

Exemplen på upprörande fall är så många till antalet, finns från så många år tillbaka och är så spridda över landet att det inte går att komma ifrån uppfattningen att något gått snett på allra högsta ledningsnivå, långt ovanför handläggarnivåer där instruktioner uppifrån måste fullföljas, i migrationsmyndigheternas uppfattning om sina egna uppdrag.

De politiska beslutsfattarna – både under tidigare socialdemokratiska regeringar och under alliansregeringen – har varit måttfullt intresserade av att rätta till problemen. Regeringar av olika färg har sänt ut minst sagt tvetydiga signaler när skandalösa avvisningar stått i centrum, flyktingbarn har misstänkliggjorts, inskränkande förslag som försörjningsstöd för anhöriginvandring och avgifter för utomeuropeiska studenter drivits fram och frågan om vård för papperslösa placerats i långbänk. Den nya, positiva synen på arbetskraftsinvandring som alliansen och miljöpartiet beslutat om är ett undantag av frisk fläkt i annars unken luft.

Men Migrationsverket och dess föregångare har varit alltför villiga att ta fasta på vissa politiska signaler – de om restriktivitet – samtidigt som man slutit öronen för andra vädjanden om mer humana, liberala tillämpningar.
Ofta handlar det om asylsökande som skickas bort efter hårda regeltolkningar, utan vettiga skäl och i strid med grundläggande medmänsklighet. Men det gäller alltså även i hanteringen av studieärenden på högskolenivå.

Inte bara de värderingar och principer som borde vägleda politiken, utan också alla seriösa bedömningar om vad framtidens välfärd kommer att kräva rent praktiskt, talar för ett växande behov av internationella utbyten, med ökad invandring av arbetskraft och studenter.

Är det överhuvudtaget längre rationellt med ett migrationsverk i nuvarande form, som hamnar snett så ofta? Vore det kanske bättre att lägga ned och börja om på nytt, med helt nya, omvända utgångspunkter för myndighetsutövningen i de här frågorna: inte hur rörligheten över gränserna ska begränsas, utan tvärtom främjas och underlättas?
Det kanske är ett jobbigt perspektiv att lyfta fram när andra värderingar sägs ha medvind. Med det är rätt strid att ta. Vem har sagt att det ska vara lätt?

Etiketter: ,

4 kommentarer

 1. Kenneth A

  Återigen, för vilken gång i ordningen är det nog ingen som orkar räkna, så ondgör sig en företrädare för VK över Migrationsverket. Det är verkets handläggare och beslutsfattare som gör sig skyldiga till paragrafrytteri. Och tur är väl det. Hur skulle det se ut om verket började ta egna godtyckliga beslut utan stöd i lag och utan stöd av praxis från domstolar? Skulle det bli rättvist? Är det rättvist att de ”tycka synd om ärenden” som VK fläker ut i tidningen blir behandlade på ett annat sätt än de som inte hamnar i tidningen? Nä, tack för att verket följer lagen.Jag misstänker att VK själva

 2. Kenneth

  gärna skulle vilja vara med och beslut om vilka som får stanna eller inte och då blir det en tävlan om vem det är mest synd om. Om det fanns någon stake i VK så skulle ni driva frågan om fri invandring. Ingen prövning, alla som vill komma till Sverige är välkomna. Nä, tänkte väl att det egentligen inte är det ni vill. Någon prövning måste det vara och detta ska bestämmas av vem det är mest synd om? Hjärtat och inte hjärnan ska bestämma? Tänk efter VK och rikta kritik mot de som STIFTAR lagarna, inte de som tillämpar dem.

 3. Kenneth

  Det VK också bör ta i beaktande är att Sverige har den mest generösa asylpoitiken i Europa. Migrationsverket är den migrationsmyndighet som beviljar flest uppehållstillstånd på asylskäl i hela EU. Att några inte når upp till vad som krävs för uppehållstillstånd det får man ta med den lagstiftning vi har och som är beslutad av Sveriges riksdag. Ett Migrationsverk som hamnar snett så ofta. Vem tycker det? Jo, vissa medier, alltid med VK som inte har en aning o lagstiftningen. Vad ”Svensson” tycker har du ingen aning om.

 4. Kenneth

  Ta fast på politiska signaler…slutit öronen för vädjande om en mer humana, liberala tillämpningar. Man tar sig för pannan. Alla verkets beslut om avv/utvisningar kan överklagas till Migrationsdomstolen och en del ärenden prövas dessutom av Migrationsöverdomstolen. Tror verkligen en ledarskribent på VK att myndigheter och domstolar styrs av politiska signaler. Myndigheter och domstolar styrs av LAGAR som återigen, bestäms av Riksdagen. Man tar sig för pannan…

  Men dessa kommentarer blir knappast publicerade.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.